11
Jon bɨ nɨpe rɨmnap hag yuö, Jisas nɨp nɨŋnɨg arla
(Luk 7:18-35)
Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ gau kalɨp anɨg göl anɨg göl gɨmim a göm hag ñɨ aij göm, ram mɨnöŋ anɨbu arö göm, daun yöp söl anɨb gau amöm, nɨbi bɨ gau kalɨp manö hag ña.
Pen Jon bɨ ñɨg pak ñeb u nagɨ mɨdöm, Krais nɨhön nɨhön ga manö u nɨŋöm, bɨ nɨpe rɨmnap hag yuö, Krais mɨdeia au amjaköm, nɨp hag nɨŋöm hagla, “Hanɨp hag ñɨmön, ne bɨ ‘Krais’ a gun pör abad mɨdpun u nöp auban, aka hon bɨ hain nɨbö anɨbu ke abad mɨdaiun?” ö gɨla.
Hageila, Jisas kalɨp haga, “Kale Jon mɨdöp au ammim hagmim, ‘Hon amun amgö hon ke nɨŋun, rɨmɨd hon ke nɨŋbun, bɨ anɨbu nɨbi bɨ amgö we göp gau gajɨp amgö nɨŋbal. Nɨbi bɨ ma naij göp gau gajɨp adan aj aij gɨpal. Nɨbi bɨ wös hapeb löp gau gajɨp mɨƚep göp. Nɨbi bɨ rɨmɨd mɨgan pɨƚ göp gau gajɨp gasɨ wakö nɨŋbal. Nɨbi bɨ umbal gau gajɨp kauyaŋ urakpal. Nɨbi bɨ mög gep rö gau, u rö nöp Krais manö aij u hagö nɨŋbal,’ a gɨmim. * Ais 35:5-6; 61:1 Pen manö ap hagmim, ‘Nɨbi bɨ yɨp nɨŋ udöm, gasɨ ap ap nɨŋagnaböl gau, mɨñ mɨñ yabɨƚ gɨnaböl,’ a gɨmim,” a ga.
Anɨg hagö, Jon bɨ nɨpe gau arlö nɨŋöl gɨ, Jisas nɨbi bɨ ap mɨdeila gau kalɨp Jon manö adö u hagöm haga, “Kale nöd ram mɨnöŋ kabö nöp mɨdöp aŋ gau arbe ñɨn u, nɨhön nɨŋnɨg arbeŋ Hod mɨlö añɨ ap yɨgön ud daŋ i göp ap nɨŋnɨg arbe? Aka nɨhön nɨŋnɨg arbeŋ Bɨ waƚɨj aij aij nöp lɨbal bɨ ap nɨŋnɨg arbeŋ Bɨ waƚɨj aij aij udun a göm nɨŋbal gau, bɨ kub ram kƚiñ aij gau hanbal. Kale Jon mɨdmɨdöp ram mɨnöŋ nöp aŋ au han mɨdagmɨdal. Pen nan nɨhön nɨŋnɨg arbeŋ Yɨharɨŋ aragpe. Jon bɨ God manö hagep, bɨ anɨbu nɨŋnɨg arbe. Bɨ God manö hagep aunab a gɨmim abad mɨdmɨdim me, bɨ anɨbu me u. Pen Jon nɨpe God manö hagep bɨ nöp wasö. 10 Jon nɨp gasɨ nɨŋöm, hadame nöp God nɨpe Ñɨ nɨpe nɨp manö haga manö anɨbu, God Manö yaŋ kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
‘Bɨ manö hagep yad u,
hag yunö nöd amöm,
nɨbi bɨ gau hag ñɨ aij gö,
hainö ne ke arnabön,’ a göm kalɨ kƚiñ rɨkla. * Mal 3:1; Luk 1:76
11 Kalöp hagabin, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdpal gau, añɨ ap Jon rö wasö. Pen God nɨbi bɨ yɨharɨŋ yabɨƚ dam kumi kabö adö laŋ au abad mɨdeinab gau, kale Jon rö mɨdageinaböl; God nɨpe nɨbi bɨ yɨharɨŋ yabɨƚ gau ud aij yabɨƚ gö, nɨbi bɨ aij nɨpe yabɨƚ mɨdeinaböl. 12 Jon bɨ ñɨg pak ñeb bɨ apöm manö aij hag ña ñɨn u rɨköm, nɨbi bɨ gau, God hanɨp udöm kumi kabö adö laŋ au abad mɨdainɨm a göm, manö anɨbu kƚö yabɨƚ gɨ dam dam, mɨñi u rö nöp kƚö yabɨƚ gɨpal.
