5
Ananias gat Sapaira gat dakon gen
Amɨn kɨnda egɨpgut uŋun mani Ananias. Mɨŋatni dakon mani uŋun Sapaira. Ananias uŋun mɨktɨm tɨmni kɨnda amɨn do yomɨŋek moneŋ tɨmɨkgɨt. Ya 4.34-35Tɨmɨgek dɨwarɨ iyɨ do yopmaŋakwan mɨŋatni uŋun kaŋ nandaŋyo agɨt. Aŋek kɨsisi paŋabɨsat yaŋ top yoyɨŋek moneŋ dɨwarɨ gɨn yabekbi kabɨ do yomgut.
Jn 13.2Yaŋ aban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Ananias gak niaŋon da Sunduk do bɨkbɨk ɨmɨŋek galaktokni yolal? Gak Telagɨ Wup do wasɨp yaŋ ɨmɨŋek mɨktɨm dakon moneŋ dɨwarɨ gaga do yopmal? Gaga dakon mɨktɨm galaktokgokon yumaŋ nal. Do moneŋ tɨmal uŋun gak dakon yo. Uŋun baŋ ni yo ak do nandal uŋun tagɨ abɨm. Niaŋon da nandak nandak yokwi uŋun pal? Gak amɨn baŋ wasɨp dɨma yoyɨsal. Gak Piŋkop naŋ wasɨp iyɨsal.”
Yaŋban nandaŋek Ananias pɨlɨgɨ maŋ kɨmakgɨt. Kɨmakban uŋun dakon gen bini nandawit amɨn morap uŋun madepsi pasalgwit. Aŋakwa monjɨ kabi kɨnda da abɨŋ bumjotni ɨmalnaŋ wamaŋ aŋkɨ gapmagwan yɨpgwit.
Bɨsap 3 awa egɨ mudaŋakwa mɨŋatni yo morap uŋun noman taŋ uŋun dɨma nandaŋek apgut. Apban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Nayɨŋbɨ nandako. Mɨktɨmjil dakon moneŋ tɨmamal on gɨn?”
Yaŋban iyɨgɨt, “Asi uŋun gɨn.”
Yaŋ yaŋban Pita da yaŋ iyɨgɨt, “Jil niaŋon da Amɨn Tagɨ dakon Wup wasɨp iyɨk do but kaloŋ amal? Pɨndat, amɨn ego gapmagwan yɨpmaŋ amɨn uŋun yoma kagakon akgaŋ. Uŋun amɨn da gakyo kɨsi wamaŋ aŋkɨkdaŋ.”
10 Yaŋ yaŋban uŋudon gɨn mɨŋat uŋun Pita da buron pɨlɨgɨ maŋ kɨmakgɨt. Kɨmakban monjɨ kabɨ uŋun da abɨŋ kaŋba kɨmakgɨt kaŋ eni yɨpgwiron aŋkɨ yɨpgwit. 11 Yaŋ aŋakwa paŋmuwukbi morap gat ae amɨn dɨwarɨ gen bin uŋun nandawit amɨn kɨsi madepsi pasalgwit.
Yabekbi kabɨ da wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ awit
12  Ya 2.43; 14.3Yabekbi kabɨ da mɨŋat amɨnyo da binapmon tɨlak tapmɨmɨ toŋ ae wasok masɨ masɨmɨ morapmɨ awit. Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn uŋun Solomon dakon Yɨk Nandat Tamo uŋudon muwuk muwuk awit. 13 Aŋakwa amɨn dɨwarɨ paŋmuwukbi kabɨ do nandaba wukwisi agɨt. Mani uŋun gat muwuk egɨpdo si pasalgwit. 14 Yaŋ nandaŋakwa mɨŋat wɨliyo morapmɨ da Amɨn Tagɨ nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋek paŋmuwukbi kabɨkon saŋbewit. 15 Saŋbeŋakwa yabekbi kabɨ da wasok tapmɨmɨ toŋ morapmɨ aba pɨndakgwit, do mɨŋat amɨnyo da sot amɨn morapmɨ paŋapgwit. Paŋabɨŋ tobaron ae yalɨŋ poron yopba kosit obakon pakgwit. Yaŋ nandaŋek awit: Pita kosit obanaŋ obɨŋ kɨŋakwan gɨldat paŋopmon wupni da sot amɨn dɨ wɨtjɨŋban kɨlek toni yaŋ do yopba pakgwit. 16 Kokup monɨŋ monɨŋ Jerusalem aŋgwasɨŋek taŋ aŋaŋ kɨwit uŋun dakon amɨn morapmɨ da sot amɨn ae amɨn koŋ da paŋupbal abi amɨnyo kɨsi paŋapba kɨlek tawit.
