5
It toko lemioongare ler mong vothung ulue anga ile engenging.
Na toko alavusnga ako olemio ve, Jisas ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere, aken or ini a God itutun areko i pavelpol mimiong ponganga a or nge. Na toko alavusnga ako oa sagu Titemer a God, akennga aro oa sagu mun itutunre. Naro lemir mire ako ve, ar sagu rintet a God itutunre vava, e? Eneke ar sagu a God na te panes ile patorong alavusnga. Na aro ve ar sagu a God, aken aro te panes mun ile patorong alavusnga. Na ile patorong areken i pavurvur aro i sungu matheong a it nge avele. Eneke it ini itutun areko i pavelpol mimiong ponganga a it nge, na ler mong vothung ulue anga. Na ler mong vothung ulue anga aken lale, ako nge ler lemioong nge a God. Na anga i pavurvur ako aro ile mong vothung ulue anga, e? Ini inga areko olemio ve, Jisas ini a God Itun.
God i ritet nge Itun.
Na lemir mire ako ve, Jisas Krais ini a God Itun ako nge paatealing or aini.* Lemir mire senu avele, aveto ava paatealing or aini ake kene i ri nge a God ikei ako i espot a Pen a Urvet me. O thepol a Matiu 3:17 and Jon 12:28. Na omole i velpol nge ako i es me ma i el paninuong nge thei. Na aininga i velpol nge ako ia mla i palalas a won ngoronga nge. Na lemir mire ako ve, Jisas ini a God Itun nge paatealing omole inga ako nge paninuong elnga, kene avele. Aveto lemir mire ako ve, ini a God Itun nge paatealing or aini, ako nge paninuong elnga tomo mun nge ia mla ako i palalas a won ngoronga nge. Na Oni Riringa mun kene i ritet mun it nge venen aken. Na lemiro nge ile riong aken, eneke ile riong alavusnga i nunganga inga. Na ur or me aken o ritet ve, Jisas ini a God Itun. Na ur or me aken ini Oni Riringa, paninuong, na ia mla, na or alame aken ole ritetong i thun inga. Na i nunganga ako it tokokoere lemiro nge riong ako tokokoere o ritet it nge. Aveto riong ako God i ritet it nge, kene i mukal nge ole riong, eneke i es aken a God nge me, na ini a God ako i ritet it nge Itun. 10 Mako toko e ako ilemio nge a God Itun, aken i elo a God ile riong aken a ilemi lale. Aveto toko e ako ilemio nge a God ile riong avele, i ranga ve ako i apet a God ini toko le apaltetong, eneke ilemio avele nge a God ile riong ako i ri nge Itun. 11 Na riong nunganga ako God i ritet i a it nge lale kene i vene: God i sungu mimiong ako aro ile vusonga avele a it nge lale. Na mimiong aken tepun i voth inga a Itun nge. 12 Mako toko e ako i elo a God Itun a ilemi, ako nge ile lemioong nge i, aken i el mun mimiong ako aro ile vusonga avele a i nge. Aveto toko e ako i elo a God Itun a ilemi avele, aken mimiong ako aro ile vusonga avele, kene i voth a i nge avele.
I pavurvur aro lemir mire ako ve, mimiong ako aro ile vusonga avele, kene i voth a it nge lale.
13 Na tho wat lek riong vene ake, na tho wat i a thomu areko lomumuo nge a God Itun, mo ako aro lomumu mire ako ve, thomu o el mimiong ako aro ile vusonga avele lale. 14 Mako te mit engeng a God itheki, eneke lemir mire ako ve, aro ve ler nongong i panes ilemi, aken aro i nongpol ler nongong aken. 15 Na aro ve lemir mire ako ve, i nongpol ler nongong aken, aken lemir mire mun ako ve, ur kathnga ako te nong i a i nge, kene aro i sungu i a it nge.
16 Maken aro ve toko e i thepol itein lemioonga e ako i matu nge vothung kerenga, aveto vothung kerenga aken i pavurvur nge esuong a won sesenga nge avele, aken i sivenga ako aro i nong a God nge ve aro i opoal toko aken. Naro God i pavelpol werer ile mimiong ako i panes a Krais nge. Na tho ri inga ake nge tokokoe areko o oma vothung kerenga ako i pavurvur avele nge esuong a won sesenga nge. Ine vothung kerenga e ako i voth ako i pavurvur aro i paeso toko a won sesenga nge. Toko powe ninengare o ri ve vothung kerenga ako i paeso toko a won sesenga nge i ranga ve ako o lel okime nge a God, eve oni silal a God itutunre, eve o apet a God ini toko le apaltetong. Na tho ri ve aro thomu o nong nge toko ako i oma vothung aken, kene avele. 17 Ine vothung alavusnga ako i vengveng avele, ini vothung kerenga. Na vothung kerenga pelie ako i voth ako aro i paeso toko a won sesenga nge avele.
18 Na lemir mire ako ve, toko alavusnga areko or ini a God itutunre ako i pavelpol mimiong ponganga a or nge, kene aro o mos ol nge vothung kerenga omanga ol avele. Aveto evelelnga God Itun i paseral ole, na Satan ako i kerenga selele, kene i pavurvur aro i pakerenga or avele. 19 Na lemir mire mun ako ve, it ini a God itutunre, aveto ulue alavusnga ake i voth a Satan ile engenging lemi. 20 Na lemir mire mun ako ve, God Itun i es me lale, na i sungu lemi rumong ninenga a it nge, mo ako aro lemir mire senu nge ur ako God nunganga i sis ve aro te oma i. Na te teo a God nunganga nge, ako nge ler teoong a Itun a Jisas Krais nge. Na Jisas Krais ini a God nunganga. Na ini mimiong ako aro ile vusonga avele kene tepun.
21 Maken tutukre, aro thomu o voth melanga nge god le apaltetongare olotualnga.
Na i re aken. I vus.

*5:6: Lemir mire senu avele, aveto ava paatealing or aini ake kene i ri nge a God ikei ako i espot a Pen a Urvet me. O thepol a Matiu 3:17 and Jon 12:28.

5:16: Toko powe ninengare o ri ve vothung kerenga ako i paeso toko a won sesenga nge i ranga ve ako o lel okime nge a God, eve oni silal a God itutunre, eve o apet a God ini toko le apaltetong.