3
Goti Iqueqä suqä iwäsäuqeŋqä
Nyi naqä-qakuä i tqaŋgundqe, änääŋäŋqäwä? Israitqä iqua, iiŋä eäŋuwitaŋi, yätamäkqä äki metqäŋä? Suqä huiwä häuä ktäŋqä iqu, yätamäkqä äänä väniqi? Täukue! Goti Hanjuwä Iqu, Israitqä iquauŋi, nätmatqä huitaŋä-huitaŋä äŋguänäŋinä ävätqä. Kiŋganäŋiqu, Iqu Iqueqä kukŋui, iqua ämiqäpŋqä äwikqe. Iŋi iquautaŋä hŋqua, kukŋuä täuŋi qänaknä miqä imiŋuwitaŋi, änääŋäŋqäwä? Iutaŋi Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä ämaqä iquau äŋguä wimäkätŋqä ätukqä iu mimäkqä yäniqi? Oeyä! Matimäuqä yänä! Ämaqä eeqänäŋä quaŋgä tätqätaŋguwä-qe, naqä-qakuä tqe, Goti Hanjuwä Iqunänjqä. Iqueqä bukä iu äqänäŋqä-pa,
Tqä kukŋuä naqä-qakuä etaŋgqeŋqe, qu hiŋuä qumbŋqäuä. Itaŋga qu Si quvqä imäkätqäŋiŋqä ktqaŋgpqe, Si ämäwqätätŋqinyä.* Apqä Bukä 51:4
5-6 Iŋi, neqä suqä quvqä iquesa, Goti Iqueqä suqä jänänäŋi, ätnäŋä iqi ämotquetŋqe, änäänyä tatuŋquäwä? Goti Iqu, neyaqä suqä quvqä iqeŋqä äwqä tnäŋä imäkätä, kima änätapätŋqä iiŋqe, “Iqu, jänänäŋä miqä itqänä” tatuŋquäta? Oeyä, kukŋuä iiŋi, ii ämaqä iquneqä kŋuä iutanäyi. Goti Hanjuwä Iqu suqä jänäŋinä mimäkqä-säpi, Iqu qokä-apäkä eeqänäŋä iuqä suqeŋqe, miwäsäuqä iquäniŋgä. Ämaqä iquneqä kŋuä iutaŋä yatŋqä huiziqu, tiiyi. “Nyaqä kukŋuä quaŋgä iuŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä kukŋuä naqä-qakui ätnäŋä iŋgisa ätimäuätä, Iqueqä yoqä naqä qonätŋqä iwimäkätŋqe, Iqu nyiŋi, ‘Suqä quvqä imäkqä-qukiyqä’ änyuändätä, kima quvqe suŋqä dapätŋqäwä?” Kukŋuä iiŋi qäyunä etaŋgutqe, tiiŋä tatuŋque. “Nätmatqä äŋguä hui timäuätŋqe, ne suqä quvqä hŋqu yqä imäkanä.” Ämaqä hŋqua neqä yoqä mändi äkittqiyäpu, quaŋgä tii ätätqäŋä. “Iqua, kukŋuä quvqä iiŋä isua, ätätqäŋuwä iquaiqä.” Ämaqä nenyqä ii ätätqäŋuwä iqua, quvqä iquesa kima mapnuwäŋqe, ii qäyunäyi.
Eequne, suqä quvqä imäkätuŋqueŋqä
Änääŋätiyä? Israitqä iqune, ämaqä huiziquauŋi ämäwqätäuŋu? Oeyä, ne ae äyä ätätuŋque. “Israitqä iqunesä, Grikä iquatäŋi, eequne suqä quvqä iqueqä yäŋänäqŋqä iqueä yäpä iqi äpmenä, suqä quvqä imäkqämanätquŋunä.” 10 Ii Goti Iqueqä bukiu äqänäŋqä-payi.
Ämaqä suqä jänänäŋinä imäkqe, aaŋä hma naqä-qakuä eänä. 11  Ämaqä näqŋqä äŋguänäŋä-täŋi, hma etaŋgi, Goti Iqu qutä pmeqäŋqe, qävqä miqä itqäŋä. 12  Ämaqe, hänaqä äŋguä iuŋi ävquatämäupu, eeqänäŋi, quvqenä ätimäukuwi. Auä, ämaqä suqä äŋguä imäkqe, aaŋä hma naqä-qakuä eä. Apqä Bukä 14:1-3; 53:1-3
13 Quwqä maŋitaŋi quaŋgä kukŋuä kuapänä ätätqäŋuwi, ii tiiŋä eŋqä-maŋi. Qu ämaqä pizqä qua äptepu, hovqe mämatnyeqä itqäŋuwä eŋqä-paŋiyi. Apqä Bukä 5:9
Quwqä kukŋuä ätäpiyi, qämakä iqua, ämaqeu qui imäkätqäŋuwä-paŋiyi.§ Apqä Bukä 140:3
14 Quwqä äwqä tnäŋi äpakänä munätaŋgqetaŋi, ämaqeu qui imäkpŋqä ätqa äwätqäŋä.
15 Qu maqänä äwäpu, ämaqä pizqä äpäsätqäŋuwi. 16  Ga im-imä äupiyi, nätmatqä qui imäkäpu, ämaqeu haŋä-iqä ävätqäŋuwi. 17  Itaŋga, huiziquatä äwqä naqä-hŋqunä änyäpu pmetpŋqe, maqŋqä eŋuwä iquayi.* Asayä 59:7-8
18 Qu Goti Iqu yoqä naqä ämeŋqä iiŋqe, kŋuä mämeqä ipu, zä mäwiŋqä itqäŋä. Apqä Bukä 36:1
