9
Poli iqu, iqueqä wäuŋuä iutaŋä kimaŋi mämeqä ikqeŋqä
He hiŋuä qumbu. Nyi ŋqä änyiŋqä iuŋi, nätmatqä eeqänäŋä nyi imäkmqe, hoptäwä manyiyqä ipnä. Jisasi Iqu, nyi kukŋuä awä tmqä änändowatkqä iqunji. Ga nyi neqä Naqä Jisasi Iqueŋi hiŋuä äqunäŋqä iqunji. He Iquenyqä quuvqä eqiyquwi, ii nyi Iqueqä wäuŋui ämeqä imäkätqätaŋgqä, iutanjqä. He quuvqä heqiyqä ae äpmeŋuwä iutaŋi, nyinyqe, “Naqä Iqu iqueŋi, kukŋuä awä tuäkiqŋqä ändowatkqeqä,” näqŋqä mapnä. Iutaŋi, ämaqä hui nyiŋqe, “Jisasi Iqu ique kukŋuä awä tuäkiqŋqä mändowatqä iqeqä” kŋuä qäyä indqänätqätaŋguwä-qe, he nyinyqe, näqŋqä naqä-qakuänä eŋä.
Ämaqe nyinyqä, “Iqu kukŋuä awä tuäkiqaŋgqetaŋi, mbqä kimaŋi mämeqä yäŋqiyä” ätäpu änyiwäsäutqätaŋguwä iquauŋi, ŋqä-näuä yätamäkqä änyätmä, kimaŋi tiiŋä ätuätqäŋä. Hŋqueye wäuŋuä imäkeŋqe, buayitä eqetäŋi mäyätapqäŋqätanä? Ye apäkä quuvqä heqiyqä ämeta, qaŋä anä mätuma mikiqäŋqätanä? Kukŋuä awä tuäkiqŋqä ändowatkqä huiziquatä, Naqä Iqueqä käŋgukuatä, itaŋga Pitä iqutä, iquanä iiŋä imäkqäpŋqäta? Huiziquve hmanda? Ä nyitä Banäpasi iqutä yenyä, yeqä quamä pmeqeuŋqä wäuŋui, yeqä-yeuänä yeŋqe, iŋi änääŋäŋqe? Ii qäyunä hmanji. Huiziquatä, yesä, eequne asänä ikiqäŋqe.
Ämaqä mäkä iqetaŋä hŋqu iqueqä quamä pmeqä iuŋi, kiqä-kiuä yätamäkqä nyätŋqe, hma eä. Ämaqä hŋqu ymisaŋä vowä äqutätqe, yäuä ae etaŋgaŋi, ämetä änänä. Itaŋga ämaqä sipsipqä-miqä hŋqu, sipsipqä iquauä aŋui, änänä. Nyi kukŋuä iiŋä etqeŋqe, “Iqu ämaqeuqä kŋuä indqäŋqeuta ämetä änatqiyä” kŋuä maiyqä ma eä. Kukŋuä-suqeuŋi, kukŋuä asiqu tätaŋgi etqä. Mosisi iqueqä kukŋuä-suqä bukä iuŋi, tuwaŋui tii äqänä. “Bulumäkai, kuä-witqä wäuŋui yätamäkqä eyqaŋgaŋi, uwqe maŋqä yätŋqe, hiŋguä mäyeqä pambiyä.* Kukŋuä-suqä 25:4 Kukŋuä tqu, Goti Hanjuwä Iqu bulumäka iquauŋqänä kŋuä indqänätä ätkqäta, ä suŋqä ätkqe? 10 Kukŋuä iiŋi, Iqu ne ämaqä-qunenyqä indqänätä ätkqe. Auä, Iqu nenyqä ätkqe, suqä tiiŋiqu timäutŋqä iutayi. Ämaqä wäuŋuäŋqä qua ptqä iqutä, itaŋga ämaqä kuä-witqä pa täkqä iqutä iquaqu, ymisaŋi iuta mayiŋqä diŋqe, wäuŋuä imäkätqäŋinyä. 11 Iŋi ye nätmatqä Dŋä Äŋguä Iquesaŋi, piikä eŋqä-ma, heyaqä awä iqi vowä ämeäqe, ämequeä-paŋi, yeyaqä huiwä dunä yätamäkqeŋqä yätapqä-pqe, ii qäyunä hmanda? 12 Itaŋga ämaqä huizi he yätamäkqä eyäpiyita, heyaqä nätmatqe metauqaŋgpqe, iŋi ye iquauŋi, ämäwqätäuta haqä yändi metauenyä.
