2
Telagɨ Wup pɨgɨt
MS 23.15-21; GT 16.9-11Pentikos Bɨsap Madepmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn kabɨ yut kɨndakon gɨn muwugek egɨpgwit. Uŋudon gɨn nandaŋakwa wuwɨk madep kɨnda mɨrɨm madep aŋ uŋun da tɨlagon Kwen Kokup da pɨgɨt. Pɨŋ uŋun yut yɨkgwiron tugagɨt. Mt 3.11Aŋakwan yaŋ pɨndakgwit: mɨleŋ asɨp amɨn mel yombem da noman taŋ waseŋ kɨ amɨn kaloŋ kaloŋ da kwenon yɨkgwit.
Mk 16.17; Ya 4.31; 10.44-46; 19.6Aŋek Telagɨ Wup da amɨn kɨsi morap burɨkon pɨgɨ tugagɨt. Aŋek Wup da paŋpulugaŋban wasaŋek gen mibɨlɨ mibɨlɨ yawit.
Uŋun bɨsapmon Juda amɨn dɨ Jerusalem kokup papmon egɨpgwit. Uŋun amɨn mɨktɨm morap taŋ aŋaŋ kwaŋ uŋudon da apgwit. Uŋun amɨn Piŋkop gawak ɨmɨŋek egɨpgwit. Wuwɨk uŋun nandaŋek uŋun mɨŋat amɨn kabɨ madepsi da muwugek amɨn kaloŋ kaloŋ mɨrak paŋ nandaba Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn kabɨ da iyɨ da genonsi da gen yawit. Yaŋba nandaŋek nandaba ŋwakŋwarɨsi aban yaŋ yawit, “On amɨn kabɨ gen yoŋ uŋun kɨsi morap Galili amɨn gɨn, ma? Kosit niaŋon da nin dakon gen kaloŋ kaloŋ yoŋ? Nin mɨktɨmnin Patia, Midia, Elam, Mesopotemia, Judia, Kapadosia, Pontus, Esia, 10 Prigia, Pampilia, Isip, ae Libia mɨktɨm Sairini kokup pap da kapmatjok tosogon amɨn. Nin Rom amɨn dɨwarɨ apgumaŋ da ɨdon ekwamaŋ 11 (Juda amɨn ae amɨn dɨwarɨ Juda amɨn kabɨkon saŋbeŋbi kɨsi). Dɨwarɨ nin Krit amɨn, ae dɨwarɨ Arebia amɨn. Nin kɨsi morap da nandaŋapno uŋun amɨn kabɨ da nin da genon da Piŋkop dakon wasokni masɨ masɨmɨ uŋun do yaŋba nandamaŋ.” 12 Amɨn wurɨpdak pasalek notni yoyɨŋ yoyɨŋ aŋek yaŋ yawit, “Yo on altaŋban komaŋ uŋun dakon mibɨlɨ niaŋ?”
13 Yaŋ yaŋakwa amɨn dɨwarɨ da jɨgɨlak gen yaŋek yaŋ yawit, “On amɨn kabɨ wain kalugɨ morapmɨ naŋ da but upbal aŋ.”
Pita da Piŋkop dakon gen yagɨt
14 Yaŋba nandaŋek Pita notni 11 kabɨ gat kɨsi pɨdaŋ agek gen papmon da amɨn yaŋ yoyɨgɨt, “Juda amɨn not kabɨ, ae ji Jerusalem kokup papmon ekwaŋ amɨn morap, mɨrak pakyaŋsi yopmaŋakwa yo on altosok uŋun dakon mibɨlɨ dayɨko nandani.
15 “Ji on amɨn kabɨ but upbal aŋ yaŋ nandaŋ, ma? Dɨmasi! Bɨsap apmeŋon wɨsa dagokdo 9 kilok gɨn asak. Pakbi teban noknok bɨsap uŋun pɨlɨndo. 16 Abɨsok yo on altosok uŋun kombɨ amɨn Joel da uŋun do kalɨpsigwan yaŋ yagɨt:
17  Jol 2.28-32 ‘Piŋkop da yaŋ yosok, Mibɨ gɨldat kwaŋ taŋakwan Wupno amɨn morap kɨsi do tagal yobeŋ.
Aŋapbo monjɨ gwayosi da kombɨ gen yokdaŋ.
Ae monjɨ bɨlagɨ da dɨpmɨn yombem pɨndatdaŋ.
Ae amɨn pelaŋ da dɨpmɨn pɨndatdaŋ.
18 Uŋun bɨsapmon oman amɨn kabɨno mɨŋat ae wɨli kɨsi do Wupno tagal yobo uŋun da kombɨ gen yokdaŋ.
