8
Chóó Lémi u Ghê Dmi u pono vyápê
Yélini Yesu Kédisu u k꞉ii a kââdî dniye, yi yéli Chóó Lémi ngê daawa kpada. U Ghê Dmi u wêdêwêdê mbêmê Yesu ka yinê a kââdî nmoo, ghê kamî nmo yinê myedê kpo, pwopwo pini dê dono ye yinê mye w꞉êê nmoo. Mósisi u dêêpî kópu dyuu dêê wo, mb꞉aamb꞉aa ngê daa pyódu nmoo, mu kópu u dîy꞉o dp꞉oo nuw꞉o pyu mb꞉aa dé. Chóó Lémi ngê chóó tp꞉oo nmo a dy꞉ââ ngê, nmo ntee pini ngê pyodo. Nmî l꞉êê dîy꞉o nmî dono ńedê kele, Chóó Lémi ngê dono u ngwo ndyîko ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê u ntââ ngê wunê pyépi nmoo, kópuni Chóó Lémi ngê u yi a kwo, yi kópu yinmo d꞉uud꞉uu too. Daa nmî chóó nmî wêdêwêdê mbêmê nmo m꞉ii té, ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi mbêmê nmo m꞉ii té, u dêêpî kópu dyuu u ngwo nmo chââchââ too. * Nkal 5:16,25 Yélini Chóó Lémi u Ghê Dmi u pono a vyápê té, Chóó Lémi u nuu u kópu ye d꞉uud꞉uu t꞉oo, ngmênê yélini yi chóó yi nuw꞉o mbwee u pono a vyápê té, daa Chóó Lémi u nuu u kópu ye d꞉uud꞉uu t꞉oo. Yélini yi chóó yi nuw꞉o u pono a vyápê té, ghê kamî yi mênê daa tóó, myedaawa a pyw꞉ee ngmê. Yélini Chóó Lémi u Ghê Dmi u pono a vyápê té, ghê kamî wunê da pyw꞉ee ngmê, Chóó Lémi u k꞉ii noko mb꞉aamb꞉aa ngê a pyede. * Lóma 6:21; Nkal 6:8 Pini n꞉ii chóó u nuw꞉o u pono a vyápê yédi, yi pini Chóó Lémi p꞉uu a d꞉uu yédi, u dêêpî kópu dyuu daa chââchââ ngê, mu kópu u dîy꞉o yi pini dpî dîpî. Doo u ntââ yi pini ngê Chóó Lémi u nuu u kópu daangmêwa d꞉uu.
A tîdê mbwó yoo, ngmênê dp꞉ee yinté yéli. Mumdoo Chóó Lémi u Ghê Dmi ndêndê ngê nmyi mênê a tóó, ye u pono nmye vyápê nyédi, nmyi chóó nmyi nuw꞉o mbwee u pono dp꞉ee vyápê nyédi. N꞉ii u mênê Yesu Kédisu u Ghê Dmi daa tóó, yi pini doo u yoo vy꞉o pini ngmê. * 1 Kódin 3:16; 12:3 10-11 K꞉omo tpile dono ngê nt꞉ââ nmyoo, doo u ntââ nmyi chóó kópu mb꞉aa u ngwo daangmanmyi d꞉uu ngmê, ngmênê Yesu Kédisu nmyi gha vy꞉o a tóó, u Ghê Dmi ngê mêdê pyidu nmyoo, a wêdêwêdê kîgha nmyoo, mu kópu u dîy꞉o Yesu ngê Chóó Lémi ka a kââdî nmyoo. Chóó Lémi ngê Yesu Kédisu a pyidu ngê. U Ghê Dmi vyîlo nmyi mênê ye tóó, yinê a wêdêwêdê kîgha nmyoo.
12 A tîdê mbwó yoo, nmyi nuw꞉o mbwee u wépi dmyinê pwapî dé. 13 Nmyi nuw꞉o mbwee u pono anmyi vyápê, ye wanmyi pw꞉oo dmi. Chóó Lémi u Ghê Dmi ka anmyi ng꞉aa, nmyi nuw꞉o mbwee u kópu dono u ngwo anmyi kéé t꞉oo, ye ghê kamî wanmyinê pyw꞉ee ngmê. * Nkal 6:8 14 Yélini Chóó Lémi u Ghê Dmi u pono a vyápê té, yi yéli Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo. 15 Wunê daa dnyinté nmyimo a nkîngê. Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yinté nkîngê têdê daawa diyédiyé kalê nmyo. Kêle. Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê yinê pyódu nmyoo, Chóó Lémi ka u ngwo nmo tpapê ngê, kwonmîmo, M꞉aa. * 2 Tim 1:7; Nkal 4:5-6 16 A tîdê mbwó yoo, nmî lama ka tóó, nmo Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo. U Ghê Dmi k꞉ii nmî ghê dmi knî y꞉oo yi kópu a tpapê ngópu. * 2 Kódin 1:22 17 Yesu u tîdê mbwó ngê nmî pyaa dniye, pi knî y꞉oo Yesu Kédisu u l꞉êê dîy꞉o dono nmo wa d꞉uu knomomê, yi dono u mgînî anmo vyîmî knomomê, ye Yesu u k꞉ii mb꞉aamb꞉aa ngê wanmîn꞉aa ya, Chóó Lémi ngê u módó yeedeyeede nmo wa a kê. * Nkal 4:7; Tpyuu 21:7
Mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê kópuni wa d꞉uu
18 Ala dini ghi ngê dononi u mgînî nmo vyîmî, yi mgînî vyîmî daa ndîî. Ala ndîî kópu, mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê ngmênê ntee pini ngê amî pyódu nmo. * 2 Kódin 4:17 19-22 K꞉omo tpile Chóó Lémi ngê tpile yintómu mb꞉aamb꞉aa ngê a l꞉âmo ngê, ngmênê nmî kn꞉ââ u dono u dîy꞉o tpile yilî yintómu a dyênê dniye, ala ngwo a l꞉êê nyédi, a wélîlî mgînî vyîmî nyédi, a pwopwo nyédi, myoo mg꞉eme dmi. Ngmênê mu dini ghi ngê Chóó Lémi ngê yi dono wa chedê, tpile yilî yintómu kamî ngê amî pyódu té, tp꞉oo módó tp꞉oo mââ knî yi k꞉ii noko mb꞉aamb꞉aa ngê adnyin꞉aa ya. Mbwili ntee a mgînî vyîmî yédi, tpile yintómu yinté a mgînî vyîmî té, u yi y꞉e a kwo, Wéni n꞉ii ngê Chóó Lémi tp꞉oo módó tp꞉oo mââ yoo anmî m꞉uu té, yi wéni lîmîlîmî ngê dyimê we, Chóó Lémi ngê tpile yilî yintómu kamî ngê u ngwo paa pyódu téne. * Gen 3:17-19; 2 Pita 3:13; Tpyuu 21:1-5 23 Chóó Lémi ngê u Ghê Dmi nmo a kpo, ngmênê u módó yeedeyeede nmo doongê chedê ngê. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî gha vy꞉o nmo mgînî vyîmî té, u dî, Chóó Lémi ngê u dpodo amî chedê, nmî chóóchóó nmî pââ dmi kamî ngê amê pyódu té, tp꞉oo módó tp꞉oo mââ ngê anmîn꞉aa ya. * 2 Kódin 5:2-4 24 Nmî lama ka tóó, Chóó Lémi ngê yi dpodo wa chedê, ngmênê yi kópu dp꞉oongê módu. Yi kópu w꞉oo módu, Chóó Lémi ka daapono nuw꞉o té. 25 K꞉omo tpile yi kópu dp꞉oongê módu, ngmênê yi kópu nmo t꞉âât꞉ââ, nmînê vyîmî.
26 Nmî lama daa tóó, Chóó Lémi ka lónté anmî ngêpê, ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê yinê a ngêêpî nmoo. Kópu ndîî n꞉ii nmî mênê a tóó, u tpapê ngê doo u ntââ, ngmênê Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê Chóó Lémi ka yinê dpî vyi, nmî l꞉êê dîy꞉o a ngêpê yédi. 27 Chóó Lémi nmî gha vy꞉o wunê vyuwo, u Ghê Dmi kópuni p꞉uu a nuw꞉o, yi kópu u lama mye tóó. Kópuni Chóó Lémi ngê u yi a kwo yédi, a yoo ye nî y꞉oo, u Ghê Dmi ngê yi kópu nmî l꞉êê dîy꞉o u kwo a dmyinê ngê.