Hesaŋi ye nätmatqä iiŋi ämeqä etaŋgqä-qe, mämeqä itqäŋuee. Ämaqe, Kraisi Iqueqä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋiŋqe quuvqä maeqiyqäŋqe mäyeŋqä iqaŋgqetaŋi, ye pmua imäknäta, haŋä-iqä kuapänä ämayäkitqäŋuee. 13 Tiiŋiŋqe, he näqŋqä äyuwä. Ämaqä hiqäva-imäkqä aŋä yäpä iŋgisa wäuŋuä imäkätqäŋuwä iqua, qu ymisaŋi, aŋä iquesaŋi ämepu änätqäŋä. Asä iiŋi, ämaqä wäuŋui hiqäva-qäyqä ttawä iu itqäŋuwä iqua, naŋui qokä-apäki äma äppqe, hui iqua ämepu änätqäŋä. 14 Iiŋiŋqe, Naqä Iqu kukŋuä tii ae ätkqä äyuwä. “Ämaqä kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi awä ätätqäŋuwä iqua, iquauqä huiwä yätamäkqäŋqe, ämaqä kukŋuä ique ämetqäŋuwä iquauta meqäŋqeqä.” 15 Naqä Iqu suqä iiŋä imäkqäŋqeqä ätkqä-qeŋäqe, nyi ŋqä-näuäŋi hesaŋi mämeqä itŋqe. Ämaqä hŋqu suqä nyi yeeqä itmä, ŋqä yoqe haqeu ämamänätŋqä iuŋi huätä mamäuqäŋqe manyiŋgaŋgqä-qe, nyi-ganä päkoŋqe äŋguä eä. Iŋi nyi henyqä tuwaŋuä tä äqiyqä iuŋi, “Qu täŋgaŋi, nyi yätamäkqä iiŋä nyiyqäpŋqeqä” kŋuä nyiyqaŋgi, maqiyqä iqä. Oee. 16 Nyi kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋä ique awä ätätmitaŋi, ŋqä yoqe haqeuŋi, mämamäuŋqä iqämä. Nyi wäuŋuä ique imäkqäŋqe, Naqä Iqu ändapkqä-qae, mävquatämäuqä imä. Iŋi nyi wäuŋuä iqueŋi mimäkqä imqe, nyi äŋguä tiiŋi mäpmeqä itmä. 17 Nyi ŋqä änyiŋqä duta wäuŋuä tä imäkmqä etaŋgutqe, kimaŋi äŋgui ämamqänä. Itaŋga nyi qänakŋi, wäuŋuiŋqä manyiŋqä iqaŋgutqä-qe, Naqä Iqu Kiqä-kiuä ändapkqä eŋqe, nyi wäuŋuä iiŋä ique yqänäŋä-täŋunä eämä, imäkqa umqänä. 18 Itaŋgi nyi wäuŋuä ique imäkätŋqä diŋqe, kimaŋi äkitaŋi mamniqe? Nyi wäuŋuä iiŋä itmä, iutaŋi mbqä nätmatqä isuanä mämeqä itmä-qe, yeeqenä itmä, ämaqeuŋi kukŋuinä awä äyä ätuätqäŋä. Yeeqä iŋqä ii ämetŋqe, ii ŋqä kimaŋiyi.
