3
Pita da kandap yokwi kɨnda aŋmɨlɨp agɨt
Bɨsap kɨndakon gɨldat tobɨl do aŋakwan Pita gat Jon gat bɨsit agak bɨsapmon Telagɨ Yut Madepmon kɨk do kɨgɨmal. Kɨŋ pɨndakbal amɨn kabi kɨnda da kandap yokwi kɨnda wamaŋ aŋapgwit. Uŋun amɨn meŋi da yaŋ aŋalagɨt. Gɨldarɨ gɨldarɨ amɨn uŋun aŋabɨŋ Telagɨ Yut Madep dakon yoma kaga kɨnda mani Kɨldani Tagɨsi uŋudon yɨpmaŋ yɨpmaŋ awit. Amɨn Telagɨ Yut Madep da nagalgwan pɨgakwa uŋun amɨn da moneŋ ɨmni do bɨsit yoyɨgɨt. Pita gat Jon gat nagalgwan pɨgɨk do aŋakwal moneŋ ɨmjil do bɨsit yoyɨgɨt. Ya 14.9Pita gat Jon gat da amɨn uŋun tebai kaŋek Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Gak nit ninda!” Yaŋ iyɨŋban yo dɨ namdamal yaŋ nandaŋek tebai pɨndakgɨt.
Ya 4.10; 16.18Yaŋ pɨndagakwan Pita da iyɨgɨt, “Nak moneŋno mɨni. Mani yo taŋ namaŋ uŋun tagɨ gabeŋ. Yesu Kristo Nasaret kokupmon nani uŋun da tapmɨm namgut do gayɨko pɨdaŋ kosit agɨp!”
Yaŋ iyɨŋek kɨsirɨ amɨnsi tet do abɨdaŋek aŋpulugaŋban pɨdagɨt. Pɨdaŋek uŋudon gɨn kandapni ae baŋniyo kɨsi teban tawit. Kandapmɨ teban taŋba wɨgɨ maŋ agek wasaŋek pɨlɨk bamok agɨt. Yaŋ aŋek Piŋkop aŋkɨsiŋek wɨgɨ mok mok aŋek amɨn bamot gat Telagɨ Yut Madep da nagalon pɨgɨwit. Pɨgakwa amɨn morap da kaŋba pɨlɨk bamok aŋek Piŋkop aŋkɨsiŋban 10 kaŋek nandaba ŋwakŋwarɨsi aban yaŋ nandawit, “Mao! On amɨn yoma kaga mani Kɨldani Tagɨsi uŋudon yɨgek amɨn da moneŋ ɨmni do bɨsit asak amɨn oni. Uŋun da kɨlek tak!”
Pita da Telagɨ Yut Madepmon gen yagɨt
11 Yaŋ nandaŋek amɨn morap tɨmtɨm yaŋek abɨŋ kaŋba amɨn uŋun Pita Jonyo tɨmɨkban akba pɨndakgwit. Tamo uŋun akgwit dakon mani uŋun Solomon dakon Yɨk Nandat Tamo. 12 Apba pɨndagek Pita da yaŋ yoyɨgɨt, “Israel amɨn kabɨ, ji mibɨlɨ nido tamtam yaŋek nit tebai nindaŋ? Nit da kɨlegɨ do bo nit da tapmɨmon da on amɨn wasok ando kɨlek tak yaŋ nandaŋ? Uŋun dɨmasi! 13  TP 3.6,15; Lk 23.13-25; Ya 2.23Babɨknin Abraham, Aisak ae Jekop uŋun dakon Piŋkop da oman amɨni Yesu man wukwisi ɨmgut. Uŋun amɨn si aŋakba kɨmotjak do ji da uwal da kɨsiron yɨpgwit. Pailat da pulugaŋ yɨpban kɨsak do nandagɨt, mani ji da manji ɨmɨŋek si kɨmotjak do yawit. 14 Uŋun Amɨn Telagɨsi ae Kɨlegɨsi egɨpgut, mani ji da manji ɨmgwit. Manji ɨmɨŋek amɨn dapdap amɨn kɨnda jikon yɨpban opjak do Pailat iyɨwit. 