5
God mönö rɨg yadöŋ akwör nugw pɨnɨŋ aku, nuŋ an nöbö mö hölul mɨdölö cöna
1-2 God anɨŋ uliöxön röŋ aku nugw pöl makwam, nuŋ anɨŋ nöbö mö hölul mɨdölö, rön, pa. Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋ rɨmɨn, an God pɨsaŋ nɨgiö nɨg mɨdön, tar mɨd ri aböla. Mögörɨb an yad nɨg aku duön, God mil wä nuŋ aku nugwön, nugwo pɨsaŋ mɨjnɨŋa, rön, wä rɨm wahax pɨ gɨrön mɨdöla.
Jems 1:2-3; 1Pit 1:5-7Ömörö pön öliöxön mɨdöl aku, wahax pɨ gɨrön mɨdöla. Aku agapɨm: ömörö pön öliöxmɨjnɨŋ aku, an ususör rön, Jisas Krais cɨrɨp gö nɨgön, röböxöinɨŋ. An ususör rön, Jisas Krais cɨrɨp ri abön, rɨp dumɨd dumɨd, an nöbö mö rɨb ölɨsö alɨg mɨjnɨŋa. Jɨ rɨb ölɨsö alɨg mɨjnɨŋ aku, an rɨbyöx gɨba alɨg mɨjnɨŋa. Makwam aliö rɨbyöx gɨba alɨg mɨjnɨŋ aku, hör mɨdöinɨŋ. Aku agapɨm: God nuŋ Inöm Leia anɨŋ nölön anɨŋ mɨ ödöriö madmag nɨga.
Makwam an nöbö mö mögörɨb il kɨ mɨdöl piaku, ap kib mag gwogwo rɨp duön pɨx alɨg mɨdmɨŋ aku, God pɨsaŋ nɨgiö nɨgön mɨdɨb maga mɨdölöŋ. An ödöi dub i mɨdölöŋ. Makwam God nuŋ yad nɨgöŋ wop akwör, Krais anɨŋ nöbö mö gwogwo mɨdö bla ñöx nɨgön wöröxöŋa. Öim nöbö mö bli, nöbö wä mɨdöi nugwön, “Nɨ nöbö i nugwo ñöx nɨgön wöröxmön, nuŋ kömö duaŋ,” me rön, wöröxeñ. Jɨ wop paŋ paŋ bli nöbö i nöbö wä ödöriö i nugwön, “Nɨ nugwo ñöx nɨgön wöröxmön, nuŋ kömö duaŋ,” me rön, wöröxönɨŋönö wöhö nugwöi. Jon 3:16; 1Jon 4:10Makwam an ap kib mag gwogwo rɨmɨdmɨŋ wop akwör, Krais anɨŋ ñöx nɨgön wöröxöŋa. Makwam an nugwöla, God anɨŋ madmag ödöriö nɨga.
Rom 1:18; 2:5; Epes 2:3-5Krais nuŋ anɨŋ ñöx nɨgön wöröxmɨn, hañ nuŋwa pɨnmɨn, God anɨŋ nöbö mö kömö wä nɨ me röŋa. Makwam an nugwöla, God ölɨsö rödön mönö diba yajön wop aku, Krais nuŋ anɨŋ kömö pöna. 10 God kwolmal nuŋwa mɨdmɨŋ wop aku, Ha nuŋwa wöröxön, anɨŋ Nuö pɨsaŋ pɨ nɨgiö nɨgöŋa. Wopik Nuö pɨsaŋ nɨgiö nɨg gɨ mɨdöl makwam, Ha nuŋwa öbɨlön kömö mɨd aku, anɨŋ mɨ kömö pöna! 11 Makwam akwör yöi. An God pɨsaŋ nɨgiö nɨg gɨ mɨdöl aku, Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋwör rɨmɨn, God pɨsaŋ nɨgiö nɨg gɨ mɨdölɨŋö, rön, ib ñɨŋ nuarö hogwa mag wöl gɨrön, wahax pön rɨb wä yöx nugu gör mɨdöla.
Adam yam nuŋwa wöröxöia, jɨ Jisas yam nuŋwa kömö öim mɨdɨb mag aku pöia
12  Jen 3:6; Rom 6:23Makwam ap kib mag gwogwo rɨŋ wöröxɨb il aku, Adam nuŋwör ila nɨgön rɨmɨn, hölul nuŋ aku nöbö mö yöx nɨgɨb nuŋ piaku magalɨg pɨmɨn wöröxöia. Aku agapɨm: God nugumɨn, Adam röŋ mag aku, an nöbö mö yöx nɨgɨb nuŋ piaku magalɨg aliö rɨmɨŋa. Wop aku anɨŋ yöx pön hem aku, jɨ an Adam pɨsaŋ rɨmɨŋa.
