IPUTU
Iputu Yame Tupamane Pepa Meaini Oko
1
Jisasa Bala Akali Andane Wetete Ateya Leane Oko
Wamba ole kambuanga, potopesa akali tupamane mana waka mindi-pene tupa wato minuto, Gotena pii oko nanimana yumbane tupanga lamaiki peainipia. Matili yuu oko koyo puyale pea-kola, balana iwanane okomane pii minditupa nanima langeaipia. Bala minditaka eya tupa pitaka paluni gulo meakale nembo toto, Goteto bala iwanane okona pii okomane yuu ati-la yakale leaipia.* Jo 1:3
Iwanane oko bala Gote ateya mindiki okonepene teke atoto, Gotena tii-pene oko andawa lalane. Minditaka eya tupa koyolane loto, Jisasato balana pii tai-lene okomane minditaka eya tupa pitaka minatawa atalane. Balato wandakali tupana koo tupa apoyale piape peane oko pikoyo piyu, ati kenga kiŋi tai-lene wetete okona sia toko yane okona kii tikasa peteaipia.* Ap 2:33-35; Kol 1:18-20; Ip 8:1
Gotena iwanane oko gene andane meane okomane enjole tupana gene tupa sia mineaipia Wuane pua teke, piape andane balato peane okomane enjole tupana piape tupa sia mineaipia. Tene okonena, Gotena Iwanane okone bala enjole tupa sia minu, Akali Andane wete ateya lo andeyama.* Pl 2:9-11
Anu peakale nambato wuane leyope. Wamba Goteto balana iwanane okone andayo, namba balana ayiane atolowa-kola, bala nambana iwanane atolopeya leaipia. Matili balato balana iwanane oko lamawuato, andipa namba nimbana ayiane ateyo-ko. Nimba nambana iwanane atele leaipia. Goteto Jisasa lamawuato, wuane leane tekeko, balato enjole mindikipi mindi ando, pii okone naleaipia. Jia.* Ap 13:32-33; 2Sa 7:14; 1Tem 17:13 Wamba Gotena iwanane bulupane oko bala ati kenga atea-kola, Goteto bala yuunga epeakale loto, enjole tupa pitaka-mane bala lo lotu lape-pene leaipia.* Lom 8:28-30
Goteto balana enjole tupa nembo toto, nambato nambana enjole tupa popo lo awua epalane okonetaka gulo ateakale lalu, nambana piape pingiyaini enjole utupane ita lungu yale teke gulo ateakale lalu, piyawane leaipia.* Sam 104:4 Goteto enjole tupa okonetaka gulo ateyai leane tekeko, balato balana iwanane oko lamawuato, Gote nimbato pitaka taka ando atapowa atolopele. Nimbato mana epene tika-pene tupa angu minu atoto, Goteto bala pitaka taka kuai lo ando atalene leaipia.* Sam 45:6-7
Mana yata yane tupa kalo piyaini mana okone nimbato embo wete wato, mana tika-pene tupa angu epele wete alene. Tene okonena, nimba kiŋi atola nembo toto, nimbana Gote nambato nimbana kawanenga wele gae lewa-kola, nimba kiŋi andane wetete mindi gulo atoto, enjole nimba towa atu atalaini tupa sia minuto, epelewa atee okoni leaipia.
10 Wuane lalu, Goteto balana iwanane oko dee lapone lamawuato, Akali Andane, wamba nimbato yuu oko yakale lalu, ati kenga eya tupa pitaka nimbana kini-mane waa peene leaipia.* Sam 102:25-27 11 Tona wambane gulalane pua teke, matili yuu ati-la wambane gulalu, koyolo-peya tekeko, Akali Andane nimba atapowa atolopele. 12 Wandakali-mane tona wambane mindi yokoto lekawa yata alu, wenene mindi mo piyaini. Wuane pua teke, yuu ati-la wambane gulola-angi, Akali Andane nimbato okonelapo mo lawa pulupele tekeko, nimba tane lawa napene, mee atalene okonepene teke mee atapowa atole-kola, nimbana oto oko koyo napulu-peya leaipia.
13 Wamba Goteto balana iwanane oko lamawuato, nimba nambana kii tikasa pitule-kola, nambato nimba towa yanda-pene tupa pitaka sia minuto, utupane nimbana pangosa ateakale lokale leane tekeko, balato enjole mindikipi mindi ando pii okone naleaipia. Jia.* Sam 110:1 14 Enjole yame pitaka sipitisa gulo atoto, Gotena piape piyaini. Goteto wandakali tupa molo-peke lokale nembo toto, enjole tupamane wandakali utupane moyo piape pulu peakale lalane.* Sam 34:7; 91:11

*1:2: Jo 1:3

*1:3: Ap 2:33-35; Kol 1:18-20; Ip 8:1

*1:4: Pl 2:9-11

*1:5: Ap 13:32-33; 2Sa 7:14; 1Tem 17:13

*1:6: Lom 8:28-30

*1:7: Sam 104:4

*1:8: Sam 45:6-7

*1:10: Sam 102:25-27

*1:13: Sam 110:1

*1:14: Sam 34:7; 91:11