3
Pol Juda meire fake tua̧mó kale fo wisi yó mótu betale ala
Atéreteiné ȩta, dia̧ Juda meire fake so whi̧paae Yesu Kerisoné fo wosó̧póló, erótu betepa dipula sóró beteró betere whi̧ Pol-né dapó.
Kótóné ama ha̧le hamokoróló tao sere ala dia̧ feané tuȩ́ yó̧póló, ȩpaae tȩteróló kaae tawae depa, kaae tarapó dere fo dia̧né wosetu yalepó. Kótóné ama dia̧ feapaae mo eraalopó yóló mulale ala take so whi̧ feané kolóló tuȩ́ni, kinóló moletei Kótóné ȩpaae ha̧kearóló yó matepa, dia̧paae sawa ha̧lekeróló ai asȩyalepó. Atéyalepa, ya̧lo i dere fo dia̧né dosa̧aturaalu, Kótóné ama so whi̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Kerisoné yale ala kinóló mole bete ya̧lo tuȩ́re kaae, dia̧nékélé tuȩ́ yaasepóló dapó. Ti ai beteta, mió Dȩi Kepe Wisiné Kótóné ama kae beteró betere aposel whi̧raperó Kótóné ama fo eratere ko̧ló whi̧rapetamopaae yó male kaae, mo take bitiré wale whi̧rapepaae ha̧kearóló yó menipó. Ti ai kinóló mole ala i ape. Juda meire fake so whi̧né kale mió wosetere kisi fo wisi wosóló, Yesu Keriso tua̧mó betepa, Kótóné ama Israel so whi̧paae melaalopóló tukóló muló betere o̧la, Juda meire fake so whi̧nékélé sóo, dia̧ ai Juda faketamo beta̧ tikitóró daayóló betóo ereteiné, atimapaae eraalopóló muló betere ala dia̧paaekélé eratepa sóo yaalo ai ape.
Kótóné ama bole fotoko̧ ha̧kearóturaalu, ama hamokoróló tao sere ala ȩpaae ha̧le melalepó. Atéreteiné mió kale wosetere kisi fo wisi ya̧lo yó meló̧póló, ȩ ama kutó diratere whi̧ sóró beteralepó. Mepaae Kótóné so whi̧ betó mupatei ȩ beta̧ doi muni, mo belei sókótei betepa, Kótóné ama ha̧le hamokoróló tao sere ala eróturaalu, ȩpaae i kutó dirae yóló melalepó. Ai melale kutóta, Juda meire fake so whi̧paae Yesu Keriso tua̧mó mole mo doasi ke bole ala wisi turó yó meló̧póló ȩ sóró beteralepó. Tétu, i haeró yó mole o̧la o̧latamo kaarale Kótó tua̧mó, take bitiré wale alimó kilini kinó betere ala bete mió so whi̧ feané tuȩ́ yó̧póló, ȩpaae kaae tawae yóló ȩ sóró beteralepó. 10 Ama yaai kisipa mole alata etérópó. Mió ama fake so whi̧ tua̧mó erótu betere alané hepen ere tikimó betó mole tȩteróló kaae tare keperó fea ala tȩteróló kaae tanó̧póló male fotoko̧tamoné Kótóné ama kae kae ere fosó fosói ala ha̧kearatepa tuȩ́ yó̧póló erapó. 11 Atéyaleteita, mo taketi Kótóné ama eraalopóló tukóló munélipakale ala da̧ tȩteróló kaae tare whi̧ Yesu Keriso tua̧paae erale alané dokonó beterapó. 12 Atéró a̧ tua̧mó bituraalu, a̧paae kisipa tiki tiró betereteiné Kótó beterepaae faaire tu̧ mené sesénipa, halaainé fó beta̧ yae. 13 Térapa, dia̧ tao su betere alamó ȩpaae i erótu betere sekȩi alarape kilituraalu, dia̧ fomo yóló haepaae derepao̧se. Ti noatepae, ama kae ere dȩ wisinaale dia̧né mo saaireteiné ai sekȩi alarape erótu beterapó.
Efesus so whi̧mó mamarale fo
14-15 Aya Kótóné ama ai doasi wisi ala eró betereteiné ȩ bukutiri tea̧ró bitu, dia̧mó momarótu i betere ape. Ti ó hepen bemó betere naale senaaleró, i haemó betere naale senaaletamo feané Aya a̧ beta̧ beterapó. 16 Atére Aya betere felekemó bukutiri tea̧ró bitu, momatu beteretei i ape. Mo kae ere ala wisinaale a̧ tua̧mó fa̧anuraalu, dia̧né kepe bete tua̧paae ama Dȩi Kepe Wisiné fotoko̧ buló̧póló momarótu beterapó. 17 Atétereteita ha̧le meipó. Dia̧ a̧paae tuȩ́ tiki tiró betepa, Yesu Keriso a̧ dia̧né hosaa tua̧mó beteró̧póló kisipa mutu dapó. A̧ atéró betepa, ni feleke haepaae doropóló diriyóló daatu dere kaae, dia̧ Kótóné ama yaala sókó fole ala tua̧mó beteró̧póló dapó. 18 Dia̧ró Kótóné wisiróló kae beteró betere so whi̧tamo fea ama bulatere fotoko̧né Kerisoné da̧paae doasi yaala sókó fole ala mo turó diriyóló tuȩ́ yó̧póló dapó. 19 Ti ai yaala sókó fole bete turó da̧ mo whi̧né tuȩ́nitei diaao̧ tuȩ́nékélé, hosaa tua̧mókélé mo diriyóló tuȩ́ duraalu asa yó̧póló dapó. Até duraalu, Kótó a̧ tua̧mó fa̧ayóló su̧re kaae, dia̧ tua̧mókélé fa̧ayóló su̧ró̧póló momarótu beterapó.
20 Ti da̧ tua̧mó ama erótu betere fotoko̧nétei, da̧né kisipané eranée dere alaró moma duraalu wosetere alatamo ama su̧mó eranérapó. 21 A̧ atei kaae whi̧ betereteiné, da̧ Yesu Keriso tua̧mó ama fake so whi̧ bitu, ama doi wisinaale mió i alimókélé, take betaaire alimókélé, hale sóró horaté fu beteró̧póló yae. Mo kée! Téyó̧póló yae!