2 Zân
Zânaŋ zapat meluwaŋ ŋen ewe kume zut bein
Zapat meluwaŋ kapi Zânaŋegak kuye. Egaŋ dapmelaŋge ombemindendeŋaŋ ekŋengat kumindaye. “Dapmelaŋge kwitnaŋ imbi ombempepeŋaŋ ma egat nembaŋane ekŋengat kuyap,” kegok kuye.
Nukŋaŋ sekam kwep kegogapm amgat zemgwatnaŋ mimindeme an zikat indanda dâsuki ekŋengat eksemti tatagalen nâmtiyepm zapat meluwaŋ kapi kumindaye. Zisasiyaŋ an mama ku maŋge zemti zemtalalat omba penaŋ mbien kegogapmti zapat meluwaŋ kapi kuye. Zapat meluwaŋ kapi tuŋgupmaŋpiŋ; yewaŋaŋ etaŋ yaŋgut zet notnaŋ Zân kapiyet tazinen Zân ma buŋam zapat zulak zulak keyet keŋan sepem kwepnok kukuŋaŋgat zet eweŋaŋ desegat talip ke kapiyet egit:
2 Zân 5 Zân 2:7 Zân 13:34-35
2 Zân 6 Zân 5:3 Zân 14:23
2 Zân 7 Zân 4:2-3
2 Zân 12 Zân 1:4 Zân 15:11; 16:24
Zet ŋotekŋaŋ temaŋ kapigogaŋ Zân zapat meluwaŋ keŋan talip:
1-3 Mukuku zet.
4 Zemoli oli zet
5-9 Zemsesewat zet
10-11 An zemzikat indanda dâsuki ekŋen indazemandandapiŋ eksemindewep
12-13 Zet zemdelaŋ zenze zet
1
Neŋ ingalen an ŋeŋaŋin ya dapmelaŋge ingat tikŋaŋ manâmindeyapgapm zapat meluwaŋ kapi kumindayap. Yaŋgut neŋ etaŋ yek. An imbi sambe zet penaŋ ŋotekŋaŋ manâmaip ekŋenaŋ ingat kegogak nâme tikŋaŋ mambein. Zet ŋotekŋaŋ ke ninmagen tazin ya tati tapmebe keyepmti nin ingat tikŋaŋ penaŋ manâmindenup.
Âpme Kawawaŋ Bipm ma egat Nemuŋaŋ Zisas Kilais egegat keŋ taolelit ma aŋgalaŋ gogot ma keŋ sewakŋaŋit inmagen wemti wembe. Mti nin zet penaŋ mkatik bemti gogot palenak mamambanup.
Nâmkiŋpepemak gogot palen mamayelen zet
Inmagengatnaŋ notnaŋ ekŋenaŋ Bipm Kawawaŋgalen zet ndaye ke gawepumti zet penaŋ ŋotekŋaŋ ke ŋep mâti mamaip. Zet zapat dolakŋaŋ kegok zeme nâma keŋ oloŋen penaŋ bein. Keyepm neŋ zet alakŋaŋ ŋen ku diindoma nâsâbip. Zet kapi alakŋaŋ penaŋ yek. Zisasiyaŋ sokbembeŋanen baen zet ikŋaŋ diindoye. Ke alak neŋ pi zet ikŋaŋ keyegak tazeap: nin gogot dopdop mamambanup. Nin Kawawaŋ gogot etaŋ ku msasayelen. Egalen zetnaŋ maŋgawepunup keyaŋ gogot msanup bein. Zet kapi Zisasiyaŋ eweŋan baenen msalen ekmak mamti nâmkwabien keyet zet zapatnaŋ ke nâmti tikâk mpemti mamayet nâmti mandiindoin.
Nâit, am dâsuki an sambe penaŋ mepmâbien mamaip ekŋenaŋ Zisas Kilais ek msalen am nemboŋ ku sokbeye zet ke manzemtalalip. Am ekŋen keboŋ ke an dâsukitoŋ ma Kilaisiyet kasaŋene zewanup. Neŋ Kawawaŋgalen zet zikat indama nâmti mkatik bempemti keŋ kwep mambep. Mneti peme towembeyet weyaŋti ekdamuŋ mmambep keyepmti bamgat Kawawaŋaŋ tosaŋin in mamip keyet kataŋ indawe. Am notnaŋ Kawawaŋgalen zet mamkipmaŋ beip ekŋenaŋ Kawawaŋmak Nemuŋaŋ egetmak tususu kwep mti maip. Âpme am notnaŋ ekŋen Kilaisiyelen zet zemzikat indama nâmti mâpmeneti naman belaknik ke Kawawaŋgalen zetnaŋ ke ku mamkipmaŋbeip ekŋen ke Kawawaŋmak tususuŋin ku tazin. 10 An ŋen ek Kawawaŋgalen zet ku manzemzikatindain ya naman egaŋ zet ikŋaŋgat ŋoktikŋaŋgat etaŋ manzein an keyaŋ inmagen kopme in mkaŋin samti notn notn ku mpewep. 11 In an dâsuki keboŋ ke notn notn mpewep beme in myuŋguŋguŋaŋ ke mukulem mpewep.
12 Zet sambe penaŋ tatnainaŋgut papiaen meluwaŋ mimiyet nâma ŋep penaŋ ku bein keyepmti naman neŋ nen negak inmagen kot indikti inmak zet zenâ zenâ mimiyet keŋnan nâma ŋep penaŋ bein.
13 Amdine sambe piyaŋ ingat indamukuip.