19 Nyi ämaqä hŋqueqä wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä-qunä ma, ämaqä hŋqu hoptäwä nyätŋqe, hmanji. Iŋäqe ämaqä hatŋä, Jisasi Iqu-täŋä qäqiqi ätuma pmqe, nyi ŋqä-näuä imäknätmä, ämaqä eeqänäŋä iuqä wäuŋuä-wiyqä hiŋgiŋqä-qunä emqä imäkŋgqe. 20-21 Kukŋuä-suqä Goti Hanjuwä Iqu, Israitqä iquau äwikqä iuŋi, nyi ŋqä-näuäŋi yäpä iqi miqä itŋqe. Ii Nyi iqueŋi ävquatämäuqäŋqä ma. Nyi Kraisi Iqueä suqä iunä yäpä iqi äpmamä, qänaknäŋi, iu itŋqe. Itaŋga nyi Israitqä iquatä anä äpmamäŋgaŋi, änaunji suqä qu itqätaŋguwä iu yäpä iqi itŋqä-paŋä-qunä eämä, iquau itmamqä diŋqe, anä äpmetŋqe. Iŋäqe ämaqä huizi suqä iiŋi maeqä etaŋguwä iquatä äpmamäŋgaŋi, nyi ämaqä suqeŋqä maqŋqä-quvqä matmä, iquau itmamqä diŋqä imäkätŋqe. 22 Itaŋga ämaqä quwqä quuvqä heqiyqe yäŋänäqŋqä maetaŋgqä duŋi, nyi qu eŋqä-pa asänäŋä imäknätmä, itmamqä diŋqä itŋqe. Suqä iiŋi, nyi ämaqä äki-äkitaŋä äpmeŋuwä iuŋi, suqä qu imäkätqätaŋguwä-pa imäkätmä, qu qui mimäkŋqä ipu, häŋä pmepŋqe, yäŋä äqänätŋqe. 23 Nyi wäuŋuä eeqänäŋi, e imäkätŋqe, ii kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋä iquesa itmä imäkätqäŋä. Ii qutä nyitäŋi, iquesa äŋguä pmetuŋqueyi.
24 Häŋä qaŋä tnäŋä iuŋi, ämaqä hŋqua qaŋä tnäŋä äwäpiyä-qe, nätmatqä, ämaqä hiŋuiqä timäutqä iquenyqä näŋi epqe, hŋqunä hiŋuiqä ätimäutä ämenä. He iiŋqe, näqŋqä-qae, he-pqe nätmatqä iiŋi, inä mapŋqänä yäŋä qäŋgaŋgpu. 25 Ämaqä häŋä huitaŋä-huitaŋä itqäŋuwä iqua, qu kiqä suqä iuŋi qänaknä ipu, yäŋä qäŋgpnä. Nätmatqä häŋä iu hiŋuiqä e ätimäupiyä iuta ämapqe, ii qui imäknäniqe. Iŋäqe nätmatqä äŋguä, ne näŋi metuŋqueŋqä kŋuä indqänatuŋquä ii, qui mimäkŋqä yäniqe. 26 I etaŋgi nyi qaŋä tnäŋi, hiŋgi uwqämqä miqä itqäŋä. Ämaqä hŋqu nätmatqä hmbinyqä, ipu metŋqä kŋuä indqänätä imäkätŋqä-pa, imäkätqäŋä. Tiiŋiŋqä hmanji. Ämaqä häŋiu mäkä-iqä hŋqu huiziqueŋqä hipae, squŋi yuŋuinä ämeqäqä-paŋä iiŋiŋqä miqä itqäŋä. 27 Nyi ŋqä huiwä iqueŋi, iqu nyaqä änyiŋqä iuŋi, qänaknä nyätŋqä diŋqä ptqä hämänä äpäsätqäŋä. Nyi iiŋi mimäkqä itmä, kukŋuä awi, ämaqä huizi dunä ätumuitmqe, mä nyi nätmatqä äŋguä näŋi äwiŋqä di mämeqäŋqä.

*9:9 Kukŋuä-suqä 25:4