19 Ne tiiŋiŋqä näqŋqä äyuwä. Kukŋuä-suqä Goti Iqueqä bukiu äqänäŋqä eeqänäŋi, ämaqä kukŋuä-suqä iqueqä yäpä iqi äpmeŋuwä iquau ätuätŋqe. Iutaŋi ämaqä im-imdaŋä eeqänäŋä iqune, Goti Iqueqä hiŋuä iqiŋi, neqä suqä quvqeŋqe, “Iiŋä-iiŋiqä” matqä itanä, Iqueqä änewäsäuqä iunä äpmeŋu. 20 Ii tiiŋä etaŋgi. Kukŋuä-suqe, näyaqä suqä quvqä iiŋqänä ämänätquetqäuä. Itaŋgi kukŋuä-suqä iu qänaknä iqä iutaŋi, ämaqe, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqiŋi, jänäŋua matimäuqä ipnä. Apqä Bukä 143:2
Goti Iqu, quuvqä eqämipqä iquau, jänäŋua iwimäkätŋqeŋqä
21 Itaŋgi täŋgaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, Iqueqä hänaqe, qokä-apäkiu jänänäŋä wimäkätŋqe, ae ämänätqueqe. Ii kukŋuä-suqä iu qänaknä iqeuta, matimäuqä yänä. Hänaqä iquenyqe, kukŋuä-suqä Mosisi iqu äqäkqä iutatä, bukä, Goti Iqueqä kukŋuä hiŋuä-tqä iqua äqäkuwä iutatä, äqänänä. 22 Hänaqä tä, tiiŋi. Qokä-apäkä, Jisasi Kraisi Iqueŋqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu eeqänäŋi, jänänäŋä wimäkänä. Israitqä iquneŋqä, ä huizi iquauŋqä huäŋqe, qäqunäyi. 23 Ne eeqä asänäŋä iqune, suqä quvqä imäkätuŋquä-qae, Iqueqä ktqä inemäkkqe, a maqätqä iŋu. 24 Itaŋga Kraisi Jisasi Iqu aŋgumä mbqä äneyämakqetaŋi, Goti Hanjuwä Iqu, eeqä asänäŋä iqunenyqe qeqä äwimänätä, hiŋgi änätapätä, jänäŋä inemäkätqäuä. 25  Iqu, Jisasi Iqu äpäkonätä, Iqueqä häŋeqetä, quuvqä heqiyqä iquauqä suqä quvqetaŋä kimaŋi, huätä muämäutŋqä atäuŋuä ikqe. Iqu iiŋä imäkkqe, ii Iqueqä suqe, jänänäŋä etaŋgqeŋqä ämänätquetŋqä diŋqeyi. Hiŋuiqänäŋi, ämaqe suqä quvqä imäkqaŋguwäŋga, Iqu qeiqinyä imäkätä, kimaŋi maqänä mävqä qäyä imiŋqä-qe, Iqueqä suqä jänänäŋä iu qänaknä yqänä imiŋqeqä. 26 Iqu ämaqeuqä suqä quvqä iutaŋä kimaŋi, Jisasi Ique äwikqetaŋi, ne Iquenyqä näqŋqä tiiŋä ämetqäŋu. Iqu suqä jänänäŋinä Imäkqä-qu eäqe, ga ämaqä Jisasi Iquenyqä quuvqä eqämipqä iquau, jänänäŋä Iwimäkqä Inäŋä-qu eänä.
27 Itaŋgi ämaqä-qune, neqä yoqä haqeu ämamänätuŋque, iiŋqä änäänyä tatuŋque? Ii qäpu ae ekqe. Qäpuŋi, suqä äsquesa ekqäwä? Kukŋuä-suqä iu qänaknä iqä iquesa ma, oee. Yoqä haqeu mamäŋqä iqu, quuvqä heqiyqä iquesanä qäpu ekqe. 28 Ii ne näqŋqä tiiŋiŋqä ämakquä iutaŋiyi. Ämaqe, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqiŋi jänäŋä timäupŋqe, kukŋuä-suqä qänaknä iqä iquesanä hmanji. Ii hänaqä quuvqä heqiyqä iquesanänji. 29 Kukŋuä ii qäyuta, ä Goti Hanjuwä Iqu, Israitqä iquauqä Goti Iqunända? Iqu ämaqä huizi iquauqä-pqe, hmanda? Oee, Iqu, huizi iquauqä Goti inänji. 30 Goti Hanjuwä Iqu, Kiqä-kiuänänji. Iqu, Israitqä huiwä häuä ktäŋqä iquatä, huizi häuä maktäŋqä iquatä, Iquenyqä quuvqä eqiyätqätaŋguwitanä, jänänäŋä iwimäkäniqe.
31 Ä ne quuvqä heqiyqeŋqä iiŋä ätätanitaŋi, kukŋuä-suqe mändi äkittqiyätanä, aaŋqä äyä imäkätuŋquäta? Aaŋä oeyä! Ne kukŋuä-suqä iqueŋi, yäŋänäqŋqä ätqätetuŋque.

*3:4 Apqä Bukä 51:4

3:12 Apqä Bukä 14:1-3; 53:1-3

3:13 Apqä Bukä 5:9

§3:13 Apqä Bukä 140:3

*3:17 Asayä 59:7-8

3:18 Apqä Bukä 36:1

3:20 Apqä Bukä 143:2