4
Unduŋ doktiŋa notneye kedehi, hidi Wapum’walaŋkade undugoŋ hinek ulodikwambundaaŋ yatneeŋ. Biyagoŋ kuyoŋ, walanedi hinek habukahilelat. Hiditok nadifo tilat, maŋgoŋde hidi yadi nu kwanai tugut diniŋ folooŋ. Hidi notneye kedehi hinek doktiŋa mede i haniŋkiliti tilat.
Tamyat adi Kilisto’walaŋ nadisu keleeŋ welekubugoŋ titiŋdok yeniŋkilitiguk
Tamyat Yuodiya eŋ Sintiki, hidi Wapum doktiŋa welekubugoŋ tiŋa hatidemek hanilat. Eŋ notne momooŋ, kwanai yendok kiulihi tiŋa tamut, du tamyat u yabu-ulidokowaaŋ. Tamyat adi eŋ Kelemen eŋ notniye nolidi Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ kwanaidok nehiulihigiŋ. Adi’walaŋ wohiye adi hatihati fafaŋeniŋ diniŋ pepa mebinit gineŋ hatak.
Wele tubukaika diniŋ mede
Hidi Wapum doktiŋa welenadifo tiŋa hatiyaneeŋ. Nu koti haniŋgigineeŋ yolat, welehikdi nadifo tiyaneeŋ. Wapumdi nihitubu-dulalak doktiŋa meeniŋ hogohogok kulemaŋgoŋ tiyemaneeŋ. Nemek wendok be wendok nadibedi mu tiyaneeŋ. Hide’walaŋ welehik diniŋ nadinadisu mebimebi u Bepaŋ welemomooŋ nadimiŋa ninadiŋila nihautayaneeŋ. Kaŋ Bepaŋ’walaŋ kulema meeniŋ indi’walaŋ nadidakalenik kalakapmedapmalak wendi nadinadisuhik eŋ welehik yehikiulune Jesu Kilisto’walaŋkade fafaŋeniŋ hatuwaak.
Tiŋa notneye, mede niŋ maaŋ indiŋ yobit. Nadinadihik momooŋgoŋ hinek kadokoyaneeŋ. Nemek folooŋ eŋ nemek gikiŋgoŋ timindok, tiŋa nemek didimeniŋ eŋ nemek waliniŋ, tiŋa nemek kagalika titiŋdok eŋ nemek nadigalika titiŋdok, tiŋa nemek tubune utumba hinek titiŋdok eŋ nemek welemomooŋ nadidok, nemek wendok adi gigine tiŋa nadiŋila hatiyaneeŋ. Nu nemek hanihehitubu-didime eŋ hanindakalewe kanadi tigiŋ uŋakoŋ beŋa tihatibune Bepaŋ kulema molomdi hidigut hatibaak.
Poldi Bepaŋ’walaŋ kwanai malabumuŋ tiŋila kedem hatiguk
10 Hidi nai kabe-kweheyeniŋgoŋ hatitaloloyeeŋ nutok kotigoŋ nadisuŋa welesiloŋhik doktiŋa muneeŋ bomboŋdi siloŋ tinamgiŋ, wendoktiŋa Wapum’walaŋkade kadiŋa welemomooŋ wapum hinek nadilat. Hidi nutok u biyagoŋ hinek nadigiŋ ala nemek namdok u talik youka tiŋa malabudagiŋ. 11 Nu yadi nemek tinamdok haniŋguluguluŋe tiŋa mu yolat ale, nu yadi unduŋ be unduŋ hatiŋila nadikadaka mu tiŋa welekulema gineŋ hatilat. 12 Nu bomboŋ mokit hambeep hinek hatilatneŋ be bomboŋnenit hatilat, nai uŋaniŋ nu adi kulemaŋgoŋ hatilat. Nu kulemaŋgoŋ hatihati diniŋ mebi u agaŋ nadilat doktiŋa nanaŋene fee itnamiiŋneŋbe, be map tilatneŋbe, be nemenemek tuwot ikiiŋneŋbe, be baniŋ tilat, iŋgoŋ nu nai uŋaniŋ welenedi kulemaŋ halune gitagoŋ hatilat. 13 Kilistodi saŋiniŋŋiŋ nambune fafaŋelat aditok tiŋa hatiŋa unduŋ tibene tuwot hinek tubudapmalak. 14 Iŋgoŋ oŋ, hidi yadi bulaniŋgoŋ tiŋa malabumuŋnit hatiluwene nehitubu-lodagiŋ doktiŋa nadihambene utumbalak.
Pol siloŋ timiŋgiŋ
15 Filipaihi hidi agaŋ nadiiŋ. Nu timentimeŋ Bepaŋ’walaŋ Mede Momooŋ hanihautawene nadisukilitigiŋ, nai uŋaniŋ Masedoniya kwet bikabuŋa uluwene kayoŋbop noli adi hogok hatilune hidi hogok tububihila nehiulihigiŋ. 16 Tiŋa Tesalonaika yokwetneŋ hatiluwene nai fee sigiŋ diniŋ bomboŋdi nehiulihigiŋ. 17 Nu yadi muneeŋ bomboŋdok mu yolat, adi tobo siloŋ tobogoŋ tigiŋ wendok Bepaŋdi kibikoŋ tihambaak wendok yolat. 18 Yoŋ adi nemenemek agaŋ bedapmagut tiŋa fee behatilat. Epafoloditusdi hidi’walaaniŋ nemenemek bebuŋa nambune bomboŋnit tugut hatilat. Hidi nutok nemek tinamgiŋ wendok nadiwene Bepaŋdok muni munduŋ momooŋ hemimbune adi kaune utumba tilak. 19 Bepaŋne adi duhuduhu tubumintalakdi hidi’walaŋ baniŋhik kaŋ Jesu Kilisto doktiŋa nemek momooŋ u duhuduhu loloŋnit hinek ne’walaaniŋ hambune hatiyaneeŋ. 20 Bepaŋ Betnik adi’walaŋ wougigit loloŋnit u haliwooŋ halaak. U biyagoŋ.
Mede yodapmaŋ
21 Nu Kilisto Jesu wou foloŋ youtumba mede kamehamulat, uyadi meeniŋ nadisukilitihinit yenindapmaneeŋ. Eŋ notneye nukut hatiyam adi maaŋ youtumba mede kamehamiiŋ. 22 Metam nadisukiliti tiiŋ hogohogok eŋ Mapme Wapum Sisa’walaŋ kwanai-me mebimebi nadisukilitihinit adi maaŋ youtumba mede kamehamiiŋ. 23 Wapumnik Jesu Kilisto’walaŋ siloŋ tobogoŋdi hidi’walaŋ welehik eŋ munabulihik gineŋ hatidapmaluwaak. U biyagoŋ.