4
Pita gat Jon gat dam tebanon yopgwit
Pita gat Jon gat amɨn gen sigɨn yoyɨŋakwal mukwa sogok amɨn gat Sadyusi amɨn gat ae Telagɨ Yut Madep dakon obip amɨn dakon mibɨltok amɨn gat kɨsi apgwit. Abɨŋ nandaba amɨn bamot da Yesu kɨmoron da pɨdagɨt ae amɨn kɨmakbi yaŋ gɨn pɨdokdaŋ uŋun do yoyɨŋ teŋteŋagɨmal. Yaŋ aŋakwal amɨn bamot do nandaba yokwi tok awit. Aŋek amɨn bamot tɨmɨgek gen pikon yop do nandawit, mani pɨlɨn tok do agɨt do aŋwa don yaŋ nandaŋek dam teban yutnon yopgwit. Ya 2.41Mani amɨn morapmɨ da amɨn bamot dakon gen uŋun nandaŋ Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek paŋmuwukbi kabɨkon saŋbeŋba 5 tausen yaŋ da tɨlak agɨt.
Pita gat Jon gat gen kokwin amɨn kabɨkon yopgwit
Wɨsa dagokdo Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep gat kɨla amɨn gat ae gen teban yoyɨŋdet amɨn gat kɨsi Jerusalem kokup papmon muwukgwit. Mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn Anas ae dabɨni dɨwarɨ, ae Kaiapas gat Jon ae Aleksanda gat kɨsi muwukgwit. Muwugek Pita gat Jon gat yoyɨŋba ɨŋamnikon agakwal yaŋ yoyɨwit, “Jil ni tapmɨmon da yo uŋun agɨmal? Ae namɨn da pi uŋun anjil do yaŋ mudaŋ damgut?”
Yaŋba Pita uŋun Telagɨ Wup da burɨkon pɨgɨ tugaŋban yaŋ yoyɨgɨt, “Juda amɨn dakon kɨla amɨn madep ae kɨla amɨn yaŋ nandani. Niaŋon da kandap yokwi aŋmɨlɨp agɨmak uŋun dakon mibɨlɨ nandak do yoŋ kaŋ 10  Ya 3.6,13-16ji gat ae Israel amɨn kabɨ gat kɨsi dayɨko nandani. Yesu Kristo Nasaret kokupmon nani uŋun da tapmɨmon on amɨn aŋmɨlɨp agɨmak da ji da dabɨlon akdak. Ji da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakgɨt mani Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. 11  Kap 118.22Yesu do tɨlak gen kɨnda yaŋ yaŋbi:
‘Yut agak amɨn ji da gwak yokwi yaŋ yaŋek maba kɨgɨt.
Uŋun gwak tɨp kɨnda naŋ tɨdawit da akdak.’
12  Mt 1.21Nin amɨn kɨnda da yokwikon baŋ arɨpmɨ dɨma tɨmɨtjak. Yesu iyɨ da manon gɨn mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ amɨn ekwaŋ uŋun tagɨ tɨmɨtjak. Piŋkop da uŋun amɨn kaloŋgɨn nin do aŋek yabekban pɨgɨt.”
13 Yaŋ yaŋban amɨn madep da yaŋ nandawit: On amɨn bamot amɨn ɨsalɨ, papia yutnon dɨma yɨkbi, mani pasol pasolɨ mɨni gen tapmɨmɨ toŋ yomal. Yaŋ pɨndagek but morap nandaŋek on amɨn kalɨp Yesu gat egɨpgwit yaŋ nandaŋ kokwinɨkgwit. 14 Aŋek amɨn kɨlek tagɨt uŋun kɨsi akba pɨndagek gen dɨ aeni yoyɨk do dɨma nandawit. 15 Aŋek amɨn bamot yoyɨŋba gen kokwin tamo yɨpmaŋek waŋga pɨgɨgɨmal. Pɨgakwal yaŋba yok aŋek yaŋ yawit, 16 “Uŋun amɨn bamot niaŋsi aŋyomneŋ? Uŋun da wasok tapmɨmɨ toŋ kɨnda abal Jerusalem amɨn kɨsi da nandaŋ do arɨpmɨ dɨma aŋwasɨp aneŋ. 17 Mani gen uŋun amɨnon dɨma kɨŋ ɨreŋtosak do yaŋsop aŋ yomno Yesu dakon mibɨlɨ do aeni dɨma yonjil.”
18  Ya 5.28Yaŋ yaŋek yoyɨŋba yutnon wɨŋbal Yesu da manon gen dɨma yonjil ae amɨn dɨma yoyɨŋdetjil do yaŋsop tebaisi aŋ yomgwit. 19  Ya 5.29Mani Pita gat Jon gat da gen yaŋ paŋtobɨl yomgumal, “Dɨsi kokwinɨtni. Piŋkop dakon gen yɨpmaŋek ji dakon gen guramɨtdeŋ kaŋ, Piŋkop da nandaban kɨlek tosak bo niaŋ? 20 Nit gen kaganit arɨpmɨ dɨma sopdeŋ. Nit yo pɨndak nandaŋyo agɨmak uŋun dosi yaŋ teŋteŋok akdamak.”
