2 TIMOTI
Póól ngê Timoti ka pweepwee pee ngmê dy꞉ââ ngê, u pi 1 Timoti. Póól modoon꞉aa dpodo, Yesu u pi pi knî ye modoon꞉aa tpapê. U kuwó dini ghi ngê Lóma lede knî y꞉oo mbwa k꞉oo myombó mê km꞉êê ngópu. Yi ngwo Póól ngê pweepwee pee m꞉uu d꞉êê ngê, Timoti ka mye dy꞉ââ ngê. Ala yi pweepwee pee. Póól ngê pweepwee pee daam꞉uu d꞉êê ngê, ala u kuwókuwó pweepwee pee.
1
Mw꞉ââkó Timoti, nê Póól, Chóó Lémi ngê a ngmidi noo, Yesu Kédisu u dyépi ngê a pyódu noo. Kópuni wunê a vyu, Yesu Kédisu ngê ntiye ngê, yélini yi k꞉ii u kwo nmo kêlîmî té, ghê kamî nmo a kpo. Yi kópu dyuu tpapê u l꞉êê dîy꞉o pi knî ye dy꞉ââ noo.
Timoti a tp꞉ee, ṉuu ghi ntênê a nódo a tóó. Nmî Mî Chóó Lémi, nmî Lémi Yesu Kédisu u k꞉ii, mb꞉aamb꞉aa ngê ṉga dny꞉oo a vyuwo, ye chi ch꞉anêch꞉anê, ṉuw꞉o ngmidi ngê dny꞉oo a pyépi.
Póól ngê Timoti u ngwo mêdê wêdêwêdê kwólu
Timoti a tp꞉ee, Chóó Lémi n꞉aa kwunokwuno ngê. A kn꞉ââ knî y꞉oo ntee dnyimo a chââchââ, yinté myinê chââchââ, u maa d꞉oo kn꞉aadi ngê. Ḻ꞉êê dîy꞉o n꞉aa kwunokwuno ngê, myenté w꞉êênî mgîdî vy꞉o ḻ꞉êê dîy꞉o u kwo myinê ngêpê yédi. * Dpodo 24:16 Dini ghi n꞉ii ngê munê kuwo nyoo, a l꞉êê dîy꞉o munyoo a mbê. Yi kópu n꞉aa nuw꞉onuw꞉o, u ya a nga a kwo, M꞉aa m꞉uu ngi, w꞉aa u ngwo anê pyw꞉oo. Yesu Kédisu ka munyinê kêlîmî mbê wo, yi kópu mye anînê nuw꞉onuw꞉o. Ṉgêpyââ Lówisi, m̱ye Yunisi k꞉ii ntee a kêlîmî mbê knopwo, a lama ka tóó yinté my꞉ee kêlîmî. * Dpodo 16:1 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o ṉga mênînê tpapê, dini ghi n꞉ii ngê a kêê dê m̱êmê nê yé doo, dpodoni u l꞉êê dîy꞉o nmî Mî ngê u ntââ ngê a pyódu nyoo, yi dpodo ntênê chi dódó. Ndyuw꞉e k꞉ii dpî widi, kîngê pw꞉onu. Nmî Mî ngê chóó u Ghê Dmi nmî mênê yó. Yi Ghéni Dmi ngê daa nkîngê pyu ngê dpî pyódu nmo, ngmênê u wêdêwêdê nmî mênê dpî yé, yoo yi nuu ghi dmi nmî nódo u ngwo dpî yââ, nmî chóóchóó myenmînê tpyuu nmoo. * Lóma 8:15
