4
Abrahamnöŋ Anutu möt nariba solanŋi ahök.
Nini bömön jalönini Abrahamgö könaŋaŋgöra denöwö jibin? Yaŋön Anutugö könaŋi denöwö miwikŋaiba yaŋgö jeŋe solanŋi ahök? Ölŋa, Anutunöŋ yaŋgö keuŋi ahakmemeŋi ölöpŋaŋgöra aka jim teköiga solanibawak ewö, yaŋön miaŋgöra ölöp sileŋi memba öŋgöbawakmö, mi Anutugö jeŋe qahö. * Jen 15.6; Gal 3.6Miaŋgö keuŋi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza, “Abrahamnöŋ Anutu möt nariiga mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solaniyök.” Keu mewö ahöza.
Keuŋi mönö kalema jim teköiga solaniyökmö, kunŋan nup meiga galömŋan töwaŋi kalema qahöpmö, nup memakzawaŋgö dop ek kewöta töwaŋi waŋgimakza. Gölme galömnöŋ mewö waŋgimakzapmö, Anutunöŋ aŋgöjörak ambazip neŋgö keunini jim teköiga solanimakin. Miaŋgöra kunŋan oyaeŋkoyaeŋ akŋamgöra nup qahö memba Anutu öne möt narim waŋgizawi, Anutunöŋ mönö mötnaripŋi mi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solanima.
Deiwidnöŋ mewöyök keu miaŋgö könaŋi naŋgöba keu kewö indela jiyök, “Kunŋan oyaeŋkoyaeŋ akŋamgöra nup qahö meiga Anutunöŋ mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solanizawi, yaŋön mönö simbawoŋ akza.” * Sum 32.1-2Mewö jiiga keuŋi mi kewö ohoget ahöza,
“Ambazip Köna keu walöŋgetka Anutunöŋ siŋgisöndokŋini mosöta köl könjörari maljei, yeŋön mönö simbawoŋ akze.
Kembunöŋ kungö siŋgisöndokŋi saŋgoŋda ehi dop köliga likepŋi qakŋe qahö ali öŋgömawi, yaŋön mönö oyaeŋkoyaeŋ akza.”
Keu mewö ahöza.
Anutunöŋ oyaeŋkoyaeŋ akingö könaŋi mewö indela Anutugö aiwesökninambuk neŋgörök jii ahöza me qahö? Mi qahö. Mi mönö kantri tosatŋi aiwesökŋini qahö yeŋgöra mewöyök ahöza. Neŋön lök kewö jiba ohozin, “Abrahamnöŋ Anutu möt nariiga mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solaniyök.”
10 Mönö wani nalönöŋ ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solaniyök? Anutugö aiwesökŋi sileŋe yandiget malöhi, nalö miaŋgöreŋ qahöpmö, mutuk öne malöhi, Anutunöŋ mönö nalö miaŋgöreŋ mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solaniyök.
11  * Jen 17.10Mutuk öne mala Anutu möt nariiga keuŋi jim teköiga solaniyök. Miaŋgö andöŋe dop köljawaŋgö aiwesökŋi mi sileŋe yandimegöra jiiga muŋgem supap ewö ahök. Mewö aiga yaŋgö andöŋe Anutugö aiwesökninambuk qahö mala möt narim waŋgiinga mötnaripnini ehi dop köliga keunini jim teköiga solanibini, Abrahamnöŋ körek neŋgö bömön jalönina ahök. 12 Bömön jalönini yaŋön öne mala nalö miaŋgöreŋ uruŋi meleŋda Anutu möt nariba malöhi, nini aiwesökninambuk yaŋgö dop aka maljin. Anutugö aiwesökninambuk mala urunini meleŋda maljini, mönö neŋgö bömönina mewöyök ahök. Aiwesök yandim neŋgigetka öne laŋ qahö maljinmö, Abrahamgö köna lasupŋi wuataŋgöba möt narimakzin. Mewö.
Anutugö jöhöjöhö keu möt nariinga ölŋambuk akŋa.
13  * Jen 17.4-6; 22.17-18; Gal 3.29Anutunöŋ Abraham gölme buŋa qem waŋgiiga toŋi aiga gwölönarökurupŋan yaŋgö andöŋe mewö mal öŋgömegö keuŋi jiba jöhöyök. Keu mi Köna keu wuataŋgöyöhaŋgöra aka qahö jiyökmö, Anutunöŋ mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköi solanŋi ahöhaŋgöra keu mi jiyök.
