16
Sambo simómbo kondóye moŋgo o piyimi horé windoroŋaŋgurí
Asa no Ya Surumí* “Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí. ŋuro koŋgo maŋgo ka yiní iŋanowó. Yero sambo simó “sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo. kande saŋiyoro irisa ŋu kondé ŋande yimiraró, “Ye uya reya kondó kande saŋiyoro irisa Anutu koro saŋgirí parámi yote ŋu windoroŋoyika nokono uní!”
Yiní sambo simó korete qundo uyaro kondóŋo re nokono windoroŋaró. Windoroŋoní mama piyimi horé enesó-enesó quko uni siku qare koro rokóŋo raŋgurí, ko eneŋo kapí-kapí potoruku te inaŋgurí quno ŋuno tunoqaró.
Ko sambo simó irisayó qundo kondóŋo re windiko windoroŋaró. Windoroŋoní windi ŋu rohoréŋoro uni khumowí muro sitúye qembe tiní o soso windi quroko toŋe keta yoteŋgo qu soso khumomukaŋgurí.
Ko sambo simó kapusayó qundo kondóŋo re sono pará-paráwore, ko meré sonowore windoroŋaró. Windoroŋoní sono ŋu soso rohoréŋoro sitú tunoqaŋgurí. Ko no iŋowe sono koro sambo simó ŋundo ŋande yaró,
 
“Ke itaka yote, ko komo suki yora, kesó naŋge yote.
Keko roneneŋowí mu naŋge, dokoro o soso ŋa rondaŋaró.
Hamó, uni ŋundo keŋo unipareke ŋuya ye-ye unike Ham yuri khumaŋgurí.
Asa ko keto topé piyimi yunoro sitú yunoyi neteŋgo.”
Ŋunde yiní wondo yakutímbo§ “wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí. ŋande nekiní iŋanowó,
 
“Iyo, Uni Parámi, Anutu, keko Wimbuke Soso.
Keŋo ronda-rondake hamó ko roneneŋowí naŋge.”
Ko sambo simó nimí kini qundo kondóŋo re kosako windoroŋaró. Windoroŋoní Anutuko kosa wimbu inoní uni kondé yiyoní kowe surumí taŋgurí. Kosa ŋundo tiwi piyimi tero uni ŋu yoqaní piyo tero Anutu owí yesaráŋaŋgurí, dokoro Anutuko rambaruru yerewero o piyimi horé ŋu sopoyaró. Quko uni ŋundo newonde rohoré tero owí kama hokaŋgurí.
10 Ko sambo simó kandeka qundo kondóŋo re siku qarendoro wiri yerete uni ŋuro yakutímo windoroŋaró. Windoroŋoní uni soso siku qare ŋuro kusuŋoyómo yoraŋgo qu saŋayemo huriri taró. Ŋunde tiní kowe surumí parámi tero kowe surumí ŋu korowowero ŋuro mipiye kimboŋaŋgurí. 11 Asa ko ene kowe surumí ti mama tutu soso yiriní ene sambo koro Anutu ŋu yesaráŋaŋgurí. Quko otete piyimi teyaŋgo ŋuro ene newonde rohoré kama taŋgurí.
12 Ko sambo simó kande saŋiyoro kanata qundo kondóŋo re Yufretis Sono parámimo ŋuno windoroŋaró. Windoroŋoní sono ŋu toqero wiri yerete uni kosa aretesina ŋuro kheye roŋgaruwaró. 13 Ko no yuqa pusú** “yuqa pusú” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo. kapusa pukatá ŋunde qembe mu yiyanowó. Ŋu kanata-kanata ŋundo mesó parámi, siku qare ko ye-ye uni kota ŋuro maŋgoye moŋgo areŋgurí. 14 Yuqa piyimi horé ŋundo o wimbí moré enesó-enesó teyaŋgo. Enendo Anutu Wimbí Soso Moré ŋuro naru parámi quno ŋuno uro noko soso koro wiri yerete uniwore uro yori kuma parámi teteŋgo.
15 (“Iŋoyi! Nondo momo unindo maheteŋgo ŋunde qembe tero yeno waka ta tunoqewano. Danimbo toŋetero tuwiyó kapiyamo kama rotoweya qundo meté horé yoweya. Dokoro no mahewano quno ŋuno birimbiri kama uyareweya, ko unindo kowi piyoyó ŋu kama qenewaŋgo.”)
16 Asa yuqa piyimi kapusa ŋundo kuma uni ŋu yorero mira ka, Hibru mandeko Arimaketon ŋunde nekoyoteŋgo, ŋuno huru yereŋgurí.
17 Ko sambo simó kande saŋiyoro irisayó qundo kondóŋo re matúko windoroŋaró. Windoroŋoní maŋgo parámi ka Ya Surumí quroko wiri yerete unindoro yakutí moŋgo kondé ŋande yaró, “Kini tete!” yaró. 18 Yiníqo, rowá sine tiní niri parámi tiní kusiro yiní kunduru parámi horé raŋaró. Kunduru parámi ŋunde qu ka uni komo nokono yoraŋgo quno ŋuno kama raŋoyaró. 19 Raŋoní yendé kembé parámi ŋu kosaŋe sombé kapusa taró, ko uni wini koro yendé parámiye qambu ŋu soso umbu raŋoro piyo temukaŋgurí. Ko Anutuko yendé parámi Bapilon ŋuro iŋoro riní eneŋo saŋgirí parámi horé ŋuro wain topako yora ŋu naró. 20 Ko noko mosowí ŋu soso sore toŋeŋgurí, ko mira purí soso toŋiqo, ŋu qenewero mepémo kini. 21 Ko sambo koŋgo koko taŋgo parámi quhurí piyimi qu umburó. Koko pará-pará soso quhuríŋo kilo 50 ŋunde qembe uni saŋayemo umburó. Umbuní hamó piyo tero Anutu yesaráŋaŋgurí.

*16:1: Ya Surumí” ŋuko Anutu koro ya qu, ŋunoko Juda unipareto Anutu koya huruwowero quro hu-hariri teyaŋgurí.

16:1: sambo simó” ŋuko komo suki-suki Anutuko unipare kama yoriní tunoqi sambo simó yondowaró. Ko itaka eneŋo sunará teyoteŋgo.

16:6: Ham

§16:7: wondo yakutí” ŋuko o qa-qa unindo ŋu yakutímo ŋuno o qa-qa taŋgurí.

**16:13: yuqa pusú” ŋuko sambo simó ŋunde qembe, quko Anutu koro saŋgirí tero unipare rowore yereyoteŋgo.