^
Yóáane
Aagómá máiye.
Yóáane nommá peráí-nákómá nóinabi timá yímikaiye.
Áánûqtuni tipi-típi-araaqa
Îtuma wení áqnáae-noiyapoma
Îtuni áqnáaen-awaameqa
Îtuma Kápéranabaqa kóiye.
anó-monoq-naupake (tépo) Îtuma táígo-qtataaqtabama kuyúqtukaiye.
Îtuma waayúkati yáaimma kéitaiye.
Îtuyaa Níkótímati
Îtuma Yúríabake kóiye.
Îtuma Táméria-inikote watáá-wataa kétiye.
Tabaati-yúpááyábámá
Îtuma tirukóní-aawaqtabama watáá-wataa kétiye.
kemá keráwáqtí aáwaqune.
Îtuma paá matúq-matuq umá mái-wataagoni áaimma matokáiye.
Îtuni ábâqawaama wenáaraqa íkéitaae.
Îtuma ayú maqnaamá ko aónaraiye.
yé tirááe: “maan-náqá Káríqtowabiyo?”
yaímma i-wáyúkámá timáyíkááwata Îtuma ánnáma ínéta urááe.
akoqnáá umá mái-nomma
aaraukáqá mamá kéyataiye.
Îtuma maa-márábín-óné.
keráwáqá kemô koúnabaqa íma kanaaráq uínoe.
Îtuyaa Áabaraama
aúgaroq-nakoni watáama
tipi-típigoni kurubí waéqma itaí-áímmá
oqtayábámá Îtuma kétiye.
tipi-típogoni kawáá-náqá máune.
Ítíráaeo anó-monoq-wayukama Îtumma namuroîq umákáraae.
Aráátarati pukuráiye.
Îtuma ibiqá yakáiye.
anó-monoq-wayukama Îtumma ikamínéta waayaímmá tirááe.
Máríaa Îtun-aitaukaq akúq-matawema pérakaraiye.
anó-monoq-wayukama Aráátaratimma ikamínéta waayáímmá tirááe.
Îtuma Yérútáárebaq anómma uyátárai-nakoraan umá uráiye.
yaímma Karíki-wayukama Îtumma aónaneta abáá-uraae.
netuqyaa Ítíráaeo-wayukama Îtumma yirummá íamikaae.
Îtuma wení iyápó-annati yítauqa tete uráiye.
aúgen-amaan-aimma
Îtuma tiráiye Pítaama anaaéma umátikaniye.
aboánôpaqa uí-ámmá Îtumiye.
Áánûqtuni Aokaq-Áágómá kumíniye.
Îtuma puínéna ákaq-aimma kétiye.
ánnágon-aboma Îtumiye.
máqtemma maa-márábí-káyúkámá Îtumma wení iyápó-annagaraq íyamma kéumayikaae.
Áánûqtuni Aokaq-Áámá kumíniye.
Îtuma tágama-yataaqtaba nunamummá kétiye.
Îtuma yirummá ámê-kayukayaba nunamummá kétimayikaiye.
Îtuma wení iyápó-annati yáamo ítáa-kayukayaba nunamummá kétimayikaiye.
Yúqtaati Îtumma namuro-wáyúkátí iyáápi kéyimiye.
Îtumma Áánatini aúbáq ítama káonaae.
Îtuma Pááíratini aúbáq kéitoiye.
Îtumma kaapaq-yátáq ikámma aráápa-makaae.
Îtumma kéuqtaae.
Îtumma uqtamákaraa-muriakare.
Îtumma wení iyápó-annama aónaraae.
Yóáane agatái-kannaagon-aaimma
Îtuma pukáipike itó-uma kéitata wení iyápó-annama Tááíbíriati-nokayukaq aónaraae.
Îtuyaa Pítaama
aqtóráré.