19 Aŋakwa kwen binap yo masɨ masɨmɨ uŋun dolɨko pɨndatni.
Ae mɨktɨmon wasok tapmɨmɨ toŋ ako bɨsap madep uŋun dakon tɨlak yaŋ pɨndatni.
Yawi ae kɨndap ae mukwa madep altokdaŋ.
20 Uŋun bɨsapmon gɨldat dabɨl pɨlɨn tuk aŋakwan kanek yawi dom akdɨsak.
Yaŋ aŋakwan Amɨn Tagɨ apjak dakon bɨsap madep don altosak.
Uŋun bɨsap madepmon Amɨn Tagɨ dakon tapmɨm madepni ae tɨlɨm madepni uŋun altokdɨsak.
21 Uŋun bɨsapmon mɨŋat amɨn morap Amɨn Tagɨ da paŋpulugosak do bɨsit iyaŋ uŋun amɨn kabɨ iyɨ do paŋkutnosak.’ ”
22 Pita saŋbeŋek yaŋ yagɨt, “Israel amɨn kabɨ, ji mɨrak yopmaŋek Yesu Nasaret amɨn do yoko nandabɨt. Uŋun amɨn Piŋkopmon da apgut yaŋ nandani do Piŋkop da tapmɨm ɨmɨŋakwan wasok tapmɨmɨ toŋ, ae yo masɨ masɨmɨ ae tɨlak mibɨlɨ mibɨlɨ agɨt. Yo morap agɨt uŋun dɨsi kawit. 23 Piŋkop da yaŋ abeŋ yaŋ kɨlɨ nandagɨt, do amɨn uŋun ji da kɨsiron yɨpgut. Yɨpban ji da amɨn yokwi da kɨsiron yɨpba uŋun da abɨdaŋek tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakgɨt. 24 Kɨmot dakon jɨgɨ da amɨn uŋun bɨsap pɨsɨpmɨsok wagɨl arɨpmɨ dɨma abɨŋ yɨpmɨ, do Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. 25  Kap 16.8-11Kalɨp Dewit da Yesu tepmɨ pasak do yaŋ yagɨt:
‘Nak Amɨn Tagɨ koko nak gat saŋbek saŋbek egɨsak.
Uŋun nak da kapmatjok egek tapmɨm namɨŋakwan yo kɨnda da arɨpmɨ dɨma aŋkwakwalɨtjak.
26 Yaŋ asak, do butno da tagɨsi aŋakwan kɨsɨk kɨsɨk gen yosot.
Ae gɨptɨmno Piŋkop da aŋpulugosak do jomjom asat.
27 Gak nipbɨ kɨmakbi tamokon dɨma tokeŋ.
Telagɨ amɨngo dakon gɨptɨm aŋkutnaŋaki dɨma mɨktosak.
28 Gak egɨp egɨp dakon kosit kɨlɨ nolɨŋbɨ kagɨm.
Nak gak gat egek kɨsɨk kɨsɨkgo da butnokon pɨgɨ tugosak.’
29  1KA 2.10Not kabɨ, babɨknin Dewit uŋun dakon mibɨlɨ do asisi dayɨŋ teŋteŋoko. Dewit uŋun kɨmakban kɨlɨsi wayɨkgwit. Bumjotni dakon tamo abɨsok on kokupmon komaŋ. 30  2Sa 7.12; Kap 89.3-4; 132.11Mani Dewit uŋun kombɨ amɨn kɨnda egɨpgut. Piŋkop da yaŋ teban tok gen kɨnda yaŋ iyɨgɨt: ‘Gak dakon babɨgo kɨnda da gak da tamokon kɨla amɨn madep egɨpjak.’ 31  Kap 16.10Yo don altoni uŋun pɨndagek Kristo kɨmoron da pɨdosak do kɨlɨ yagɨt. Gɨptɨmɨ kɨmakbi tamokon dɨma tosak ae dɨma mɨktosak yaŋ Dewit da kɨlɨ yagɨt. 32 Yesu uŋun Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. Nin si kagɨmaŋ do uŋun dakon yaŋ teŋteŋok amaŋ. 33  Ya 5.32; 7.55-56Piŋkop da man madep ɨmgut da iyɨ da amɨnsi tet do yɨkdak. Dat da Telagɨ Wup Monji do ɨbeŋ yaŋ kɨlɨ yaŋ teban tagɨt. Do Monji do ɨban uŋun da tagalban yo abɨsok noman tosok uŋun ji kaŋ nandaŋyo aŋ. 34  Kap 110.1Dewit iyɨ Kwen Kokup dɨma wɨgɨgɨt mani yaŋ yagɨt:
‘Amɨn Tagɨ da nak dakon Amɨn Tagɨno yaŋ iyɨsak,
Gak nak da amɨnsi tet do yɨgaki
35 uwalgo dakon tapmɨm pabɨŋ yopbo gak dakon pɨŋbisi egɨpni.’
36  Ya 5.30-31Yaŋdo, Israel amɨn kabɨ ji yaŋsi nandani, Yesu uŋun ji da tɨlak kɨndapmon aŋakgwit, mani Piŋkop da uŋun amɨn yɨpban Amɨn Tagɨ ae Kristo egɨsak.”
Amɨn morapmɨ da but tobɨl aŋek telagɨ pakbi sowit
37 Pita da gen uŋun yaŋban nandaba burɨ sugaŋba amɨn da Pita gat yabekbi kabɨ dɨwarɨ gat yaŋ yoyɨwit, “Not kabɨ, nin abɨsok niaŋsi ano kɨlek tosak?”
38 Yaŋba Pita da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji kaloŋ kaloŋ but tobɨl aŋek Yesu Kristo da manon telagɨ pakbi soŋakwa Piŋkop da yokwisi wɨrɨrɨtjak. Yaŋ aŋakwa Piŋkop da but galak do Telagɨ Wup damjak. 39  Ais 57.19Piŋkop da Telagɨ Wupni dam do kɨlɨ yaŋ teban tok agɨt. Ji ae mɨŋat monjɨyosi ae amɨn dubagɨkon ekwaŋ, ae amɨn kɨsi morap Piŋkop da yaŋ yomɨsak uŋun Telagɨ Wupni damjak.”
40 Pita da gen morapmɨ saŋbeŋek nawa gen tebaisi yaŋ yoyɨgɨt, “Ji kaŋ kɨmotni. Yokwi pakpak kabɨkon da tobɨl apba Piŋkop da ji tɨmɨtjak.” 41  Ya 2.47; 4.4Uŋun gɨldaron gɨn amɨn 3 tausen Pita dakon gen nandaba bamɨ agɨt. Yaŋ aŋek telagɨ pakbi soŋek Yesu da paŋmuwukbi kabɨkon saŋbewit.
Amɨn but kaloŋ aŋek egɨpgwit
42  Ya 20.7Paŋmuwukbi kabɨ da yabekbi dakon gen nandak do galagɨ madepsi nandawit. Ae but da notni baŋgal baŋgal aŋek, jap aŋwa nok do ae bɨsit ak do saŋbek saŋbek muwukgwit. 43 Yaŋ aŋakwa Piŋkop da paŋpulugaŋban yabekbi kabɨ da wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ aba amɨn da pɨndagek pasal kɨmakgwit. 44  Ya 4.32-35Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn kabɨ but kaloŋ aŋek yo kabɨni kaloŋɨ dɨ baŋgɨn paŋ egɨpgwit. 45 Yo kabɨni gat mɨktɨmni gat yopba amɨn da yumaŋ naŋba moneŋ uŋun baŋ bupmɨ amɨn paŋpulugawit. 46 Gɨldarɨ gɨldarɨ Telagɨ Yut Madepmon muwukgwit. Ae notni da yutnon muwuk muwuk aŋek but galagon da not paŋpulugok dakon kɨsɨk kɨsɨk aŋek jap nawit. 47  Ya 6.7; 11.21Aŋek Piŋkop aŋkɨsiŋek egɨpgwit ae amɨn kɨsi morap da uŋun amɨn do nandaba tagɨsi agɨt. Gɨldarɨ gɨldarɨ amɨn dɨwarɨ but tobɨl aba Amɨn Tagɨ da yokwikon baŋ tɨmɨkban paŋmuwukbi kabɨkon saŋbeŋba kabi madepsi agɨt.

2:1: MS 23.15-21; GT 16.9-11

2:3: Mt 3.11

2:4: Mk 16.17; Ya 4.31; 10.44-46; 19.6

2:17: Jol 2.28-32

2:25: Kap 16.8-11

2:29: 1KA 2.10

2:30: 2Sa 7.12; Kap 89.3-4; 132.11

2:31: Kap 16.10

2:33: Ya 5.32; 7.55-56

2:34: Kap 110.1

2:36: Ya 5.30-31

2:39: Ais 57.19

2:41: Ya 2.47; 4.4

2:42: Ya 20.7

2:44: Ya 4.32-35

2:47: Ya 6.7; 11.21