13 “Bɨ God manö hagep manö kalɨ kƚiñ rɨkla gau abe, Mosɨs God lo manö kalɨ kƚiñ rɨka u abe, iƚ u me, God Mesaia u nɨp yuö, nɨpe nɨbi bɨ gau kalɨp udöm abad mɨdeinab. Manö anɨbu nöp hag daulö daulö me, Jon aua. * Luk 16:16 14 Pen manö hagnɨg gabin u udnabim aka nɨŋagpin. God Jon nɨp hagö, apöm nɨbi bɨ gau kalɨp manö hag ña u, God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm, gɨnab a gɨla rö nöp ga. Kalɨ kƚiñ rɨköm hagla, bɨ God manö hagep Ilaija rö bɨ ap aunab, a gɨla. * Mal 4:5; Mad 17:10-13; Mak 9:11-13 15 Kale nɨbi bɨ gasɨ rɨmɨd mɨdainɨm gau, manö hagabin i rɨmɨd lɨ nɨŋ aij gɨmim.
16 “Nɨbi bɨ mɨñi ñɨn i mɨdpal gau yad nɨŋbin, kale ñɨ paiŋaŋ rɨmnap maker au asɨköm, ñɨ paiŋaŋ rɨmnap meg mɨgan dap ranöm kalɨp hagpal rö u mɨdpal. 17 Kale hagpal,
‘Hon aƚɨŋ pu gɨno,
kale nɨhön gɨnɨg kugom ralagpim?
Kɨmap mɨɫöŋ gep rö ap hagno,
kale nɨhön gɨnɨg mɨɫöŋ gagpim?’ ö gɨpal.
18 Anɨb u rö, God Jon nɨp yuö apöm, ñɨn rɨmnap nan magö ñɨŋagöm, ñɨg wain ñɨŋagöm gö, hagla, ‘Bɨ anɨbi nɨp nan nɨhön abaŋ alö anɨg göp?’ ö gɨla. 19 Bɨ Ñɨ nɨpe pen auö hagpal, ‘Bɨ nan kub ñɨŋöm, ñɨg wain ñɨŋöm, bɨ dakɨs udpal gau aip ajöm, bɨ nan naij gɨpal gau aip ajöm göp,’ a gɨpal. Pen nɨbi bɨ God Manö u nɨŋ udöm, gɨ aij göm, mɨd aij gɨnaböl u, nɨbi bɨ gau nɨŋöm hagnaböl, God Manö u manö aij yabɨƚ, a gɨnaböl,” a ga. * Mad 9:14
Manö kub udnaböl
(Luk 10:13-15)
20-21 Jisas daun kub nöd gɨ ajöm, nan gagep iru nöp gö, nɨbi bɨ gau nɨŋla u pen kale, nɨhön gɨnɨg nan si nan naij gɨpun a göm, nan si nan naij gɨmɨdal u arö göm, Jisas nɨp nɨŋ udagla. Anɨg gɨlö, Jisas kalɨp hag göm haga, “Korasin daun nɨbi bɨ gau! Bedsaida daun nɨbi bɨ gau! Nan gagep gau gɨnö, nɨŋbe. Pen nan si nan naij gɨpim u arö gɨmim, yɨp nɨŋ udagpim. Anɨg gɨpim u, kale manö kub yabɨƚ udnabim. Daun kub Daia Juda nɨbi bɨ wasö gau, daun kub Saidon Juda nɨbi bɨ wasö gau, nan gagep anɨb gau kalɨp u rö nöp gaibnep, kale nan si nan naij gɨmɨdal gau arö göm, wadɨ asöl rö rɨmnap yɨmöm, run he löl gɨ löl gɨ mɨdaiblap. * Ais 23; Esi 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:2-4 22 Anɨb u, manö kub hagep ñɨn u, Daia nɨbi bɨ abe, Saidon nɨbi bɨ abe, manö pro rö udnaböl; pen kale Korasin nɨbi bɨ abe, Bedsaida nɨbi bɨ abe, manö kub yabɨƚ udnabim.
