6
Yabekbi kabɨ paŋpulugoni do amɨn 7 kabɨ manjɨwit
Ya 4.35Uŋun bɨsapmon amɨn morapmɨ da paŋdet kabɨkon saŋbeŋba paŋdet morapmɨsi awit. Aŋakwa uŋun kabɨkon da amɨn dɨwarɨ Grik gen yawit uŋun da Aram gen yawit amɨn uŋun do yaŋba yokwi tok aŋek yaŋ yawit, “Ji gɨldarɨ gɨldarɨ bupmɨ amɨn do jap yomɨŋek sakwabat ninon ekwaŋ uŋun do jap dɨma yomaŋ. Uŋun tagɨ dɨma.” Yaŋ yaŋakwa yabekbi 12 kabɨ da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn kabɨ yaŋ yoba opba yaŋ yoyɨwit, “Nin da Piŋkop dakon gen yaŋ teŋteŋok pi yɨpmaŋek jap kokwin pi aneŋ uŋun da tagɨ dɨma asak. Yaŋ do aŋek not kabɨ ji yaŋ ani. Disi da kabɨkon amɨn 7 kabɨ manjɨŋba uŋun da jap kokwin pi ani. Amɨn nandak nandakni tagɨsi, ae amɨn da dabɨlon tagɨsi ekwaŋ, ae Telagɨ Wup da burɨkon tugaŋbi uŋuden amɨn baŋ pɨndagek tɨmɨtni. Tɨmɨkba uŋun amɨn do jap kokwin pi yomɨŋek nin da bɨsapmɨ bɨsapmɨ bɨsit pi ae Piŋkop gen yaŋ teŋteŋok pi gɨn aneŋ.”
Yaŋ yaŋba mɨŋat amɨnyo da gen uŋun do nandaba galagɨ aban amɨn 7 kabɨ yaŋ manjɨwit. Kɨnda Stiwen, uŋun nandaŋ gadatni tebaisi ae Telagɨ Wup da burɨkon tugaŋbi, ae Pilip, ae Pokorus, ae Nikano, ae Timon, ae Pamenas ae Nikolas. Nikolas uŋun Antiok kokup pap amɨn kɨnda. Uŋun Juda amɨnsi dɨma mani kulabɨk aŋek Piŋkop gawak ɨmɨŋek Juda amɨn kabɨkon saŋbegɨt. Amɨn kabɨ uŋun manjɨŋ yabekbi kabɨ da ɨŋamon yopba akgwit. Agakwa pi uŋun ani do kɨsitni kwenikon wutjɨŋek gɨsam yomɨŋek bɨsit awit.
Ya 2.41; 16.5Jɨgɨ uŋun aŋmɨlɨp awit do Piŋkop dakon gen da madepsi ɨreŋtaŋ aŋaŋ kɨgɨt. Yaŋ aŋakwan Jerusalem kokup papmon Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmgwit amɨn madepsi paptaŋ ɨreŋ tawit. Aŋakwa mukwa sogok amɨn morapmɨ da but tobɨl aŋek nandaŋ gadat awit.
Juda amɨn da Stiwen gen pikon yɨpgwit
Stiwen uŋun Piŋkop da aŋpulugaŋek tapmɨm ɨmɨŋakwan yo masɨ masɨmɨ ae tɨlak mibɨlɨ mibɨlɨ amɨn da binapmon agɨt. Uŋun bɨsapmon amɨn dɨwarɨ da Stiwen gat gen emat awit. Uŋun amɨn Juda amɨn dakon muwut muwut yut kɨnda mani Pulugaŋ Yopbi uŋun kabɨkon nani. Uŋun amɨn kokup pap Sairini ae Aleksandria ae mɨktɨm Silisia ae Esia tetgɨn da apgwit. 10  Lk 21.15Mani Stiwen Telagɨ Wup da aŋpulugaŋek nandak nandak tagɨsi ɨmɨŋakwan geni abɨk do aŋtɨdok awit.
11 Aŋtɨdok awit do pasɨlɨkon da amɨn dɨwarɨ yaŋ yoyɨwit, “Ji kɨŋ amɨn yaŋ yoyɨni, ‘Nin nandaŋapno Stiwen da Moses gat Piŋkop gat do gen yokwi yaŋban nandamaŋ’ yaŋ yoyɨni.”
12 Top gen uŋun yoyɨŋba amɨn ae kɨla amɨn ae gen teban yoyɨŋdet amɨn dakon butni madepsi pɨdawit. Yaŋ aŋek kɨŋ Stiwen abɨdaŋ aŋaŋ gen kokwin amɨn kabɨkon aŋkɨwit. 13 Aŋkɨ yɨpmaŋek top amɨn dɨ kokwinɨk yopba sɨtnok aŋ ɨmɨŋek yaŋ yawit, “On amɨn bɨsapmɨ bɨsapmɨ Telagɨ Yut Madep gat ae gen teban Moses da mandagɨt gat do yaŋba yokwi tok asak. 14 Nin da nandaŋapno on amɨn da yaŋ yagɨt, ‘Yesu Nasaret amɨn da Telagɨ Yut Madep uŋun tuwɨljak. Ae Moses da aŋpak nimgut uŋun kulabɨk akdɨsak.’ ”
15 Sɨtnok yaŋ aŋ ɨmɨŋakwa amɨn gen kokwinon yɨkgwit kɨsi da kaŋakwa Stiwen dakon tomno dabɨlyo aŋelo yombem agɨt.

6:1: Ya 4.35

6:7: Ya 2.41; 16.5

6:10: Lk 21.15