28 Ala kópu nmî lama a tóó, Chóó Lémi u nuu ghi n꞉ii dé yi nódo adî ya, yi yéli y꞉e kópu yilî n꞉ii wa pyaa dmi, yi yéli yi mb꞉aamb꞉aa u l꞉êê dîy꞉o y꞉e wa pyaa dmi, mu kópu u dîy꞉o Chóó Lémi ngê ló dini a ngmidi too, yi nuu ghi dmi nódo a tóó. * Epeso 1:11 29 Chóó Lémi ngê yi yéli ló dini a ngmidi ngê, apê, A tp꞉ee ntee yéli ngê wanî pyódu té, a tp꞉ee u tîdê mbwó yilî ngê u ngwo paa pyaa we. 30 Yélini Chóó Lémi ngê wunê a ngmidi ngê, nmo yi yéli, ala ngwo nmodê, A pwiyé dmyeno, a yoo vy꞉o anyi ghê dmyeno, mu kópu u dîy꞉o nmyi dono a kuwó kîdî kéé té. Chóó Lémi ntee a tóó, yinté pini ngê a pyépi nmo.
Doo u ntââ kópu ngmê ngê Yesu nódo nmî nuu ghi dmi daawa a ngî
31 Chóó Lémi ngê yinê a ngmidi nmoo, chóó u kwo a kââdî nmoo, doo u ntââ pi ngê mêdaawa chámê nmo. 32 Chóó Lémi daa kede wo, daa vyu, A chóó a tp꞉ee angênté anî y꞉oo, ngmênê nmo yintómu nmî kpêê ngê yó. Chóó tp꞉oo nmo a kpo, tpile yilî u ntââ mbêmê nmo amyedê kê. 33 Nmo Chóó Lémi u ngmidi ngmê u yoo, pi mb꞉aa ngê chóó pyódu nmoo. 34 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o doo u ntââ pi ngê daawa ndyîko nmo. Yesu Kédisu ngê daawa ndyîko nmo, mu kópu u dîy꞉o nmî l꞉êê dîy꞉o vyîlo yi pwene, myombó mêdê pii wo, Chóó Lémi u nkîgh꞉ê a tóó, nmî l꞉êê dîy꞉o u kwo a ngêpê yédi. * 1 Njon 2:1; Hipîlu 7:25 35 Yesu Kédisu nódo nmî nuu ghi dmi kópu ngmê ngê daawa a ngî. K꞉omo tpile nmo dómudómu té, ó ndapî nmî ngópu daadî ya, ó pi knî y꞉oo dono kópu nmo wa d꞉uu t꞉oo, amy꞉oo pw꞉oo dmi, ngmênê yi kópu knî y꞉oo Yesu Kédisu nódo nmî nuu ghi dmi daawa a ngî ngmê. * 2 Kódin 4:8-11; Psalm 44:22 36 Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ngê yi dono knî yi l꞉êê dîy꞉o ala kópu a d꞉êê ngê, apê,
Nmî Lémi u l꞉êê dîy꞉o pi knî y꞉oo nmî vyee têdê wo dpî chedê ngmê.
Sipi vyee yinê ye ntee daa ndîî kópu,
yinté lîmîlîmî ngê dpî vya nmo.
37-39 Yi kópu knî y꞉oo Yesu nódo doo u ntââ nmî nuu ghi dmi daawa a ngî ngmê, ngmênê yi vyîmî ngê Yesu u wêdêwêdê ngê a wêdêwêdê kîgha nmoo. Nyââ, a lama ka tóó, kópu ngmê ngê nódo nmî nuu ghi dmi doo u ntââ daawa a ngî. Pwopwo wa dîpî, dyámê u tpile yilî yintómu wamye dêê dmi, enjel yoo kada pini yoo amye dêê dmi, awêde u kópu dé wa dêê dmi, mââ u kópu dé amye dêê dmi, dyámê u wêdêwêdê yintómu amye dîpî. Yi kópu yintómu knî y꞉oo Chóó Lémi nódo nmî nuu ghi dmi daawa a ngî ngmê, mu kópu u dîy꞉o nmî Lémi Yesu Kédisu nmî Mbwámê ngê pyodo.

*8:4: Nkal 5:16,25

*8:6: Lóma 6:21; Nkal 6:8

*8:9: 1 Kódin 3:16; 12:3

*8:13: Nkal 6:8

*8:15: 2 Tim 1:7; Nkal 4:5-6

*8:16: 2 Kódin 1:22

*8:17: Nkal 4:7; Tpyuu 21:7

*8:18: 2 Kódin 4:17

*8:19-22: Gen 3:17-19; 2 Pita 3:13; Tpyuu 21:1-5

*8:23: 2 Kódin 5:2-4

*8:28: Epeso 1:11

*8:34: 1 Njon 2:1; Hipîlu 7:25

*8:35: 2 Kódin 4:8-11; Psalm 44:22