2
Da̧ Yesu Kerisotamo kepaaróló beterale fo
Ti take Kótóné yóló muló betere fo diaao̧ tukóló du betale dowi ala tua̧mó sukó̧ló molepó. Take dia̧ta, i haemó mole kae kae du betere ala sya fóló yóo, tó sa̧ tua̧mó tȩ mole tiki tȩteróló kaae tare kepené dere ala sya fóo du betalepó. Ai kepeta, miókélé Kótóné fo tikitu betere so whi̧ tua̧mó bitu, ama kisipa mole alatóró eró̧póló du beterapó. Take da̧kélé fea ai ala du betere so whi̧tamo bitu, tó tikiné ekȩleyóló dowi ala yó tarepó. Atéturaalu, tó tikiné yaai hȩkesetere alaró mo hae whi̧né mole tuȩ́tamo maaté sya fu betalepó. Atétu, so whi̧ mo whi̧né detu dere kaae, da̧kélé atéreteiné Kótó a̧ fopaae butu melaaire kwia senére so whi̧ beterepó. 4-5 Da̧né yale dowi alané da̧ sukó̧ló mupatei, Kótó a̧ tua̧mó ko̧lené sukutere ala mo fa̧anuraalu, ama da̧paae mo doasi yaala sókó faleteiné, Kótóné so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisotamo da̧kélé kepaaróló beteralepó. Até yale alata, amatei dia̧ ha̧le hamokoróló tao salepó. Da̧ atéró, Yesu Keriso tua̧mó betereteiné Kótóné a̧ kepaaróturaalu, da̧kélé a̧tamo beta̧mó kepaaróló, Kótóné ama tȩteróló kaae tare tiki hepen-mó Yesu Keriso sóró beteróturaalu, da̧kélé a̧tamo beta̧mó beteralepó. Ti aita ha̧le mei, da̧ fea Yesu Keriso tua̧mó betereteiné nalo bitiré faaire alimó Kótóné da̧paae yaala sókó furaalu, ama ha̧le hamokoróló tao salepó. Ai ala tua̧mó mo doasi ke boletei yó maté fu betepa da̧né kolóló kisipa yó̧póló erapó. Ti noatepae, diaao̧ tuȩ́ tiki tiró betere ala kilituraalu, Kótóné ama ha̧le hamokoróló dia̧ tao salepó. Ti dia̧nétei dia̧ tao sere ala ini, Kótóné ama tao sere ala dia̧mó ha̧le malepó. Ti aita, noa betené meipó. Me whi̧né ama erale wisi alané yalepóló, bopé fake yao̧sóró yalepó. 10 Da̧ Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné ama fosó fosói kisipané da̧ kisi whi̧ aleróló beteralepó. Atére beteta, Kótóné ama yaai kisipa mole ala wisi da̧né eró̧póló, mo taketitei taleróló munélipakalepó.
Keriso tua̧mó mo beta̧ faketóró aleró beterapó
11 Térapa, take dia̧ Juda meire fake deóló betepa, tiki sekaȩ tukóló siriró beterapó du betere whi̧rapené duraalu, da̧ta tiki sekaȩ tikipatei, dia̧ tikinipóló só deróló erótu betere fo diaao̧ ai i kisipare ape. Ti tiki sekaȩ tukóló sirirótu betere alata, mo whi̧né naasenétei erótu beterapó. 12 Dia̧ atéró betale sukamó Yesu Kerisotamo beta̧mó bitini, kae betale ala kisipa muae. Israel hae talerapené dia̧ atimatamo toune wao̧sóró sesétepa, dia̧ wale so whi̧tóró bitu, Kótóné ama so whi̧ tao suraalu, eraalopó ere ala wisi senére so whi̧ bitinipó. Dia̧ atéró bitu, take waaire be dȩmó da̧paae i ala wisi mo eraalopóló tuȩ́kélé muni yóo, i haemó bituraalu Kótóné da̧ tȩteróló kaae tarapó tuȩ́kélé muni yóo, eretei diaao̧ kisipa muae. 13 Ti taketa, dia̧ mo tika kae betaletei, ama fa̧kené dupuyóló dapesó wóló, Kótó betere felekemó Yesu Kerisotamo beta̧mó beteralepó.
14 Ti Yesu Keriso a̧ta, hosaa muni deyóló dua betere bete Tale ereteiné so whi̧ tekeyóló fake tamo betepa, bóe amatei firóló mo beta̧ faketóró beteralepó. Téturaalu, ai fake tamo tua̧mó ere sata̧le fisikóló taae faralepó. 15 Atéró fisikaleteita, ama tikimó erale alané kale tukóló muló betere fokélé, ai fo tua̧mó mole forapekélé, etéró yae dere forapekélé fea tokó̧ló aluralepó. Ama yaai kisipa mole alata ai tamo fake a̧ tua̧mó mo beta̧ whi̧tóró aleróló, bóe mo ti firaai yalepó. 16 Ai kale beta̧ tiki tua̧mó fake tamo wusuró betepa, ama filipaa ni tómó erale alané Kótótamo bóe du betaletei, touróló beta̧mó beteróo, kale fake tamo du betale bóekélé kemeróo yalepó. 17 Atéró a̧ wóló, dia̧ saletómó betó mole so whi̧ró, felekemó betó mole so whi̧tamopaae bóe dele ala taaróló, dua betae yalepó. 18 Ti noatepae, da̧ fakeró dia̧ faketamo fea touyóló Yesu Keriso tua̧mótóró bitu, Alima beterepaae sókó faaire alata, Dȩi Kepe Wisiné beta̧ fotoko̧ratepa fenérapó.
19 Ti taketa dia̧ kelepaa kilini, wale so whi̧ betaletei, mió dia̧ Kótóné so whi̧tamo touyóló be taletóró alée fóló, mo ama naale senaale beterapó. 20 Kótóné ama naale senaale betere beta, ha̧le hae tómó tȩnipó. Ai be diriyóló daaló̧póló, mo diri eleké biliyóló, ai tómó be tȩtu dere kaae, aposel whi̧raperó Kótóné ama fo eratere ko̧ló whi̧rapetamo ti be iru eleké kaae deyóo, Yesu Keriso a̧ta, mo doasi hulua yapo eleké kaae deyóo, erapó. 21 Be tȩtere o̧la o̧la fea hulua elekémó beleróló be diriyóló daalatu dere kaae, Talené ama yale alané da̧ fea a̧ tua̧mó touróló bitu, ama mo kae tȩne momatere be daaló̧póló tȩté hutu beterapó. 22 Atétu dere kaae, dia̧kélé fea a̧ tua̧mó betereteiné Kótó a̧ betaaire be wisi daaló̧póló tȩté hutu beterapó. Atéró tȩtere bemó Dȩi Kepe Wisi betereteiné Kótó a̧ beterapó.