17
Yesu ꞌina tononoyao manudi ꞌisidasida
Ta niꞌatu yage getedi Yesu ꞌiꞌinanedi ta galewa ꞌena ꞌiꞌitatuꞌe, ga ꞌisidasida, ꞌigwae, “Tamagu, ꞌigu tuta niꞌatu ꞌimai. ꞌEnega ꞌaboꞌagu natuyo ꞌagu esana ꞌuda gituꞌeye, be ꞌenega ꞌaboꞌagu wate ꞌamu esana yada gituꞌeye. * Yo 6:39-40Manuna ꞌoyo loina ꞌuꞌebwaꞌegu tomota maiboꞌadi manudi, be ꞌenega ꞌaboꞌagu yawasi ataya yada ꞌebwaya taudi maiboꞌadi ꞌuꞌebwaꞌeguya ꞌediya. * 1 Yo 5:20Ta yawasi ataya gete ꞌabo tomota simwalatoniyo ꞌaene ꞌoyo tuga tebweuyo Yaubada ꞌaiꞌaila, be wate ꞌabo Toꞌetoseyana nigu simwalatonigu ꞌaene ꞌoyo ꞌuetuneguma.
* Yo 4:34“Baleꞌu gete ꞌena ꞌamu esana niꞌatu yagituꞌeyena, manuna ꞌigu guinuwa nidi ꞌuꞌebwaꞌeguya niꞌatu yalosalonidi. * Yo 17:24Tamagu ye, gete tuga matamuya ꞌagu esana ꞌuda gituꞌeye, nadigega tuga lowa ꞌoyo be ꞌaboꞌagu ꞌida esaesa nina ꞌena tamiyami, ga muliyega baleꞌu tamweluluina.
“Ta ꞌimu bubuna maiboꞌana niꞌatu yaeꞌitaena taudi me baleꞌu ꞌuꞌebwaꞌeguya ꞌediya, manuna ꞌoyo ꞌimu tomotaiyao ta ꞌuꞌebwaꞌegu, ga ꞌimu ona maiboꞌana simuliyena, ta wate yage nidi yauyauna ꞌuꞌebwaꞌeguya simwalamwalatonidi ꞌaene ꞌoyo ꞌemuyega. * Yo 16:30Manuna ona nina ꞌuꞌebwaꞌeguya niꞌatu yaeꞌitedi ta ꞌatediya sisaꞌuna, ꞌenega simwalatoi ꞌaiꞌailiguya ꞌaene ꞌoyo ꞌemuyega yamai, ta wate siemiseguya ꞌaene ꞌoyo ꞌuetuneguma.
* Yo 6:37“ꞌEnega gete tuga manudi yasidasidawa ꞌemuya. Nigeya ꞌaene me baleꞌu manudi, ta esi tomota nidi ꞌuꞌebwaꞌeguya manudi, manuna taudi ꞌimu tomotaiyao. 10 Ta toꞌase nadigega ꞌeguya simiyami ꞌoyo ꞌimu ꞌebeloina, ta toꞌase nadigega ꞌemuya simiyami ꞌaboꞌagu ꞌigu ꞌebeloina, be tomota getedi manudi ꞌagu esana niꞌatu ꞌisinabwa. 11  * Yo 17:21Ta ꞌaboꞌagu niꞌatu gete be ꞌemuya yawawa, ta geyaꞌabo wate baleꞌuya yamiyami, ta esi taudi gete bada baleꞌuya simiyami. Tamagu ye, ꞌoyo toꞌesasa ꞌaiꞌaila. Yasida ꞌemuya be ꞌaene ꞌimu waiwaiyega ꞌuda ꞌitaꞌiꞌisidi taudi tomotai nidi ꞌuꞌebwaꞌegu, be ꞌenega sida eboda ꞌebweuna, nadigega tuga ꞌoyo be ꞌaboꞌagu ꞌebweuna tuga. 12  * Gu 1:18Ta tuta nina ꞌaboꞌagu maꞌedi ꞌimu waiwai nina ꞌuꞌebwaꞌeguya ꞌenega yaꞌitaꞌiꞌisidi, ta nigeya ꞌebweu wate yaita ꞌediyega yaloseloseye, nate namo tai nina lowa Buki Tabu ꞌena tauna manuna ꞌieonena be ꞌaene ꞌiesilae.
