3
Bepaŋ Medeŋiŋ yotubufit tiiŋ adut mu kadidok
Notneye, niŋbo yobe. Wapum doktiŋa nadifonit hatiyaneeŋ. Mede komi uŋakoŋ kiliki youhamdok nadiwene malabuda mu tilak, ala wendi hidi hehitubu-kilitiwaak.
Hidi adi kamo moiŋ heki hatiiŋneŋ ale kikadoko tiyaneeŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, meeniŋ nadisukiliti tubufit kwanai tiŋila sigihik foloŋ Judahi’walaŋ fek tihatiiŋ aditok dauhik diweŋila hatiyaneeŋ. Biyagoŋ hinek kuyoŋ, metam nadisukilitihinit indi siginik diniŋ kwanai wendok nadihaŋinda tine Bepaŋ’walaŋ Uŋgoniŋ Munabulidi nihitubu-lodaune niutumbaaŋ Jesu Kilisto wou nintiloyam, indi yadi Bepaŋ’walaŋ fek folooŋ hinek moŋgo-hatiyam.
Nu na maaŋ, sigine foloŋ ulodilit binek, adi meeniŋ nolidi sigihik foloŋ ulodiiŋ u yalakapme tiŋa tilit. Nu mintaaŋ halene melenai 8 tubune foloone diki gitnem foloŋ Judahi’walaŋ fek tinamgiŋ.* Judahi’walaŋ Yodoko Mededi indiŋ yolak. Mihi mintaune melenai 8 tubune nai uŋaniŋ foloohik diki gitnem foloŋ fek dobuyemdok. Nu yadi Isilaeniŋ, Benjamin diniŋ yalaki. Biyagoŋ kuyoŋ, nu yadi Judame doktiŋa Hibulu mede be titiŋhik u agaŋ nadilat. Tiŋa undugoŋ Yodoko Mede diniŋ mebi ki Falisi me hatigut. Nu gigine hinek tiŋa Jesu’walaŋ kayoŋbop mik-kwadi tiyemilugut. Unduŋ tiŋa Yodoko Mede foloŋ me didimeniŋ eŋ yomnit mokit hatigut.
Pol adi Kilisto kahiledok nadiŋa nemenemek hogohogok u gilegilem yoŋa sigilulum tiyemguk
Kaŋ nu nemenemek hogohogok behatiŋa nadiwene folooŋ tuguk, uyadi mindaŋkade Kilisto doktiŋa nadiwene folooŋnit mokit tuguk. Kaŋ nu Wapumne Kilisto Jesu’walaŋ mebi kanadi tiŋa nadidakaleeŋ nadiwene Wapum loloŋnit hinek tubune nemenemek koom tihatilugut wendok nadiwene folooŋnit mokit tilak. Nu Kilisto kahiledok nadiŋa nemenemek hogohogok u nadiyembene gilegilem tubune bekudapmagut. Nu Yodoko Mede tiŋalooŋ adi’walaŋkade kadiwene yomne dapmanamdok moŋ. Adi tobo Kilisto nadisukilitimiŋa yomnit mokit titiŋ wendok adi momooŋ hinek nadilat doktiŋa nadisukilitinit hatibene Bepaŋdi yomne tumolokutnamulak. 10 Unduŋ tiŋa nu Kilisto walanedi menot timimbene pilapilatŋiŋ diniŋ saŋiniŋdi nu’walaŋkade meŋeune folofigita nadiguk undiniŋ u nu maaŋ adigut tomboyoula nadiwaat. Unduŋ tiŋa uuyeŋ adi Bepaŋ’walaŋ mede takaliŋa kumuŋguk undugoŋ tibaat. 11 Unduŋ titauuyeŋ kumuŋ gineniŋ maaŋ kaikaaŋ pilalaatdok nadilat.
Feknik momooŋ hinek kamenimguk wendok nadigigineeŋ hatiyaneem
12 Nu Kilisto’walaŋ titiŋŋiŋ u agaŋ kahilehinakaaŋ me momooŋ hinek mintagut, unduŋ tuwot mu yobit. Mokoŋ! Nu adi toboniŋ Jesu Kilistodi nanagikuk undugoŋ nubo adi’walaŋ titiŋŋiŋ u kahilehinakawit yoŋa helemahelemaŋ fafaŋe kwanai tilat. 13 Notneye, nu titiŋ u agaŋ kahilegut unduŋ adi mu nadilat. Iŋgoŋ nu nemek kubugoŋ niŋ nadilat adi indiŋ: nemenemek hogohogok koom titalabugut u yadi kauleyem titiŋdok nadilat. Unduŋ tiŋa nemek kougoŋ baak u kahiledok wendok fafaŋe kwanai tilat. 14 Unduŋ tiŋa Bepaŋdi Jesu Kilistodok tiŋa kunum gineŋkade nanihamaneeŋ fek foloŋ hinek tinahukut momooŋ kamenamguk u tubumintadok daunedi didimeniŋgoŋ diweeŋ kaŋila kiyanelat.
15 Agaŋ bedinaditom tugumun indi yadi nemek wendegoŋ nadigigine tihatiyaneem. Ala nemek niŋdok nadiune tali niŋ nobu tuluwek kaŋ Bepaŋdi welehik tubuhautaune nadidakaleneeŋ. 16 Talik dibek keleeŋ hatitabugumun uŋakoŋ hogok keleeŋ hatiyaneem.
Indi yadi kunum yokwet wondiniŋ folooŋ
17 Notneye, nu timeŋ tihamuŋa wene nabuŋa uŋgoŋ nehikeleeŋ uneeŋ. Eŋ meeniŋ nediyeŋ indi’walaŋ titiŋ keleiŋ adi maaŋ dauhik diweeŋ didimeniŋgoŋ yabuŋa yehikeleyaneeŋ. 18 Meeniŋ nolidok hati haniŋtabugut, eŋ yoŋ adi makat kobulabulaye tiŋa kotigoŋ hanimbit. Adi yadi Kilisto koloŋdabekŋiŋ mik-kwadi timiiŋ. 19 Biyagoŋ kuyoŋ, meeniŋ undihi adi liwe tineeŋ. Adi yadi bomboŋ foloohik ulihilak wondok nadiune bepaŋhik tilak, eŋ nemek mekaŋdok welemomooŋ nadiiŋ. Eŋ kwet diniŋ bomboŋdi nadisuhik hamanedapmalak.
20 Eŋ indi yadi kunum yokwet wondiniŋ folooŋ, unduŋ doktiŋa Wapumnik Jesu Kilistodi fooŋ ninigitdok wondok woom hatiyam. 21 Adi yadi meeniŋ be nemenemek hogohogok u yehitifooŋ ne’walaŋ falipmeŋ boidok saŋiniŋ halimilak. Eŋ saŋiniŋ wondigoŋ foloonik fofoŋnit u tubukaikaaŋ tubutakaleune ne’walaŋ folonamandap undiniŋ hautaŋ eŋ holiholiŋenit tibaak.

*3:5: Judahi’walaŋ Yodoko Mededi indiŋ yolak. Mihi mintaune melenai 8 tubune nai uŋaniŋ foloohik diki gitnem foloŋ fek dobuyemdok.