15 Egɨp egɨpmon niyɨŋ paŋpaŋ kɨgɨk amɨn uŋun ji da aŋakba kɨmakgɨt. Mani Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. Pɨdaŋban kagɨmak do nit uŋun do yaŋ teŋteŋok amak. 16 Nit Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmamak, do uŋun da wasok aban on amɨn kaŋ nandaŋyo aŋ uŋun abɨsok kɨlek tak. Yesu da iyɨ nandaŋ gadatnit paŋteban aŋakwan uŋun nandaŋ gadat da on amɨn wagɨlsi aŋmɨlɨp aban kɨlek tak da akban koŋ.
17  Lk 23.34; 1Ti 1.13 “Asi, not kabɨ ji gat ae kɨla amɨn kabɨsi gat dɨma nandaŋ pɨsaŋek Yesu aŋakgwit. 18 Mani kalɨp Piŋkop da kombɨ amɨn kɨsi da gen kagakon da Kristo tepmɨ pasak do yagɨt. Do ji da Yesu aŋakba gen uŋun bamɨ toŋ agɨt. 19  Ya 2.38Yaŋdo, ji but tobɨl aŋek Piŋkopmon gadaŋba yokwisi mudoni. 20 Yaŋ aba Amɨn Tagɨ da tapmɨmni kalugɨ ji do damjak. Aŋek Kristo ji paŋpulugok do aŋek manjɨkbi uŋun damjak. Uŋun mani Yesu. 21 Yesu uŋun Kwen Kokup egek Piŋkop da yo morap paŋkaluk asak uŋun do jomjom asak. Yo morap paŋkaluk abeŋ yaŋ Piŋkop da uŋun do kɨlɨ yaŋ teban tagɨt. Paŋtagap aban telagɨ kombɨ amɨn kabɨni da uŋun do kɨlɨ yawit. 22  GT 18.15,18-19Kalɨp Moses da yaŋ yagɨt:
‘Amɨn Tagɨsi Piŋkop da don ji kabɨkon amɨn kɨnda aŋnoman aban kombɨ amɨn nak yombem egɨpjak.
Uŋun amɨn da gen morap dayɨsak uŋun pakyaŋsi nandani.
23 Geni dɨma nandani amɨn uŋun Piŋkop da kɨsisi paŋupbal aban iyɨ dakon amɨn kabɨ gat ae dɨma egɨpni.’
24 “Kombɨ amɨn Samuel gat ae uŋun da buŋon kombɨ amɨn morap noman tawit uŋun kɨsi da abɨsok yo noman toŋ uŋun do yaŋ teŋteŋok awit. 25  WW 22.18Ji kombɨ amɨn dakon babɨ kabɨni ekwaŋ. Piŋkop da babɨkji gat saŋbek saŋbek agɨt do yo morap yom do yagɨt uŋun ji da tɨmɨtni. Piŋkop da Abraham yaŋ iyɨgɨt:
‘Nak da gak dakon babɨgo yabegek amɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun gɨsamɨkgo tagɨsi egɨpni.’
26  Ya 13.46Piŋkop da oman monjɨni aŋnoman aŋ mibɨltok ji do yabekban apgut. Ji kɨsi kaloŋ kaloŋ aŋpakji yokwi yopmaŋek gɨsamɨ toŋ egɨpni yaŋ do aŋek yabekgɨt.”

3:4: Ya 14.9

3:6: Ya 4.10; 16.18

3:13: TP 3.6,15; Lk 23.13-25; Ya 2.23

3:17: Lk 23.34; 1Ti 1.13

3:19: Ya 2.38

3:22: GT 18.15,18-19

3:25: WW 22.18

3:26: Ya 13.46