21 Yaŋ yaŋbal gen kokwin amɨn da saŋbeŋek but pasol gen dɨwarɨ yoyɨŋek amɨn do pasalek yopba kɨgɨmal. Amɨn da wasok agɨmal uŋun do Piŋkop aŋkɨsiwit. Do ni jɨgɨ naŋ tagɨ yomneŋ yaŋ kɨnda dɨma nandawit. 22 Amɨn aŋmɨlɨp agɨmal uŋun bɨlakni 40 yapbi, arɨpmɨ dɨma kɨlek togɨ yaŋ nandawit do Piŋkop aŋkɨsiwit.
Paŋmuwukbi da bɨsit awit
23 Pita gat Jon gat gen kokwin yutnon da pɨŋ dabɨni kabɨkon kɨgɨmal. Kɨŋek mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ, ae kɨla amɨn gat da gen morap yoyɨwit uŋun kɨsi yoyɨŋ mudagɨmal. 24  TP 20.11; Ni 9.6; Kap 146.6Yoyɨŋ mudaŋbal but kaloŋon da Piŋkop bɨsit yaŋ iyɨwit, “Amɨn Tagɨ Tapmɨm Ami, kundu ae mɨktɨm ae tap ae yo morap uŋungwan toŋ uŋun kɨsi gak da wasaŋ yopgul. 25  Kap 2.1-2Kalɨpsigwan nin dakon babɨknin gak dakon oman amɨngo Dewit Telagɨ Wup da aŋtagap aban gen yaŋ yagɨt:
‘Amɨn kabi kabi mibɨlɨ nido japmɨsi nandaŋek iyɨ do nandaba wukwanek ɨsal dogɨn yo yokwi ak do gen yaŋ paŋteban aŋ?
26 Kɨla amɨn madep mɨktɨmɨ mɨktɨmɨ ekwaŋ uŋun emat ak do tagap tok aŋ.
Kɨla amɨn da Amɨn Tagɨ gat ae Kristoni gat pabɨŋ yop do muwukgaŋ.’
27  Mt 27.1-2; Lk 23.7-11; Ya 3.13Asisi Erot ae Pontias Pailat, ae Amɨn Ŋwakŋwarɨ Kabɨ amɨn, ae Israel amɨn uŋun kɨsi da on kokup papmon telagɨ oman amɨngo Yesu gak da pigo asak do manjɨgɨl, uŋun amɨn abɨŋ yɨp do muwukgwit. 28  Ya 2.23Yaŋ aŋakwa gak tapmɨmgo madep do kalɨp yo don altoni do nandabɨ teban tagɨt uŋun noman tawit. 29  Ep 6.19O Amɨn Tagɨ, uwalnin da yo yokwi aŋnim do yoŋ, do paŋpulugaŋaki oman amɨn kabɨgo nin da pasol pasolɨ mɨni teban taŋek gengo yaŋ teŋteŋoneŋ. 30 Gak tapmɨmgo yolɨŋaki sot amɨn kɨlek toni. Ae tɨlak tapmɨmɨ toŋ ae wasok masɨ masɨmɨ uŋun telagɨ oman amɨngo Yesu uŋun da manon aki.”
31 Bɨsit aŋwasɨp aŋakwa yut muwukgwit uŋun kwakwalɨkgɨt. Yaŋ aban Telagɨ Wup da amɨn kɨsi da buron pɨgɨ tugaŋ yoban Piŋkop dakon gen pasol pasolɨ mɨni tapmɨmɨ toŋsi yawit.
Amɨn kɨsi not paŋpulugok awit
32  Ya 2.44Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn uŋun kɨsisi but kaloŋɨ ae nandak nandak kaloŋɨ paŋek egɨpgwit. Amɨn kɨnda da yo kabɨni do uŋun nak dakon yo yaŋ dɨma yagɨt. Yo morapnin uŋun amɨn kɨsin dakon yo yaŋ nandawit. 33 Aŋek yabekbi kabɨ da Yesu da kɨmoron da pɨdagɨt uŋun do tapmɨmɨ toŋsi sigɨn yaŋ teŋteŋawit. Yaŋ aŋakwa Piŋkop dakon nandaŋ yawotni da bɨkbɨknikon madepsi taŋ yomgut. 34-35  Ya 2.45Bɨsap kaloŋ kaloŋ amɨn mɨktɨmni toŋ ae yutni toŋ uŋun amɨn do yomɨŋek moneŋ tɨmɨk paŋkɨ yabekbi kabɨ do yoba bupmɨ amɨn do kokwinɨk yomgwit, do bɨkbɨknikon bupmɨ amɨn kɨnda dɨma egɨpgut.
36 Uŋun bɨsapmon amɨn kɨnda egɨpgut uŋun mani Josep. Yabekbi kabɨ da Banabas yaŋ iyɨwit. Banabas dakon mibɨlɨ uŋun yaŋ: “But paŋteban ak amɨn.” Uŋun Liwai amɨn kɨnda, kokupni uŋun Saiprus. 37 Josep uŋun mɨktɨm tɨmni kɨnda amɨn do yomɨŋek moneŋ tɨmɨk paŋkɨ yabekbi kabɨ do yomgut.

4:4: Ya 2.41

4:10: Ya 3.6,13-16

4:11: Kap 118.22

4:12: Mt 1.21

4:18: Ya 5.28

4:19: Ya 5.29

4:24: TP 20.11; Ni 9.6; Kap 146.6

4:25: Kap 2.1-2

4:27: Mt 27.1-2; Lk 23.7-11; Ya 3.13

4:28: Ya 2.23

4:29: Ep 6.19

4:32: Ya 2.44

4:34-35: Ya 2.45