13  Rom 4:15God Mosɨs nugwo lo mönö nölöŋ adaku, ap kib mag gwogwo rɨb mag aku mögörɨb mɨgrö kɨ höd mɨdöŋa. Makwam lo mɨdölöŋ wop aku, God ap kib mag gwogwo rɨmä aku nugwön, mai paiŋö nöiöñɨŋö, rön, rɨbyöx nugugu mɨdölöŋ. 14 Jɨ Adam ila nɨgön mag gwogwo rɨmɨn, hölul nuŋ aku nöbö mö piaku ñɨgö pɨmɨn, magalɨg wöröxɨp hön hön, Mosɨs lo mönö yad nölöŋ wop aku höŋa. Adam God mönö nugwo yadöŋ aku röd aböŋ mag akuyöbö, nöbö mö bli röd abölim, jɨ Adam wöröxöŋ mag akuyöbö magalɨg wöröxmä. Adam nuŋ Nöbö mai höba rɨmɨdöŋ Nöbö aliöm.
15 Adam mag gwogwo röŋ adaku keir; Jisas Krais ap wä nölöŋ adaku keir. Adam ap kib mag gwogwo rɨmɨn, nöbö mö magalɨg wöröxöia. Makwam Jisas Krais nöbö mö ögwö yöxön wöröxmɨn, God nöbö mö akuyöbö magalɨg mɨ ödöriö uliöxön pɨ ri abön, ap wä mɨda nöla.
16 Nöbö paŋyöbö aku ap kib mag gwogwo röŋ adaku keir; God ap wä nöl adaku keir. Adam ap kib mag gwogwo paŋyöbö aku röŋ aku, God nugwön mönö diba yadön, nagö wöröxnaŋö röŋa. Makwam Adam halöu ha nuŋwa ap kib mag gwogwo rɨp duön duön, Jisas Krais ap wä hör nölmɨn, God, “Nöbö mö bla magalɨg öim öim kömö mɨdɨb maga rö,” röŋa.
17 Höd nöbö paŋyöbö i ap kib mag gwogwo rɨmɨn, hölul ölɨsö gwogwo ödöriö aku anɨŋ magalɨg pöŋa. Makwam mai, mag aliö akuyöbö yöi, God nöbö mö mɨ ödöriö uliöxön, pɨ ösös rɨ ri abön rɨmɨn, nöbö mö hölul mɨdölö cön akuyöbö, Jisas Krais nöbö paŋyöbö akwör raŋ, ñɨŋ kömö mɨdön nuŋ pɨsaŋ wahax pɨ gɨrön mɨjöña.
18  1Kor 15:22Adam nuŋ ap kib mag gwogwo mag paŋyöbö iör rɨmɨn, hölul aku nöbö mö magalɨg pɨmɨn, God mönö diba yadön, “Nöbö mö magalɨg wöröxöñɨŋö,” röŋa. Makwam Jisas Krais nuŋ ap wä mag paŋyöbö iör rɨmɨn, God nöbö mö magalɨg ñɨgö nöbö mö kömö wä nɨ, me rön, kömö mɨdɨb mag aku nölɨb maga ra. 19  Ais 53:11Nöbö paŋyöbö i God mönö yadöŋ aku röd aböŋ aku, God nugumɨn, an nöbö mö magalɨg ap kib mag gwogwo rɨmɨŋa. Wop aku anɨŋ yöx pön hölim, jɨ an pɨsaŋ mag gwogwo rɨmɨŋa. Mag akuyöbö akwör, nöbö paŋyöbö i God mönö yadöŋ aku nugwön wöröxɨm, God nöbö mö magalɨg ñɨgö nöbö mö kömö wä nɨ me rɨb maga ra.
20 Nöbö mö höd ap kib mag gwogwo rɨ mɨdmɨdöia; lo mönö aku God mai nölöŋa. God lo mönö nölöŋ aku, nöbö mö, lo mönö röd abön ap kib mag gwogwo röl aku nugwɨŋ, me rön, lo mönö nölöŋa. Makwam, ap kib mag gwogwo rɨmɨdim akuyöbö mɨga rɨm duöŋa. Jɨ God nöbö mö ap kib mag gwogwo rim piaku ñɨgö mɨ göj uliöxön pɨ ri aböŋa.
21  Rom 6:23Makwam, ap kib mag gwogwo hölul aku mɨ ususör rön, nöbö mö magalɨg pɨmɨn, nöbäpö wöröxöi aliö mɨdmä. Makwam God aliö nöbö mö piaku ñɨgö mɨ göj uliöxön, pɨ ri abön, nöbö mö kömö wä nɨ, me rön, kömö öim mɨdɨb mag aku nöiöna. Nöbö Dib ana Jisas Krais nuŋ mag wä mɨda rɨ ri aböŋ aku mɨ, God mag akuyöbö cöna.

5:3: Jems 1:2-3; 1Pit 1:5-7

5:8: Jon 3:16; 1Jon 4:10

5:9: Rom 1:18; 2:5; Epes 2:3-5

5:12: Jen 3:6; Rom 6:23

5:13: Rom 4:15

5:18: 1Kor 15:22

5:19: Ais 53:11

5:21: Rom 6:23