Aŋelo da yabekbi dam tebanon baŋ pulugagɨt
17 Yabekbi kabɨ da wasok tapmɨmɨ toŋ aŋakwa amɨn morapmɨ uŋudon kɨŋ gadaŋakwa mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn gat dabɨni gat da pɨndagek nandaba yokwi tok aŋ yomgwit. Uŋun amɨn uŋun Sadyusi da kabɨkon nani. 18 Uŋun amɨn kabɨ da kɨŋ yabekbi kabɨ tɨmɨk dam teban yutnon yopgwit. 19  Ya 12.7-10Yopmaŋakwa uŋun kalbi Amɨn Tagɨ dakon aŋelo kɨnda da dam teban yut dakon yoma wɨtdalek ɨlɨkban waŋga pɨgɨwit. 20 Pɨgakwa aŋelo da yaŋ yoyɨgɨt, “Ji kɨŋ Telagɨ Yut Madep da nagalon pabɨgɨ agek egɨp egɨp kalugɨ on dakon mibɨlɨ kɨsisi amɨn yoyɨŋ mudoni.”
21 Yaŋ yoyɨŋban wɨsa dagaŋakwan aŋelo da yoyɨgɨt uŋun da tɨlagon kɨŋ Telagɨ Yut Madep da nagalon pabɨgɨ amɨn wasaŋek yoyɨŋ dekgwit.
Aŋakwa mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn gat dabɨni gat gen kokwin tamo madepmon opgwit. Obɨŋek Israel amɨn dakon kɨla amɨn obɨŋ muwutni do yaŋ yomgwit. Obɨŋ muwugek yabekbi kabɨ dam teban yutnon da opni do gen yɨpba kɨgɨt. 22 Mani obip amɨn da dam teban yutnon kɨŋ mɨni pɨndagek obɨŋ yaŋ yoyɨwit, 23 “Nin kɨŋ dam teban yut dakon yoma kono beŋgan tebaisi abi, ae obip amɨn yoma domon akba pɨndamaŋ, mani yoma wɨtdal wɨgɨ amɨn kɨnda dɨma ekwan kamaŋ.” 24 Yaŋ yaŋba nandaŋek Telagɨ Yut Madep dakon obip amɨn dakon mibɨltok amɨn gat mukwa sogok amɨn dakon amɨn madep kabɨ kɨsi but morap nandaŋek yawit, “Uŋun amɨn dukon keŋ?”
25 Uŋun do yaŋakwa amɨn kɨnda da abɨŋ yoyɨgɨt, “Nandani! Ji da amɨn dam teban yutnon yopgwit uŋun abeŋ da Telagɨ Yut Madep da nagalon agek amɨn yoyɨŋ dekgaŋ.” 26 Yaŋ yoyɨŋban Telagɨ Yut Madep dakon obip amɨn dakon mibɨltok amɨn gat obip amɨn kabɨni gat da kɨŋ yabekbi kabɨ tɨmɨk paŋopgwit. Mani mɨŋat amɨnyo da tɨpbaŋ nindapni yaŋ do pasalek yo jɨgɨ dɨ dɨma aŋ yomɨŋek tayaŋgok paŋopgwit.
Yabekbi kabɨ da gen kokwin amɨn do dɨma pasalgwit
27 Obip amɨn da yabekbi kabɨ paŋobɨŋ gen kokwin amɨn da ɨŋamon yopba akgwit. Agakwa mukwa sogok amɨn dakon mibɨltok amɨn uŋun da mibɨlɨ yoyɨŋ nandak do yaŋ yoyɨgɨt, 28  Mt 27.25 “Ji uŋun amɨn dakon mibɨlɨ amɨn dɨma yoyɨŋdetni do yaŋsop tebaisi yaŋ damgumaŋ. Mani ji sigɨn yoyɨŋ degakwa Jerusalem kokup pap amɨn kɨsi da ji dakon gen nandayɨŋ. Ae ji da nin do top kɨnda yaŋ yoŋ. Kɨla amɨn nin da Yesu aŋatno kɨmakgɨt, top yaŋ yaŋ nimaŋ.”
