2
Munan koma suanta la kariimet suen la nungumik te bitarko
Aga singsang alo, nina Jesus Kristus, nikim biya ko Kari Biya, umu ko nengemang ningi nunguning agi mu, bo ari daleluwura ale bo la nengemang tua ko munan me beteralko. Se tuaturum bo mu iwita balikko: Kari bo guang ningo se murong mel gold te nunga mu te numi bala tuok ale ninga biguwura ningi utu nagurok, se aking kari bo tala guang memek karur ago mu ago utu nagurok, se nina kari guang ningo naguram umu maonal ale mal, “Ni daiga kuwim ningo imi te dagiko,” mal, ale kari kituwura umu maonal ale mal, “Ni suwuta sanami sager, agi kuwim i arik ale te dagiko,” mal, mu awiri nina tutera munan suwuta ninimi te beteralko balam se betesan? Mu nina nengeta ninimi bita maguwusan.
Aga singsang yawara alo, ikialko: Kaem nu ali imi ko kariimet nunga ariga te kariimet kituwura guat masan umu nunga giam, ale nongomang ningi nunguning ko munan yawara nunguning umu nungaram. Ale kingdom nu awiriya nu kua tusan umu ningi bagamonko nunga balam mu ningi bagamonko nungaram.* Kaem kariimet kituwura guat nunga giam: 1 Corinthians 1:26. Bare nina kariimet nungumik mel mena mu mel yam ko nunga betesan. Agi kariimet nungumik mel ago mu ikup ningarsan ale ninga tagi nengerak nama den ariga kari nongoma te me ninga awusan agila? Se Kristus ko nup ana giwasan umu awiri balu maguwuwoso? Mu kariimet nungumik mel ago mu munan umu me bitawasan agila?
Bare nina law biya nup ago batoga ningi aniso, “Keta nimi kua tusam iwitatala bo ko kua tuiko,” umu karo tusan agi mu, nina munan diram betesan. Bare nina bo ari daleluwu se bo la nengemang tusan mu nina memek betesan, se law ko munan te mu nina law kuluka ko kariimet. 10 Mu awuk, awiriya munan den suen la karo tuso, bare munan bo suanta kiaso, mu ko ikia nu law suen la kulukumuram iwita. 11 Mu awuk, Kakirip balam, “Saman katagot ko munan me beteralko,” mam, borta tala aking balam, “Kari mora se kuera ko munan me beteralko,” mam. Exodus 20:14; Deuteronomy 5:17. Se ni saman katagot munan me bitar, bare ni kari moar se kueruk mu, ni law kulukumura ko kari ko aratasam.
12 Bore te se, nina law ninga bataguru tauk se te gopa palagalko kariimet iwita, munan bita se munakaralko. Mu awuk, nina law borta te ninga tuterukko. 13 Ikialko. Awiriya bo, bo me gomang bataga tuam umu, tutera kam te nu me gomang bataga tuokko tala, mena. Bare awiriya saki alo gomang bataga nungara ko kari mu, tutera ko kam umu te amilmilarukko. Ana saki alo nunga nangamang batagukko: Matthew 5:7; 6:14-15; 18:32-35.
Nangamang ningi nunguning ko munan se kiwem ningo ko munan
14 Se aga singsang alo, kariimet bo balso nu gomang ningi nunguning maso, bare kiwem ningo me karoso, mu ko ningo anape? Se awuk ta noko gomang ningi nunguning umu nu sangukko? Mena.§ Ana nunguningta nanga saki alo nunga kuenakko, nagiring guang te la mena: Matthew 7:21; 25:41-45; 1 John 3:17. 15 Se aking nanga launuria agi nagoras bo guang yamel mena se na inang naukko mu mena bagaruk, 16 se nenenga ningi bo manuk, “Gemang lila te namar ale, guang yamel mel nagur ale no nungia se lagerko,” mauk, bare noko tukunang umu ningi me sanguk mu, awuk ta ko launuria agi ko koras umu sangukko? Mena. 17 Uwuta tala, nangamang ningi nunguning ko munan umu kiwem ningo ilak me kapetaruk mu, nangamang ningi nunguning ko munan umu mel yam, se kua namakoyam.
18 Se awiriya bo nangamang ningi nunguning ko munan te la perer maukko, se bo kiwem ningo ko munan te la kasu kelagukko.
Bare ani iwita balsam: Nangamang ningi nunguning ko kumik kiwem mena mu, ana awuk ta ari ko ikinakko? Bare aninga angamang ningi nunguning mu aninga kiwem ningo te wetangaso se ari ko ikisan. 19 Se ni balsam ale Kaem suanta masam. Mu terong! Bare wit mairap memek mu agotala umu ko ikisan — ale nguangara biya karogo bagasan!* Bur memek Jesus ko ikiman ale nguangaman: Matthew 8:29.
20 Ni kari ngualara! Ni nangamang ningi nunguning kumik kiwem ningo mena mu mel yam, umu wetang te ka kasurnak se arikko balsam e? 21 Girakala Abraham gomang ningi nunguning te kiwem beteram ale ko namar Isaac te tama bita Kaem tuokko patawu altar te beteram. Se noko gomang ningi nunguning ko kiwem owore te Kaem nu kari ningo diram ko balam. 22 Arigalko, noko gomang ningi nunguning se ko kiwem mu wete ura taman, se noko gomang ningi nunguning mu noko kiwem beteram umu te lilim awu saparam. 23 Se Kaem ko batoga imi ko nunguning kaparam: “Abraham Kaem ko gomang ningi nunguning umu te, nu kari ningo diram ko nup mu tam,” ale Kaem ko tiran yawara ko balam. Abraham: Genesis 22:9-12; 2 Chronicles 20:7; Isaiah 41:8; Hebrews 11:17-18. 24 Buta se, nina aitak ko ikisan, kari ko kiwem te nu ko ari ikisan; noko gomang ningi nunguning ko munan te la mena.
25 Se koma suanta tala, lage luan imet Rahab mu, nup ningo diram umu tam, mu awuk, nu taling kari nunga gi kaluwuram ale lage tuang kigilik te nunga awuram se namaman. 26 Se koma suanta tala, karirigum bo ko marak ningi mu arataso mu kueram masan, uwutatala nangamang ningi nunguning mu, kumik kiwem ningo mena mu kueram masan tala.

*2:5: Kaem kariimet kituwura guat nunga giam: 1 Corinthians 1:26.

2:11: Exodus 20:14; Deuteronomy 5:17.

2:13: Ana saki alo nunga nangamang batagukko: Matthew 5:7; 6:14-15; 18:32-35.

§2:14: Ana nunguningta nanga saki alo nunga kuenakko, nagiring guang te la mena: Matthew 7:21; 25:41-45; 1 John 3:17.

*2:19: Bur memek Jesus ko ikiman ale nguangaman: Matthew 8:29.

2:23: Abraham: Genesis 22:9-12; 2 Chronicles 20:7; Isaiah 41:8; Hebrews 11:17-18.