^
Ieims
Ieims Hekule Na Iechinga Palaungana
Lete Manmanna Ngana Pe Lete Matana Ngana
Iri Nenge Reria Ure Halang Ero Pe Iri Nenge Reria Ure Halang
Ollakanga Poreke Ngana Mur Teat Nge NeHalang Ero
Ta Longotau Pe Ta Poia Ume
Mutemo Taua Hulua Lochloch.
A Henonou Hote Letemo Manmanna Ngana Nga Ume Mur Nenge A Popoia.
Tanau Ele Ara Hengetau Ke Nek.
Eteinga Toto Ngana.
A Tunge Imo Sipomo Lange NeHalang
O Henonou Perim Lange Mele Ero
Imo Nenge A Teke Imo Toto, Anau Ala Amo Ke Nek
Imo Nenge Lemo Ure Halang Anau Ala Amo Ke Nek
Tatu Kenek Mana Pe Tanau Ala Mana
Ta Hetalaulau Nga Letera Manmanna Ngana
Ta Halaua Mele Ke At Mule Nge NeHalang