6
Krais nɨbi bɨ rɨmnap manö mɨdeinab u, kale ke ud asɨkmim
Pen namam kale Krais nɨp nɨŋ udöp ap manö mɨdö, bɨ Krais nɨp nɨŋ udpal gau nöp manö kub anɨbu nɨŋnaböl. Pen ai gɨnɨg bɨ Krais nɨp nɨŋ udagpal gau manö kub anɨbu nɨŋöl? Hon Krais nɨbi bɨ nɨpe, hainö nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i gau gau magöŋhalö kalɨp manö kub hagun ud asɨknabun. Pen kale nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i magöŋhalö manö kub hagmim ud asɨknabim u, kale nɨbi bɨ kale ke rɨmnap manö mɨdnɨg gab u nɨŋmim hag ud asɨknabim. * Rep 3:21 Hon hainö ejol gau kalɨp abe manö kub hagun ud asɨknabun. Anɨb u, mɨnöŋ naböŋ iƚ i manö mɨdnab u, ke hagun. Krais nɨbi bɨ nɨpe gau, kale manö kub ud asɨkep bɨ kub rɨmnap nɨŋöm, Krais manö nɨŋ udagal a göm, kalɨp gasɨ mɨŋör nɨŋbal. Anɨb u, manö kub rɨmnap mɨdainɨm, kale ai gɨnɨg bɨ kub anɨb gau arbim? Manö hagabin anɨbi, kalöp nable gɨnɨm a gem hagabin. Kale ke bɨ gasɨ aij nɨŋöb bɨ ap, Krais nɨbi bɨ aŋ hon aui manö kub hagno nɨŋnɨm bɨ ap mɨdagöp a gɨpim akaŋ Anɨb unbö rö nöp gɨbep u aij. Pen kale unbö rö gagpim. Krais nɨŋ udöp nɨmam ap urak, Krais nɨŋ udöp nɨmam nɨpe ke dam Krais nɨŋ udagpal nɨbi bɨ gau mɨdpal aŋ au manö kub hagpal.
Pen kale Bɨ Kub Jisas nɨŋ udpim rɨmnap urakmim, nañɨn namam kale ke rɨmnap dam manö kub hagpim u nɨŋem nɨŋbin, kale Bɨ Kub Jisas nɨŋ udpal nɨbi bɨ gɨpal rö gagabim. Bɨ Kub Jisas nɨŋ udpim nañɨn namam rɨmnap kalöp gɨ naij gaiöl u, arö gɨnabim u aij; urakmim kalɨp dam manö kub hagnabim u aij wasö. Bɨ Kub Jisas nɨŋ udpim nañɨn namam rɨmnap nan kalöp ɫɨp gɨ udaiöl u, arö gɨnabim u aij; urakmim kalɨp dam manö kub hagnabim u aij wasö. Pen kale ado gɨmim, urakmim, Bɨ Kub Jisas nɨŋ udpim nañɨn namam kale ke rɨmnap nan kalöp ɫɨp gɨ udpim. Kale urakmim Bɨ Kub Jisas nɨŋ udpal nañɨn namam kale ke rɨmnap kalɨp gɨ naij gɨpim. Pen kale nɨŋ aij gɨmim. Nɨbi bɨ gɨ naij gɨmɨdal gau, God kalɨp dam ram aij nɨpe laŋ ud aragnab. Nɨŋ aij gɨmim, dui gagmim. Nan yɨharɨŋ gau god hon a göm sabe göm gɨmɨdal nɨbi bɨ gau; nɨbi si bɨ si göm gɨmɨdal nɨbi bɨ gau; bɨ nɨbi aip wasö bɨ ap nöp aip gɨ ajöm gɨmɨdal bɨ gau; God kalɨp dam ram aij nɨpe laŋ au ud aragnab. * Gal 5:19-21; Ep 5:5; Rep 22:15 10 Nɨŋ aij gɨmim. Nan si udmɨdal nɨbi bɨ gau; pör nöp nan aij rɨmnap halö udun a gɨ gasɨ nɨŋmɨdal nɨbi bɨ gau; nɨbi bɨ ñɨg wain ñɨg kƚö iru ñɨŋöm hauƚ alö gɨmɨdal nɨbi bɨ gau; nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp manö naij manö piral hagmɨdal nɨbi bɨ gau; nɨbi bɨ rɨmnap nan kale pɨƚɨ gɨ udmɨdal nɨbi bɨ gau; God kalɨp magöŋhalö dam ram aij nɨpe laŋ ud aragnab. U nɨŋ aij gɨmim, dui gagmim. 11 Kale rɨmnap nöd anɨg rö gɨ mɨdmɨdim. Pen Bɨ Kub Jisas Krais hanɨp a göm uma u me, God hon Ana nɨpe u apöm, nan si nan naij gac kale u ƚɨk gɨ yuöm, kalöp God nɨp wög gep nɨbi bɨ ke löm, nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp mɨdpim a ga. * Dai 3:3-7
