1 TESALONIKA
Yesu dini ghi n꞉ii ngê pwene, m꞉ââ myoy꞉a mî loo, u kuwó dini ghi ngê Póól Sailas Timoti Tesalonika lee dniye, p꞉aani n꞉ii Másîdóniya Wee u kwo a tóó. Y꞉i dnyen꞉aa dpodo, yoo wo yéli Yesu u yoo vy꞉o kaa tumo. (Dpodo 17:1-9) Nju pi daa yilî Yesu u yoo vy꞉o ghê wo, woni knî y꞉oo Póól ngm꞉ii kalê ngópu, wod꞉oo Mbédiya loo, yi ndini mê yó, Aténi mî tee wo. (Dpodo 17:10-15) Dini ghi n꞉ii ngê Timoti Aténi Póól ka loo, Póól ngê myombó Tesalonika mê dy꞉ââ ngê, kwo, Yesu u yoo m꞉ii wêdêwêdê kalê té.
U kuwó dini ghi ngê Póól ngê Aténi a kuwo ngê, Kódin loo, Yesu p꞉uu y꞉i ye doon꞉aa danêmbum. (Dpodo 18:1-18) Wiki knî ngmê y꞉i doo ya, Sailas pini dê Timoti y꞉oo y꞉i mî m꞉uu ngópu, Póól ka kwo, Nju pi n꞉ii dé Tesalonika wunê pyede, Yesu u yoo knî ye m̱i kîdnya a dyede. Yélini Yesu ka dnye kêlîmî, Tesalonika, Póól ngê u yi u ngwo doo kwo, Nî wêdêwêdê kalê té, u l꞉êê dîy꞉o ala pweepwee pee d꞉êê ngê, ye dy꞉ââ ngê.
1
Mw꞉ââkó a tîdê mbwó yoo, yélini Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye, Tesalonika. Nê Póól, Sailas pini dê Timoti yi k꞉ii, ala pweepwee pee nmye nmînê dyede. Nmî Lémi Yesu Kédisu ngê nmî Mî Chóó Lémi ka a kââdî nmyoo. Yi Lémi mupwo y꞉oo dny꞉oo a ngêêpî nmyo, mb꞉aamb꞉aa ngê nmye myedny꞉oo a vyuwo.
Póól p꞉uu y꞉oo Chóó Lémi u ngwo dnye kwunokwuno
Dye ghi yintómu Chóó Lémi nmyo yintómu nmyi l꞉êê dîy꞉o nmo kwunokwuno ngê, myenté dye ghi yintómu nmyi l꞉êê dîy꞉o u kwo myeno ngêpê nyédi. * Pilipay 1:3-4 Nyââ, nmî Mî ntênê nmo kwunokwuno ngê, mu kópu u dîy꞉o nmyi kêlîmî u dîy꞉o dpodombiy꞉e nmyee dpodo, yoo yi nuu ghi dmi nmyi nódo ntênê a pyede, nmyi nuw꞉o dmi nmî Lémi Yesu Kédisu p꞉uu ntênê a wee. Nmî tîdê mbwó yoo, nmî lama ka tóó, nmyi nuu ghi dmi Chóó Lémi nódo ntênê a tóó, yinê a ngmidi nmyoo. Yi kópu nmî lama a tóó, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi u kópu dyuu daa módó nmye nm꞉uu vyu. Nmî Lémi u wêdêwêdê mbêmê mbwudu yilî nmyi ngópu nm꞉uu chópu, u Ghê Dmi ngê yi kópu dyuu ndê kópu ngê nmye yinê pyódu too. Nmyi lama ka tóó, daa nmî chóó nmî l꞉êê dîy꞉o nmyi vy꞉o nmeen꞉aa dpodo, ngmênê nmyi l꞉êê dîy꞉o nmeen꞉aa dpodo. * 1 Kódin 4:20 Nmî nt꞉anê nmyi yaa dniye, nmî Lémi u nt꞉anê my꞉ii yaa dniye. K꞉omo tpile mgînî vyîmî ndîî nmyimo a pyw꞉êmî, ngmênê u kópu dyuu u wépi dpîp꞉e pwaa ngópu, u ghê Dmi mbêmê w꞉aa nmyinê pyw꞉ee ngópu. * 2 Tes 3:9 Yélini p꞉aani p꞉aani Yesu u yoo vy꞉o ghê dniye, Másîdóniya Kîdiki wee yi kwo, ala ngwo nmyi nt꞉anê a yââyââ té. * 1 Pita 5:3 Nmî Lémi ngê kópuni nmyi vy꞉o d꞉uu ngê, wee wee p꞉aani p꞉aani kî ny꞉ee ngópu. Másîdóniya Wee u kwo kî ny꞉ee ngópu, Kîdiki Wee u kwo mye ny꞉ee ngópu, wee knî mu yi kwo myekî ny꞉ee ngópu, yi lama a tóó, Tesalonika tpémi nmî Mî ka kî kêlîmî mbê dniye. Yi kópu pi knî ye dpîno tpapê ngê, * Lóma 1:8 yi chóó nmo a tpapê ngópu, nmo dpo, Tesalonika tpémi y꞉oo nmyi dnye dmi wumu ny꞉ee ngópu, yi kópu kînmî nyongo. Nmo dpo, Yâpwo knî ye ngêpê kî yé ngópu, nmî Mî ka kî diyé dniye, yâpwoni ghê a t꞉a. Yi lama a tóó ala ngwo yâpwo ndêndê p꞉uu nmye dpodo té, u mo u kwo nmye ngêpê té, * Dpodo 14:14-15 10 Tp꞉oo nmye t꞉âât꞉ââ ngmê, mbóó p꞉uu wa a ndê, pini n꞉ii kpêênî a pyidu ngê, Yesu. Vyîlo yi pini ngê nmî kpadakpada têdê wa dyé nmo. * Mát 16:27

*1:2: Pilipay 1:3-4

*1:5: 1 Kódin 4:20

*1:6: 2 Tes 3:9

*1:7: 1 Pita 5:3

*1:8: Lóma 1:8

*1:9: Dpodo 14:14-15

*1:10: Mát 16:27