23 “Kapaneam nɨbi bɨ gau. Ñɨn anɨbu kale kumi kabö adö laŋ au aragnabim; böŋ nöp mab ke inab uƚöm mɨgan yaŋ u arnabim. Nan gagep kale aŋ aui gɨnö u, daun kub Sodom gaibnep, kale nan si nan naij gɨmɨdal gau arö göm, uri kamɨŋ mɨdaiblap. * Ais 14:13-15; Jen 19:24-28 24 Adö anɨbu yad kalöp nɨŋö hagabin, manö kub hagep ñɨn u, Sodom nɨbi bɨ gau manö pro rö udnaböl; kale Kapaneam nɨbi bɨ manö kub yabɨƚ udnabim,” a ga. * Mad 10:15; Luk 10:12
Yɨp aumim ake lɨmim
(Luk 10:21-22)
25-26 Ñɨn anɨbu Jisas Nap nɨp haga, “Bapi, yad hib ne hagnö adö laŋ araŋ. Ne Bɨ Kub, kumi kabö adö laŋ abe, mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe abad mɨdpan u, gasɨ ne ke nɨŋö aij göp rö, nɨbi bɨ gasɨ kɨd hiɨk nɨŋun nɨŋbun a gɨpal gau, kalɨp manö yad hagabin iƚ u hag ñagpan; pen nɨbi bɨ ñɨ paiŋaŋ rö mɨdpal gau kalɨp gasɨ aij ñɨmön, manö yad hagabin iƚ u hag waiö lɨban u, nöp aij a gabin,” a ga. * 1Ko 1:26-29
27 Jisas anɨg hagöm haga, “Bapi kƚö nɨpe mɨdöp rö, yɨp ñöb. Nɨbi bɨ rɨmnap yɨp nɨŋ aij gagpal; Bapi nöp yɨp nɨŋöb. Yad nöp Bapi nɨp nɨŋ aij gɨpin. Pen nɨbi bɨ gasɨ aij ñɨnam a gem nɨŋbin gau, kalɨp gasɨ aij ñɨnö, Bapi nɨp nɨŋnaböl,” a ga. * Mad 28:18; Jon 3:35; 17:2; Plp 2:9; Jon 1:18; 10:15
28 Jisas anɨg hagöm haga, “Kale nɨbi bɨ nan wañɨb kub iru maru pör ud ajmim gasɨ iru nɨŋmim mɨdpim gau, yad aumim nɨŋöm nan wañɨb kub iru maru ud ajabim gau yad ke udnö ake lɨnabim. * Jer 31:25 29 Yad bɨ hain aij agamɨj mɨdpin; kal gagnabin; anɨb u, yɨp aumim, wög yad gɨ ñɨmim, hibur gasɨ mɨdmagö kalöp aŋ daŋ ake lɨmim. 30 Kale yɨp aumim wög yad geinabim u, ud marö ap gagnab; pɨɫa gɨnab. * 1Jn 5:3

*11:5: Ais 35:5-6; 61:1

*11:10: Mal 3:1; Luk 1:76

*11:13: Luk 16:16

*11:14: Mal 4:5; Mad 17:10-13; Mak 9:11-13

*11:19: Mad 9:14

*11:20-21: Ais 23; Esi 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Emo 1:9-10; Sek 9:2-4

*11:23: Ais 14:13-15; Jen 19:24-28

*11:24: Mad 10:15; Luk 10:12

*11:25-26: 1Ko 1:26-29

*11:27: Mad 28:18; Jon 3:35; 17:2; Plp 2:9; Jon 1:18; 10:15

*11:28: Jer 31:25

*11:30: 1Jn 5:3