Nmî Lémi p꞉uu dpodo têdê nama a nkîngê, pi knî ye u pi cha a tpapê. K꞉omo tpile u pi tpapê u l꞉êê dîy꞉o mbwa k꞉oo km꞉êê noo, ngmênê a l꞉êê dîy꞉o kîdangê nkîngê mb꞉anê. Nmî Lémi p꞉uu dpodo têdê ntee n꞉aa mgînî vyîmî yédi, yinté myecha a mgînî vyîmî, nmî Mî ngê u ntââ ngê u ngwo wa a pyódu ngi. * Lóma 1:16 Yinê a ngmidi nmoo, kóó k꞉oo kaa nmoo, chóó u yoo ngê pyódu nmoo. Daa nmî chóó nmî l꞉êê ghi dmi yi dîy꞉o a ngmidi nmoo, ngmênê u kwo nmo ch꞉anê dniye, chóó u nuw꞉o ngê a ngmidi nmoo. Dyámê pê ghêlî dêpêngê l꞉âmo ngê, yi ngwo doo a nuw꞉onuw꞉o nmo, apê, A Tp꞉ee ngê a kêê k꞉oo yinê amî kaa té. * Epeso 2:8-9; Taitas 3:4-5 10 Ala ngwo yi kópu nmî dye ghi ngê dê pyódu, nmî Mbwámê Yesu Kédisu nmî l꞉êê dîy꞉o pwene, mêdê pii wo, pwopwo u wêdêwêdê u ngwo chedê ngê, ghê kamî nmo a kpo, ghéni n꞉ii chedê ngê daawa pyódu. * Hipîlu 2:14-15 11 Yi kópu tpapê u l꞉êê dîy꞉o nmî Mî ngê a ngmidi noo, pi knî ye dy꞉ââ noo, a ka pê, Chin꞉aa ndiye kîgha dé. * 1 Tim 2:7 12 Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o n꞉aa mgînî vyîmî, ngmênê dînî nkîngê, mu kópu u dîy꞉o pini n꞉ii p꞉uu a nuw꞉o nî kââ, a lama pini, daawa dóó nê. Dpodoni ńedê a kaa noo, chedê ngê daawa pyódu. A lama ka tóó, Nmî Lémi u yoo knî ye ada a vyuwo, u dî, wéni n꞉ii ngê wa a diyé. 13 Kópuni dyuu a kwo nyinê ny꞉ee too, ṉ́uw꞉o ńedê ntênê dny꞉oo ya. Ntee noo a dpodo, yinté myecha a dpodo. Yesu Kédisu ngê u kwo a kââdî nyoo, u kwo chi kêlîmî, u nuu ghi ṉódo choo ya. * Taitas 1:9 14 Kópu dyuu ndêndê n꞉ii ḻama a kwo, nangmê ngmêê, pi knî ye ntênê chi tpapê dé. Nmî Lémi ngê ghéni n꞉ii dmi nmo a kpo, u wêdêwêdê mbêmê yi dpodo chi dódó.
Pi pyile knî yi p꞉uu kópu dyuu
15 Ḻama kîyedê tóó, Esiya Wee u kwo tpémi yintómu kpeme a ka dê yaa dmi, Paikilas pini dê Hêmokenes yinté a ka myaa pyaa knî. * 2 Tim 4:16 16 Ngmênê Onésipódas kpeme a ka daa yaa wo. K꞉omo tpile mbwa k꞉oo n꞉aa kwo, ngmênê a l꞉êê dîy꞉o mywene u ngwo daa ghê wo, daa ng꞉êêntómu ngee noo. Yi kópu u l꞉êê dîy꞉o nmî Lémi ka yi pini mupwoknî dny꞉oo ch꞉anêch꞉anê. 17 Dini ghi n꞉ii ngê Lóma a loo, a nmy꞉uu kn꞉ââ u ngwo a chópu, u dî mbwa k꞉oo mînê pyw꞉ee noo. 18 Myenté dini ghi n꞉ii ngê Epeso nipi nyipu a dpodo, ḻama kîyedê tóó, mb꞉aamb꞉aa ngê y꞉i doo a ngêêpî nê. U ya a nga a kwo, Kuwókuwó wéni ngê nmî Lémi ka ntênê paa ch꞉anê we.

*1:3: Dpodo 24:16

*1:5: Dpodo 16:1

*1:7: Lóma 8:15

*1:8: Lóma 1:16

*1:9: Epeso 2:8-9; Taitas 3:4-5

*1:10: Hipîlu 2:14-15

*1:11: 1 Tim 2:7

*1:13: Taitas 1:9

*1:15: 2 Tim 4:16