15
Sambo simómbo o piyimi horé se towaŋgurí
Asa rokó kekere parámi meyowo ka samboko tunoqiní qenenowó. No sambo simó* “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kande saŋiyoro irisa ŋunde yuri yiyanowó. Yiyowe unipare rambaruru yerewero o piyimi horé weŋa qu kande saŋiyoro irisa ŋunde se towoyaŋgurí. Ŋuko o piyimi horé weŋa qu, dokoro ŋu soso kini tiníqo, Anutu koro saŋgirí parámi ŋuko hamó kini teweya. Ko no oka sono towo qembe qu qenenowó. Ŋuko glas koya te suru ŋuya se kopaŋgurí ŋunde qembe. Asa uni kumimbo kuma tero siku qare ŋuya kapí-kapí ŋuya owímboro qambuyó ŋu ŋuya takaŋgurí, ŋundo sono towo sumeyoro kaŋeyaŋgurí. Kaŋero Anutuko gita yunaró ŋu se towoyaŋgurí. Se toworo Anutu koro kho uniyó Moses Komo suki “Mosesko” uni parámi tero Israel unipare sopo yereró. Anutuko Sainai purímo hutuŋo mande inoní mande ŋu rondaqe unipare yunaró. koro yambo qu yaŋgurí, Sipsip Simómboro yambo qu yaŋgurí. Ŋande yaŋgurí,
 
“Uni Parámi, Anutu, keko Wimbuke Soso,
oteteke muko parámi horé ko kekere naŋge.
Keko uni wini soso ŋuro wiri yerete uniye,
ko keŋo muríŋge roneneŋowí ko ŋuko hamó naŋge.
Uni Parámi, ke kayata keto naŋge kesó horé yote.
Ŋunde ŋuroko uni soso keŋo sorewaŋgo.
Uni soso keŋo owéŋge hokowaŋgo.
Oteteke roneneŋowí ŋuko tunomo tunoqaró.
Ŋunde ŋuroko uni wini soso ŋundo mahero potoruku te kunowaŋgo.”
Imemoŋgo toŋetewe Ya Surumí samboko yote qu, “Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí. asa mande hamómboro tuwi yamaru ŋu§ “tuwi yamaru” ŋuko Anutu koro ya qu, komo suki Juda unipareto mira wimbíwore uyarero tuwi yamaru ŋu koroworo ŋunoko hu-hariri teyaŋgurí. Imemoŋgo Dewit koro naŋuní, Solomon, ya hamó qu Yerusalem ŋuno towaró. kosoní qenenowó. Kosoní sambo simó kande saŋiyoro irisa ŋundo unipare rambaruru yerewero o piyimi horé kande saŋiyoro irisa ŋunde qu se towaŋgurí ŋundo umbu maheŋgurí. Eneko tuwi kekere sara-sara horé hiyóqeyote qu se kusiyoro tuwi gol qu** “tuwi gol qu” ŋuko o aini ka. Unindo gol ŋu towo wosoyi utó tinditiní horé ko piru saŋga tunoqiní utómbo tuwi qembe kusiyoyoteŋgo. sombé se nomoye wisumuŋoro kusiyaŋgurí. Ko o yoto-yotoye moré mu nimí kini ŋuro keweroye moŋgo kato kondó gol kande saŋiyoro irisa ŋunde qu se sambo simó kande saŋiyoro irisa ŋu yunaró. Anutu yoto-yoto suki-suki yote ŋuro saŋgiríŋo parámi ŋuko kondó kande saŋiyoro irisa ŋunde quno ŋuno maŋgoraró. Asa Anutu koro sine parámiyómboya†† “sine parámi” ŋuko eneŋo owé parámi ŋunde qembe, eneŋo o soso meté horé mu. wimbí ŋuro pukatutu ŋuko Ya Surumímo ŋuno maŋgoraró. Ko sambo simó kande saŋiyoro irisa ŋuro o piyimi horé kande saŋiyoro irisa ŋundo khoye teyaŋgo quno ŋuno kayata kato Ya Surumí ŋuro quroko owero mepémo kini.

*15:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

15:3: Komo suki “Mosesko” uni parámi tero Israel unipare sopo yereró. Anutuko Sainai purímo hutuŋo mande inoní mande ŋu rondaqe unipare yunaró.

15:5: Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.

§15:5: “tuwi yamaru” ŋuko Anutu koro ya qu, komo suki Juda unipareto mira wimbíwore uyarero tuwi yamaru ŋu koroworo ŋunoko hu-hariri teyaŋgurí. Imemoŋgo Dewit koro naŋuní, Solomon, ya hamó qu Yerusalem ŋuno towaró.

**15:6: “tuwi gol qu” ŋuko o aini ka. Unindo gol ŋu towo wosoyi utó tinditiní horé ko piru saŋga tunoqiní utómbo tuwi qembe kusiyoyoteŋgo.

††15:8: “sine parámi” ŋuko eneŋo owé parámi ŋunde qembe, eneŋo o soso meté horé mu.