3
Nanga munak munakasan ko sinar tanakko den
Aga singsang alo, nina suen la den ko kausa kariimet ko aratalko me uririkiralko. Mu awuk, nina ikisan, ana den ko kausa kariimet mu, tutera munan nenenga ilu kia kam se gek am nangate bitirukko. Ana suen la lage munan duap duap te supusan ale dagulasan. Bare awiriya ko munak te den bo ta me balu paguwuso mu, nu kari diram nunguningkiri. Se nu kota ko kumik lilim ninguru bituokko terong.
Tom ana ain bilik horse nogore sumulak te, te nagiring ilumonko tagi kalosan, mu ana horse mu nanga nangamang te, kumik lilim la am gurugunak patawunakko. Agi ana dal biya bo te ikinakko. Dal mu mel biya se daula sokel ago ituguso se sokel ago namawoso. Bare wosagam kitira kari mu wosagam gotektir wore te guruguso se apareyate namarukko mu te namoso. Uwutatala, anananga nangamili mu nangimik lilim ko nuamur gotektir bo, bare nangamili mu den munak bibiya gurugok patawurukko mu am terong la.
Tama te ikialko. Tama gotek bo katirta pirakaruk, bare te tama gigip biya am barasuk ale giarum biya mu am kani saparukko. Se nangamili mu tama iwitatala. Tama memek ko kotam kota tama umu uwiso. Se nangamili mu nangimik nuamur saki kiaram ale memek ago ninguru terong mam. Nangamili mu kari ko kumik lilim la karur memek tuguso, ale ko bagara aolak lilim la tama memek ningi beteso.* Nanga munak munakasan ko den: Proverbs 16:27; Matthew 12:36; 15:11,19; Romans 3:13-14; Ephesians 4:29.
Giarum ko mel bibiya gotektek, se inangnang mel se mot anapeya, se gagi du biya ko melmasak duap duap mu am nunga lila awurko, se kariimet butata betesan tala. Bare kari bo ta nangamili lila awurokko me terong. Nangamili mu katir noman me ta saposo. Nu pempem la mot memek iwita kariimet nunga moruk se kuemonko iwita bagoso.
Bare ana nangamili tegeta nung te tala nanga Kari Biya se nanga Nainet ko nup te patawusan. Ale nangamili tegeta nung te tala kariimet saki, Kaem kota numi ari se nunga nungam umu, nunga balu maguwusan. 10 Ana nagiring suanta nung te den duap ilagala arataso: ana Kari Biya ko nup te patawusan, ale aking saki alo te nunga balu maguwura den balsan. Bare aga singsang alo, munan umu me terong. 11 Se yu motam suanta umu ningi yu duap ilagala, yu welang se gagi seselak ago mu te am aratuk i? Mena. 12 Aga singsang alo, tam fig kuali tam olive nunguning am arik i? Agi mayang waen mu kuali fig nunguning am arik i? Mena. Koma suanta tala, gagi seselak ningi mu yu welang me utu noko, mena.
Ikia nunguning mu Kaem kote taiso
13 Nenenga ningi awiriya ikia sinar se ikia nunguning ago agi mu, nu ko bagara aolak yawara mu te wetang awurokko. Nu kua kapara ko munan te ikia sinar se ikia ningo ko munan bitirukko. 14 Bare ni keta ka nip biya ko munan, se saki alo nunga gemang magara ko munan gemang motam ningi anirok mu, ka munan memek umu ko nimi me patawur ale den nunguning me karogo kaparko. 15 Ni ta balu umu “ikia sinar” me, bare ikia uwuta umu duruk wonong te me taiso, mena, bare ikia umu Satan ko, ali ewere ko ikia memek. 16 Mu awuk, saki alo nunga balu maguwura ale keta nimi nup biya tua ko munan umu, dagi paguwura se munan memek memek ko munan ningi ka saparukko.
17 Bare ikia sinar duruk wonong te taiso umu, ko mel gira mu karur bo mena, ningo nunguningkiri; se lila yawara ago, saki alo iki karo nungarsan, nunumi ago kapasan, nongomang bataga se saki alo munan ningo nongote betesan. Ale munan ningo betemonko me kawelasan bare am diram tala betesan. 18 Lila munan kua tua ko kariimet alo lila te tam muguri agusan mu, ko nunguning mu munan ningo diram mu kapa nangarso.

*3:6: Nanga munak munakasan ko den: Proverbs 16:27; Matthew 12:36; 15:11,19; Romans 3:13-14; Ephesians 4:29.