1 Yoni
Yonikafo mono wenena muki lufuwa wi fulo gedami ka
Komu ka
Yesu ege-ege moinami we Yoni ya we kilofo melami kamenalo ya Efesusi numudo minoto, Yesu koli kikito umamo wenena Esia ebau minamo ya lufuwa ama wi fulo gedami ne.
Lufuwa ama wiyaigu ya suki ka api gilibamo wenena ya koni witenawae, loto Goti wenenala fuka ka logimito, ido sete-mulude ona kula gimi-gimi enumo mona yamu ya logimami ne. Ido Goti Nalafo kuliya koli kikito umonimo wenena ya kofawa minowa-minowa oto minomo dinumo mona ya moda olu minonimo ne, loti kolife lenawae, loto lufuwa ama ya wi fulo gedami ne.
1
Yesu yamu lo oloto melami ka
Kofawa minowa-minowa imo Ka yamu lo oloto mele-mele o minone. Kawa ya kana monau akaimati minomo dito minami yama kolito, omudekafo eyone. Amo ya eyeto, adekafo olu kolitonimo ne. Aya we kofawa minomo idami kula ya oloto piyaito eyonima nenako, loto kofawa minowa-minowa oto minomo idami kula ya Metefodoka minomo oto minami, amodokati lamodoka oloto pito ami we kala kuwa lo oloto meleto logimi-gimi o minone. Ido linate ya lamoki koina winawae, loto neta ya koto kolito onimo ayawa ya linate yaki logimi minone. Ido koina wiyonimo ya moda Metefoki Nalafo Yesu Kilistoki koina wiyone. Etito sete-muludeu alikani mona yakafo faitenagoliye, loto lufuwa ama ya wi fulo gedone. Eyalo.
Lamenalo ya moni minenumo ka
Ena ka kula amodokati kolonimo kawa eti loto logimi minonimo ya etito ne: Goti ya lamena nenako, sini ya amodoka ma minámaiye. Lamo ya Gotiki koina wiyone, loto, ido sinidigu moni minenumo ya ka suki loito, ka ona kula monala meyalo melámonimo ne. Etito nefa, ido aimola ya lamenalo nemo yaidana oto lamoki lamenalo moni minenumo yamo koina wi filiga-filiga ogeto, ido Nalafo Yesu wanula yakafo nosámami monate muki ya kilili o ledageto mo loto minenune.
Ena nosámami monate minámaiye, lenumo ya lute-kate kola wiyogeto, ka ona kula oudelute-kateu minámami ne. Ido nosámami monate lo oloto melogetoma ya amokafo ka limo muki moda meyalo meleto, monala efe limoko nemo we yakafo nosámami monate olu fulo ledeto, efe ádami monate muki ya kilili o ledageto mo loto minenune. 10 Ido nosámami mona ma melámone, lenumo ya Goti ka su we ne, loto lo edonimoidana inako, amo kala ya lute-kateu minámaiye.