6
Nan balu ñeb bɨ unbö mudun jɨŋ hag lɨla
Pen mɨd damöm, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau iru yabɨƚ mɨdeila. Pen Juda nɨbi bɨ Grik manö nöp nɨŋla gau, Juda nɨbi bɨ Aremeik manö yɨdun göl nɨŋla gau, kalɨp hag göm hagla, “Nɨbi adu kale gau kalɨp mani nan magö nan gau nɨme lɨ ñɨ aij gɨpal pen nɨbi adu hon gau kalɨp nɨme lɨ aij gagpal,” a gɨla. * Ap 4:35 Anɨg hageila, bɨ Jisas manö ud arep unbö mɨgan laŋ gau nɨŋöm, nɨbi bɨ Jisas nɨŋ udla gau magöŋhalö wɨñ allö aueila hagla, “Añ mam bɨ. Hon God Manö hag ñɨbun u arö gun, nɨbi bɨ gau kalɨp nan nɨme lɨ ñɨnabun u, kabö rö gagnab. Anɨb u, kale bɨ unbö mudun jɨŋ nɨŋmim hag lɨbe, kalɨp wög anɨbu hag lɨno, wög anɨbu gɨnaböl. Pen God Ana kalɨp ajmaŋ rauöm gasɨ aij ñöb bɨ gau nöp nɨŋmim hag lɨmim. Hon pen God nɨp sabe göl gɨ, nɨbi bɨ gau kalɨp God Manö u hag ñöl gɨ, gɨ mɨdeinabun,” a gɨla.
Manö hageila anɨbu nɨŋlö, kalɨp magöŋhalö aij a gö, bɨ unbö mudun jɨŋ hag lɨla. Bɨ anɨb gau me: ap Sɨdipen u. Sɨdipen nɨpe God nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ yabɨƚ gɨmɨdöp. Ana Uɫ nɨp ajmaŋ rau mɨdmɨdöp. Ap Pilip u, ap Prokoras u, ap Naikena u, ap Dimon u, ap Pamenas u, ap Nikolas u. Nikolas nɨpe daun kub Adiok nɨbö. Nɨpe nöd bɨ Juda wasö u pen hainö Juda nɨbi bɨ gasɨ nɨŋla rö nɨŋ uda. Pen hainö nɨpe Jisas nɨp nɨŋ uda. Bɨ unbö mudun jɨŋ anɨb gau hag löm, kalɨp dam bɨ Jisas manö ud arep bɨ gau mɨdeila au daulö, kale God nɨp sabe göm, ñɨmagö nabɨc kalɨp adö laŋ lɨla.
Pen kale God Manö hag ñɨlö, arö nɨŋöl gɨ, Jerusalem nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp Jisas nɨp nɨŋ udla. Pen bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ gau iru yabɨƚ nöp Jisas manö aij u nɨŋöm nɨŋ udla. * Ap 2:41; 16:5
Sɨdipen nɨp manö kub hagla
God nɨpe Sɨdipen nɨp ud aij yabɨƚ göm, pɨdöŋ nɨpe nɨp ñö, Sɨdipen nɨpe nan gagep rö gau, nan nɨŋeb nɨŋagep gau, iru nöp nɨbi bɨ mɨdeila aŋ gau gɨmɨdöp. Pen Juda nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke ke gau nɨbö rɨmnap apöm Juda magum gep ram ap apöm God nɨp sabe gɨmɨdal; Juda magum gep ram anɨbu, “Mɨñi Nagɨ Mɨdagpun Ram” a gɨmɨdal. Bɨ Juda anɨb gau, rɨmnap Sairini daun nɨbö, rɨmnap daun kub Aleksadria nɨbö, rɨmnap Silisia Propins nɨbö, rɨmnap Esia Propins nɨbö. Kale Sɨdipen ga rö nɨŋöm, kƚö yabɨƚ göm nɨp manö pen pen hagla u pen, 10 God Ana nɨpe Sɨdipen nɨp gasɨ aij yabɨƚ ñö nɨŋöl gɨ, bɨ Juda gau nɨp manö nɨhön hagla u, gasɨ nɨŋ aij göm pen u rö nöp manö aij yabɨƚ hagö, nɨp pen hagöl rö laga. * Luk 21:15
11 Pen kale Sɨdipen nɨp hag wasö nɨŋöm, am bɨ manö pir alep rɨmnap kalɨp agamɨj hag aij gɨlö, kale apöm hagla, “Hon nɨŋbun, bɨ i nɨpe Mosɨs manö kalɨ kƚiñ rɨka u hag juöm, God nɨp hag juöm göp,” a gɨla.
12 Kale manö piral anɨbu hageila, nɨbi bɨ yɨharɨŋ gau löm, bɨ manö ud asɨkep gau löm, bɨ lo manö hag ñeb bɨ gau löm, hibur kalɨp u naij gö, Sɨdipen nɨp manö kub hagnɨg dam Juda Kansol kub mɨdeila gau ud arla. 13 Damöm, bɨ manö pir alep rɨmnap halö daulö, kale hagla, “Hon nɨŋbun, bɨ anɨbi pör nöp God sabe gep ram uɫ i hag juöm, Mosɨs lo manö kalɨ kƚiñ rɨka u hag juöm göp. 14 Pen nɨpe manö ap pen haga nɨŋno u, haga, ‘Jisas bɨ Nasared nɨbö u, hainö God sabe gep ram i gɨ naij göm, geinab, Mosɨs manö hanɨp hag ña gɨpun u arö gun, manö hain nɨbö udun hain gɨnabun,’ a ga,” a gɨla.
15 Pen Juda Kansol kub mɨdeila bɨ gau, Sɨdipen nɨp nɨŋ ij halö löm nɨŋla, mulu adɨŋ nɨpe u ejol mulu adɨŋ rö la.

*6:1: Ap 4:35

*6:7: Ap 2:41; 16:5

*6:10: Luk 21:15