4
Aprähamä iqueqä quuvqä heqiyqeŋqä
I etaŋgqä-qe, Israitqä iquneqä awä kiŋganäŋä Aprähamä iquenyqe, ne suänyä tatuŋquäwä? Hänaqä Goti Iqueqä hiŋuä iqi jänäŋä timäuqäŋqe, iqu hiŋuä äsque äquŋgqäwä? Iqu suqä äŋguinä imäkmiŋqeta, ämaqä jänäŋä-qu eqä-säpi, iqueqä yoqe, kiqä-kiuä haqeu vauqumuatuŋguäninji. Itaŋgi Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqisaŋi, iiŋä mimäkqä yänä. Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iuŋi, kukŋuä äkiŋqä ätnäŋqeŋqe, kŋuä mapiyä. “Aprähamä iqu, Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä heqiyqaŋgi, Iqu ‘Ämaqä jänäŋueqä’ ätkqeqä,” ätä äqänä.* Ipäqäkqä 15:6
Ämaqä hŋqu wäuŋuä imäkätä, iuta mbqä ämeqä di, ii, wäuŋuä kaniqu qeqä imäŋqeta mävqä iqi. Oeyä. Mbqä ii, wäuŋuä iutaŋä kimaŋiyi. Iiŋä etaŋgqä-qe, ämaqä hŋqu, Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqiŋi jänänäŋä-qu pmetŋqä diŋqe, hnjua-hnjua mimäkqä itä, quuvqe, Goti Iqu ämaqä suqä quvqä imäkqä iquauŋi, jänänäŋä wimäkätŋqeŋqä eqiyätŋqä iqueŋi, Goti Hanjuwä Iqu, ‘Jänänäŋukuiyqä’ ätuätqäuä. Dewiti iqu-pqä kukŋuä asä ii eŋqä-ma, ätkqe. Ämaqä suqä äŋguä mimäkqä qäyä etaŋgä, Goti Iqu, quŋi, ‘Jänänäŋuaiqä’ ätuätqä iqua, äŋguä äpmepu, aquvänä ipŋqä iiŋqä tii ätätä äqäkqe.
Ämaqä, kukŋuä-suqeu tuwä äwipu, quvqä imäkätqäŋuwä iquauŋi, Goti Iqu, quwqä quvqe hiŋuä aŋgi mäquŋquä yätŋqä, huätä muämäuqaŋgutqe, qu äŋguä äpmepu, aquvänä ipŋqäuä.
Naqä Iqu, ämaqä hŋqueqä suqä quvqä diŋqä kŋuä aŋgumä mindqäŋqä iqaŋgutqe, iqu äŋguä äpme, aquvänä iquätŋqeqä” ätkqe. Apqä Bukä 32:1-2
Äŋguä äpme aquvänä iqä iiŋi, ii ämaqä huiwä häuä ktäŋqä iquaŋqänändanä, ä ämaqä huiwä häuä maktäŋqä iquaŋqä-pqe, inändanä? Ne tiiŋä äyä ätätqäŋu. “Goti Hanjuwä Iqu, Aprähamä iqueqä quuvqä heqiyqeŋqä kŋuä indqänätä, ‘Ämaqä jänäŋueqä’ ätkqeqä” ätätqäŋu. 10 Iŋi Goti Iqu iiŋä ätukqe, Aprähamä iqu äänä pmetaŋgayi? Iqu huiwä häuä ae äktäŋqäŋgata, ä änä etaŋgata? Iqu huiwä häuä maktäŋqä änä etaŋgayi. 11 Suqä huiwä häuä ktäuqe, kiqä quati tiinji. Aprähamä iqu huiwä häuä maktäŋqä yqänä äpmeqäŋgaŋi, iqu Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä eqiyqaŋgi, Goti Iqu, “Ämaqä jänäŋukuiyqä” ätukqe. Itaŋi Goti Hanjuwä Iqu suqä huiwä häuä ktäuqä ii, iqu ämaqä jänäŋä-qu pmetŋqeŋqä hiqŋqä eŋqä-pa äwikqe. Iiŋä etaŋgi Aprähamä iqu, ämaqä huiwä häuä maktäŋqä iqua, Goti Hanjuwä Iquenyqä quuvqä eqiyäpiyä iuta, ämaqä jänänäŋä ätimäupqä iquauqä kawä kiŋganäŋä iquvi. 12 Itaŋga iqu ämaqä huiwä häuä ktäŋqä iqunesaŋä hŋquauqä kawiqu inänji. Ii ämaqä huiwä häuä äktänäpu, quuvqe, neqä awä Aprähamä iqu huiwä häuä mäktäŋqäŋga, Goti Iquenyqä quuvqä eqäkqä-pa, eqiyätqäŋuwä iquayi.
Goti Hanjuwä Iqu, kukŋuä guä ämäsäukqeŋqä