13  * Yo 15:11“Ta ꞌaboꞌagu niꞌatu gete be yawawa ꞌemuya, ta ꞌigu ona getedi baleꞌuya ꞌigu tomotaiyao yaonaonaedi be ꞌenega ꞌigu gwausowala ꞌenega sida gwausowala sinabwana. 14  * Yo 15:19Ta tomota nidi ꞌimu ona niꞌatu yaꞌebwaꞌedi, ta esi me baleꞌu sietalauwaledi, manuna taudi nigeya me baleꞌu ꞌidi boda ꞌena simiyami, tuga nadigega ꞌaboꞌagu wate nigeya ꞌidi boda ꞌena yamiyami. 15  * 2 Te 3:3Ta nigeya yasidasida manudi be ꞌaene baleꞌuyega ꞌuda ꞌewa apwesedi, ta esi yasidasida manudi be ꞌaene geyaꞌabo totoꞌumalina nina ꞌigitogitoodi. 16 Manuna gete tuga taudi nigeya me baleꞌu ꞌidi boda ꞌena simiyami, ta taudi esi nadigega ꞌaboꞌagu. 17 Ta yasida ꞌemuya be ꞌimu ona ꞌaiꞌailega ꞌuda gieboboꞌanedi be ꞌimu bodao ꞌesasedi.
18  * Yo 20:21“Nadigega tuga ꞌoyo ꞌuetuneguma me baleꞌu ꞌediya ꞌaboꞌagu wate nadigega yaetunedi me baleꞌu ꞌediya. 19 ꞌIgu tomotai nidi manudi yatagwalegu ꞌemuya be ꞌenega tuta ꞌimeema ꞌenaya taudi wate sida tagwala ꞌaiꞌailedi ꞌemuya.
20 “Tamagu ye, nigeya ꞌaene taudimo manudi yasidasidawa, ta esi taudi wate maꞌetamo ꞌidi onega sida emisegu manudi. 21  * Ga 3:28Yasida ꞌemuya be ꞌaene maiboꞌadi sida eꞌebweu ꞌedaya, nadigega ꞌoyo be ꞌaboꞌagu ꞌebweuna tuga, be ꞌenega me baleꞌu sida emisegu ꞌaene ꞌoyo ꞌuetuneguma.
22  * Gu 4:32“Lowa ꞌimu esaesa maemaedanina ꞌuꞌebwaꞌeguya niꞌatu tomotai nidi yaꞌebwaꞌedi, be ꞌenega sida eꞌebweu, nadigega tuga ꞌaboꞌada taeꞌebweuna. 23 Ta ꞌaboꞌagu ꞌediya yamiyami. ꞌOyo wate ꞌeguya ꞌumiyami, be gete ꞌenega sida eꞌebweu ꞌaiꞌaila. Be wate gete ꞌenega me baleꞌu sida mwalatonigu ꞌaene ꞌoyo ꞌuetuneguma, be wate sida mwalatoniyo ꞌaene ꞌoyo ꞌuobobomedi taudi, tuga nadigega ꞌaboꞌagu ꞌuobobomegu.
24  * Yo 14:3“Tamagu ye, taudi niꞌatu ꞌuꞌebwayaedi ꞌeguya nuwanuwagu be maꞌegwao ꞌada miyami. Ta gote ꞌena ꞌigu esaesa nina ꞌuꞌebwaꞌeguya sida ꞌita, manuna muliyega be baleꞌu ꞌana mweluluwa ta ꞌoyo ꞌugimi obobomegu.
25 “Tamagu ye, ꞌoyo palupaluyo, me baleꞌu nigeya simwalamwalatoniyo, ta esi ꞌaboꞌagu yamwalatonimu. Ta wate tomotai nidi getedi niꞌatu simwalatonimu ꞌaene ꞌoyo ꞌuetuneguma. 26  * Yo 17:6ꞌEnega niꞌatu ꞌimu bubuna yaeꞌitaena ꞌediya, ta maꞌetamo wate yada eꞌita limadi be sida mwalatoi ꞌaiꞌailiyo, ꞌenega ꞌimu oboboma nina ꞌateguya ꞌimiyami, taudi wate ꞌatediya ꞌida miyami, ta ꞌaboꞌagu wate ꞌediya yada miyami.”

*17:2: Yo 6:39-40

*17:3: 1 Yo 5:20

*17:4: Yo 4:34

*17:5: Yo 17:24

*17:8: Yo 16:30

*17:9: Yo 6:37

*17:11: Yo 17:21

*17:12: Gu 1:18

*17:13: Yo 15:11

*17:14: Yo 15:19

*17:15: 2 Te 3:3

*17:18: Yo 20:21

*17:21: Ga 3:28

*17:22: Gu 4:32

*17:24: Yo 14:3

*17:26: Yo 17:6