12 Kale rɨmnap hagpim, “Yad nan nɨhön gɨnam a gɨnabin u gɨnabin; u manö mɨdagöp,” a gɨpim. Anɨg hagpim u pen adö rɨmnap geinabin yɨp nan aij ap gɨ ñagnab. Kale hagpim, “Yad nan nɨhön gɨnam a gɨnabin u gɨnabin; u manö mɨdagöp,” a gɨpim. Anɨg hagpim u pen yad adö rɨmnap gem, gɨ dam dam mɨdö mɨdö yad bɨ nagɨman rö mɨdem, adö anɨbu nöp gasɨ nɨŋem gɨnabin; yɨharɨŋ mɨdeinam rö lagnab. Anɨb u nɨŋem, yad anɨg göl gagnabin. * 1Ko 10:23
13 Kale rɨmnap pen hagpim, “Hanɨp mudun mɨdöp u me, nan ñɨŋöl gɨ nöp mɨdeinabun,” a gɨpim. Anɨg hagpim u pen God gö mudun u abe, nan anɨb gau abe pɨs gɨnab. God nɨbi bɨ hañ romaŋ kale gɨ la u, nɨbi si bɨ si göl a göm gɨ laga. Hañ romaŋ kƚö kale u, Bɨ Kub nɨp wög göl gɨ mɨdmim a göm ga. Bɨ Kub nɨpe nöp hañ romaŋ kalöp nan ñɨmɨdöp. * 1De 4:3-5 14 God kƚö nɨpe u nöp gö me, Bɨ Kub uraka. Kƚö nɨpe u nöp gö me, hon u rö nöp uraknabun. * Ro 8:11; 1Ko 15:20; 2Ko 4:14
15 Nɨŋ aij gɨmim. Kale Krais aip jɨm ñöl mɨdpim u, ñɨn kɨd ma kɨd nɨpe ke u mɨdpim. Krais hañ romaŋ nɨpe u, bɨ si udep nɨbi aip jɨm ñagnɨm, wasö yabɨƚ! * Ep 5:30 16 God Manö u, Mosɨs adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Bɨ nɨbi udöm aip jɨm ñöl mɨdeinabil u, kale mɨhöŋ hañ romaŋ añɨ ap nöp mɨdeinabil,” a ga. Anɨb u rö, bɨ an nɨpe bɨ si udep nɨbi ap ud aip jɨm ñöl mɨdeinab u, kale mɨhau hañ romaŋ añɨ ap nöp mɨdeinabil. * Mad 19:5 17 Pen nɨbi bɨ an Bɨ Kub aip jɨm ñöl mɨdeinab u, ana nɨpe Bɨ Kub Ana nɨpe aip jɨm ñöl mɨdeinabil. * Jon 17:21-23; Ro 8:9-11 18 Nɨbi si bɨ si gagmim. Nɨbi bɨ nan si nan naij rɨmnap gɨnaböl gau, hañ romaŋ höŋ adö gɨnaböl, pen nɨbi si bɨ si gɨnaböl gau hañ romaŋ kale ke gɨ naij gɨnaböl. 19 Nɨŋ aij gɨmim. God nɨpe Ana Uɫ u yuö apöm, aŋ kalöp daŋ mɨdöp. Hañ romaŋ kale u Ana Uɫ ram raul nɨpe mɨdep u. Anɨb u, ke gasɨ nɨŋbun rö gun a gun gasɨ u nɨŋagun. Hañ romaŋ gasɨ rɨmɨd mɨdmagö kale nan kale wasö. God nɨpe kalöp rau adog uda. 20 Krais nɨpe nan aij yabɨƚ yuöm kalöp rau adog uda. Anɨb u me, hañ romaŋ kale gau gɨ aij göl gɨ mɨdpe nɨŋöl gɨ, God nɨŋö, nɨp aij gɨnɨm; nɨbi bɨ gau nɨŋöm God nɨp aij a göl. * 1Ko 7:23; 1Pi 1:18-19

*6:2: Rep 3:21

*6:9: Gal 5:19-21; Ep 5:5; Rep 22:15

*6:11: Dai 3:3-7

*6:12: 1Ko 10:23

*6:13: 1De 4:3-5

*6:14: Ro 8:11; 1Ko 15:20; 2Ko 4:14

*6:15: Ep 5:30

*6:16: Mad 19:5

*6:17: Jon 17:21-23; Ro 8:9-11

*6:20: 1Ko 7:23; 1Pi 1:18-19