13 Hiŋuiqänäŋi Goti Hanjuwä Iqu, Aprähamä iquesä, iqueqä kaqä-kawäkautä, qua eeqänäŋi iquau äväniqä diŋqe, kukŋuä guä ämäsäukqe. Iŋäqe kukŋuä guä i ämäsäukqe, ii Aprähamä iqu kukŋuä-suqä hui qänaki imiŋqä iuta ma, ii iqu Goti Iquenyqä quuvqä eqiyätä, jänänäŋä-qu ätimäukqä iutayi. 14 Ii tiiŋä etaŋgiyi. Ämaqä kukŋuä-suqeu qänaki imipqä iqua, nätmatqä Goti Iqu äväniŋqä kukŋuä guä ämäsäukqä iuŋi ämeqä-säpi, Goti Iquenyqä quuvqä heqiyqe, hiŋgiŋqä hetäniŋgä. Itaŋga kukŋuä Goti Iqu guä ämäsäukqe, aaŋqä inä hetäniŋgä. 15 Ne näqŋqe. Kukŋuä-suqä iquesaŋi, ämaqe, ique ävausäpiyitaŋi, Goti Iqueqä äwqä tnäŋi ämapnä. I etaŋgqä-qe, kukŋuä-suqe maeqä eŋqe, ämaqe ique mävausqä ipnä.
16 Goti Hanjuwä Iqu, Aprähamä iquenyqätä, kaqä-kawäka qänaki timäupnuwä iquauŋqätä, qeqä wimäŋgaŋgi, nätmatqä hiŋgi väniŋqä, kukŋuä guä ämäsäukqe. Iŋi, kaqä-kawäka eeqänäŋä iqua, mapŋqä iiŋqä kukŋuä guä ämäsäukqe, ii ämaqä, Goti Iquenyqä quuvqä eqäpqä iquauŋqänänji. Auä, kukŋuä guä ämäsäukqe, ämaqä, kukŋuä-suqä iqueqä yäpä iqi äpmeŋuwä iquauŋqänä ma, ämaqä quuvqä Aprähamä iqu eqäkqä-pa eqäpqä iquauŋqä-pqe inäyi. Aprähamä iqu, eequneqä awä kiŋganäŋä iquvi. 17 Ii Goti Iqueqä bukä iu tii ätäŋqä-payi. “Nyi si hueqä-himqä kuapänäŋä iuqä kawiquki ikimäkqeqä. Ipäqäkqä 17:5
Kukŋuä tä, Goti Iqueqä hiŋuä iqi, guä yäŋänäqŋqäŋqä ämäsänä äwi, qäyunä ätimäuŋqiyä. Goti Hanjuwä Iqu, ämaqä ae äpäkombqä iquauŋi, häŋä-pmeqä aŋgi Vqu eä, itaŋga nätmatqä matimäuqä yqänä etaŋguti, tääqä Tuätumeqä Ique. Iqu iiŋä itŋqetaŋi, Aprähamä iqu Iquenyqä quuvqä eqämiŋqe. 18-19 Goti Iqu ii ätukqäŋgaŋi, Aprähamä iqu, iqueqä quväukui 100 ae äpäwätä, mändi eätä, äpäkonätŋqä imiŋqe. Itaŋga iqueqä apäkä Serai, ii qokitqä ae ekqe. Iŋi, iqu, “Ye e äpmeyitaŋi, äänä timäuŋqutiyä?” kŋuä ii qäyä wiyqaŋgqä-qe, iqu quuvqenä eqiyätä, hiŋuä äqänä äpmamiŋqe. Ga Goti Iqu, “Taqä-tawäka kuapänäŋä timäupnuwiqä§ Ipäqäkqä 15:5 ätukqä-pa, iqu hueqä-himqä kuapänäŋä iuqä kawiqu ekqe. Auä, iqu iyaquiyqä huiwiŋqä kŋuä indqänätäqä-qe, iqueqä quuvqä heqiyqe, haŋuä mäwiqä, yäŋänäqŋqä eqämiŋqe. 20-21 Goti Hanjuwä Iqu, kukŋuä guä ämäsäukqeŋqe, Aprähamä iqu äwqä hŋquaqu miŋqä itä, Goti Iqueqä yoqe haqeu ämamäutä, “Goti Iqu imäkäniŋqä kukŋuä guä ae ämäsäukqe, qäyunä imäkäŋqiyä,” näqŋqä äŋguänäŋä ämetä, quuvqä eqiyätäqetaŋi, yäŋänäqŋqä imäknmiŋqe. 22 Iiŋä etaŋgi, Goti Hanjuwä Iqu, Aprähamä iqueqä quuvqä heqiyqeŋqä kŋuä indqänätä, iquenyqe, “Ämaqä jänäŋueqä” ätkqe.
23 Goti Hanjuwä Iqueqä bukä iu, “Iqueqä quuvqä heqiyqeta, ‘Ämaqä jänäŋueqä’ ätkqeqä” äqänäŋqe, Goti Iqu Aprähamä iquenyqänä matqä ikqe. Oeyä. 24 Ii nenyqä-pqe inänji. Goti Hanjuwä Iqu, neqä Naqä Jisasi Iqu äpäkoŋgaŋga, Ique aŋgumä ävauqumuatkqetaŋi, ne-pqe, Goti Iquenyqä quuvqä inä eqiyätqäŋu. Iutaŋi Iqu, näyaqä quuvqä heqiyqeŋqä kŋuä indqänätä, nenyqä-pqe, “Ämaqä jänäŋuaiqä” tätŋqeqä. 25 Jisasi Iqueŋi, Goti Hanjuwä Iqu, näyaqä suqä quvqeŋqä qäyä päkonätŋqä, hiŋuinä äquŋgqe. Itaŋi Iqu Iqueŋi, ne ämaqä jänänäŋä nemäkätŋqe, qua äptekuwä iuta äyä ävauqumuatkqe.

*4:3 Ipäqäkqä 15:6

4:8 Apqä Bukä 32:1-2

4:17 Ipäqäkqä 17:5

§4:18-19 Ipäqäkqä 15:5