29  Ya 4.19Yaŋ yaŋban Pita gat notni kabɨ gat da yaŋ iyɨwit, “Nin Piŋkop dakon gen uŋun naŋsi guramɨtno tagɨ asak. Amɨn dakon gen dɨma guramɨtneŋ. 30 Ji da Yesu tɨlak kɨndapmon aŋakba kɨmakgɨt. Mani babɨknin dakon Piŋkop da kɨmoron naŋ aban pɨdagɨt. 31  Ya 2.33-34; Ep 1.20; Ibr 2.10; 12.2Aban pɨdaŋban awɨgɨ iyɨ da amɨnsi tet do yɨpgut da nin dakon kosit niyɨŋ nolɨk amɨn, ae yokwikon baŋ tɨmɨt tɨmɨt amɨnin yɨkdak. Do Israel amɨn but tobɨl aŋapno yokwinin tagɨ wɨrɨrɨk nimjak. 32 Piŋkop da yo morap agɨt uŋun nin da pɨndakgɨmaŋ. Nin uŋun do yaŋ teŋteŋok amaŋ. Ae Telagɨ Wup uŋun kɨsi uŋun do yaŋ teŋteŋok asak. Piŋkop da amɨn morap iyɨ dakon gen guramɨkgaŋ amɨn uŋun Telagɨ Wup yomɨsak.”
Parisi amɨn kɨnda da notni kabɨ nandak nandak tagɨ yomgut
33 Yaŋ yaŋba nandaŋek gen kokwin amɨn da japmɨsi nandaŋek yabekbi kabɨ dapba kɨmotni do nandawit. 34 Mani Parisi amɨn kɨnda mani Gamaliel uŋun da gen kokwin amɨn kabɨkon pɨdaŋ akgɨt. Agek yabekbi kabɨ da waŋga pɨgɨ bɨsap pɨsɨpmɨsok atni do obip amɨn yoyɨŋban tɨmɨkba pɨgɨwit. (Gamaliel uŋun gen teban yoyɨŋdet amɨn kɨnda egɨpgut. Amɨn kɨsi da uŋun do nandaba wukwan ɨmgwit.) 35 Pɨgakwa Gamaliel da notni kabɨ yaŋ yoyɨgɨt, “Israel amɨn kabɨ, ji uŋun kabɨ do yo kɨnda aŋ yom do kaŋ, pakyaŋsi nandaŋ kɨmagek ani. 36  Ya 21.38Bɨlak abɨkisigwan amɨn kɨnda mani Tiudas uŋun da noman taŋ egek iyɨ do nandaban wukwan amɨn 400 yaŋ da tɨlak yolgwit. Mani amɨn da aŋakba kɨmagakwan uŋun yolgwit amɨn tayɨŋɨgɨ kɨŋakwa pini bamɨ dɨma agɨt. 37 Ae uŋun da buŋon Galili amɨn kɨnda mani Judas uŋun da noman tagɨt. Noman taŋ gapman da man manjɨwit bɨsapmon Judas da amɨn kabi kɨnda tɨmɨkban gapman gat emat wamgwit. Uŋun kɨsi aŋakba kɨmagakwan uŋun yolgwit amɨn tayɨŋɨgɨ kɨwit. 38 Uŋun do nak yaŋsi dayɨsat, ji uŋun amɨn kabɨ do yo yokwi kɨnda dɨma aŋ yomni. Ɨsal yopba kɨni. Amɨn da nandak nandagon yo uŋun aŋ kaŋ, bamɨ dɨma asak. 39 Mani Piŋkop da nandak nandak yoban aŋ kaŋ, ji da arɨpmɨ dɨma pabɨŋ yopni. Yaŋ ani kaŋ, ji Piŋkop gat emat wamni.”
40  Ya 4.18Yaŋ yaŋban bamɨ yosok yaŋ nandaŋek yabekbi kabɨ yoyɨŋba wɨŋba baljawit. Baljaŋek buŋon ae Yesu da manon gen dɨma yoni do yaŋsop aŋ yomɨŋek yopba kɨwit. 41  Mt 5.10-12; 1Pi 4.13Yesu dakon man do tepmɨ paŋek mayaktok tagɨ pamaŋ yaŋ nandawit. Yaŋ nandaŋek gen kokwin amɨn kabɨ yopmaŋ degek kɨsɨk kɨsɨk madepsi nandaŋek kɨwit. 42 Gɨldarɨ gɨldarɨ Telagɨ Yut Madep da nagalgwan ae yurɨ yurɨ muwuk muwuk awit. Aŋek Yesu uŋun Kristo uŋun dakon Gen Bin Tagɨsi amɨn yoyɨŋ teŋteŋawit.

5:2: Ya 4.34-35

5:3: Jn 13.2

5:12: Ya 2.43; 14.3

5:19: Ya 12.7-10

5:28: Mt 27.25

5:29: Ya 4.19

5:31: Ya 2.33-34; Ep 1.20; Ibr 2.10; 12.2

5:36: Ya 21.38

5:40: Ya 4.18

5:41: Mt 5.10-12; 1Pi 4.13