14  * Gal 3.18Tosatŋan oyaeŋkoyaeŋ akingöra Köna keunöŋ qekötahöba mewö miaŋön Anutugöreŋ yuai mi buŋa qem aŋgubeak ewö, yeŋön mönö möt naribingö keuŋi qeapkögetka omaŋi akawak. Mewö Anutugö jöhöjöhö keugöra qahö osiinga keu miaŋön omaŋi akapuk. 15 Anutugöreŋ Köna keu walöŋninga irimŋi seholiiga kazikŋan qaknine öŋgömakzapmö, Köna keu qahö ahöbawak, mewö siŋgisöndokö keuŋi qahö jibinak.
16  * Gal 3.7Abrahamnöŋ mewö mindirim neŋgiba körek neŋgö bömönini akza. Miaŋgöra jöhöjöhö keuŋi neŋgiyöhi, mi Köna keunöŋ qekötahömakzei, yeŋgörök qahöpmö, Abraham ahök ewö möt narimakzini, neŋgöreŋ mewöyök ölŋambuk akŋapköra mörök. Miaŋgöra Anutunöŋ jöhöjöhö keuŋi mi kewö areŋgöba alök: Mi möt nariinga ölŋi körek neŋgöra kalema neŋgiiga kalem möriamŋan aukŋe asuhumakza.
17  * Jen 17.5Abrahamgö keuŋi kun mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza, “Nöŋön gi kuŋgum gihibiga ambazip könagesö gwötpuk yeŋgö iwiŋina akŋan.” Keu miaŋgö dop Abrahamnöŋ Anutugö jeŋe iwi ak neŋgimakza. Anutunöŋ kömukömuŋi mem gulim eŋgimakza. Könagesö malmalŋini qahö, mi jebuk maljeaŋgö tandök ewö eŋgoholi asuhumakze. Abrahamnöŋ mönö Anutu mewöŋi möt narim waŋgiyök.
18  * Jen 15.5Anutunöŋ mutuk Abrahamgöra kewö jii mörök, “Göhö gwölönarökurupkan ahum sehigetka jaŋgöŋini seŋgelau ewö aiga malme.” Jöhöjöhö keu mi möta denöwö ölŋambuk asuhubawak, mi qahö mörökmö, mi töndup jörömqöröm aka ambazip könagesö gwötpuk yeŋgö iwiŋini akŋamgö mamböta malök. Jöhöjöhö keu mutukŋaŋgö dop asuhumapköra mönö Anutu möt narim waŋgiba malök. 19  * Jen 17.17Saragö köröŋan morö memegö dop qahö aiga nanŋak yambuŋi lök 100:kö dop ahök. Miaŋgöra nanŋi mötmöriiga lök azi namŋi sileŋi waziba sohosoholiŋi ahökmö, töndup Anutugöreŋ keunöŋ ölŋambuk akŋapköra möt narim waŋgiba maliga Abrahamgö mötnaripŋan qahö sörauba löwöriyök.
20 Qahö löwöriyökmö, keuŋan ölŋambuk akŋapkö möt nariba miaŋgöreŋ köhöiba kinök. Anutugö jöhöjöhö keugöra uruŋan an qem kam qem uruyahöt qahö ahökmö, mötnaripŋan köhöiiga Anutu möpöseiba maliga Anutugö qetbuŋaŋan sehiyök. 21 Anutunöŋ yuai asuhumapkö keuŋi jiba jöhöba mi ak tekömamgö köhöimakzawi, mi möt köhöim teköba uruyahöt kun qahö aka malök. 22 Mewö aka malöhaŋgöra Anutunöŋ Abrahamgö mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solaniyök. 23 Mötnaripŋi ehi dop köliga keuŋi jim teköiga solaniyöhi, keu mi Abrahamgörök qahö ohoget ahöza.
24 Abrahamgörök qahöpmö, neŋgöra aka mewöyök mi ohoget ahöza. Nini Kembunini Jisös mem gulii kömupnöhök wahöröhi, Anutu ia möt narim waŋgiinga mötnaripnini ehi dop köliga jim teköm neŋgiiga solanibin. 25  * Ais 53.4-5Anutunöŋ neŋgö siŋgisöndok-ninaŋgöra aka Jisös qahö aŋgön köli kömuyök aka solanŋi akingöra aka mem guliiga kömupnöhök wahöta malja. Mewö.

*4:3: Jen 15.6; Gal 3.6

*4:7: Sum 32.1-2

*4:11: Jen 17.10

*4:13: Jen 17.4-6; 22.17-18; Gal 3.29

*4:14: Gal 3.18

*4:16: Gal 3.7

*4:17: Jen 17.5

*4:18: Jen 15.5

*4:19: Jen 17.17

*4:25: Ais 53.4-5