^
Roma
Pii Wambao Leamo Doko
Roma Kanja Patoo Lao Polo Nee Kaeyao Kateamo Doko
Wai Pii Epe Dokonya Kyeto Palengena Leamo Doko
Gotenya Imbu Kaenge Doko Koo Pingi Dupa-Kisa Singina Leamo Doko
Goteme Endakali Yapata Dokonya Leamo Doko
Juupi Mosesanya Loopi Dupanya Leamo Doko
Endakali Tolatae Mende Nakalyamona Leamo Doko
Jisasa Tungi Pingi Endakali Dupa Goteme Tolatae Lengena Leamo Doko
Abraame Baa Yanu Kepala Naengesa Gote Tungi Piana Leamo Doko
Gote Tungi Pingi Dupa Isa Yuu Dake Maitona Goteme Leamo Doko
Jisasa Tungi Pingi Dokonya-Kaita Naima Gote-Pipa Mona Setao Kalyamanona Leamo Doko
Adame-Kisa Kumingi Doko Epeamopa Kraisa-Kisa Lete Katenge Doko Epeana Leamo Doko
Koo Pingi Mana Dupa Yakinatala Kumapae Joo Kraisa-Kisa Lete Kalyamanona Leamo Doko
Mana Tolatae Dokonya Kendemane Katapengena Leamo Doko
Mosesanya Loo Dupame Naima Dee Anjala Naena Lao Kumiamana Leamo Doko
Mosesanya Loopi Loo Yalengepi Dupanya Leamo Doko
Oli Spiritame Naima Lete Katasingina Leamo Doko
Gotenya Tii Pipae Doko Naima-Kisa Panasetana Leamo Doko
Goteme Jisasa Kraisa-Kisa Naima Auu Kaengena Leamo Doko
Israele Dupa Goteme Yapao Nyiana Leamo Doko
Gotenya Imbu Kaenge Dokopa, Kondo Kaenge Dokopa, Dolaponya Leamo Doko
Israele Dupame Gote Tungi Pyala Naeyamina Leamo Doko
Jisasa Tungi Pingi Dupa Goteme Pyoo Nyingina Leamo Doko
Goteme Israele Dupa Yakinala Naeyatana Leamo Doko
Akali Tata Waka Dupa Goteme Pyoo Nyiana Leamo Doko
Goteme Endakali Dupa Pitaka Kondo Kaengena Leamo Doko
Nyakama Tange Gote Kundi Maiyepape Leamo Doko
Gapomanenya Pundipundi Kalyepape Leamo Doko
Mende Auu Kae-Kae Pyoo Kalyepape Leamo Doko
Kristene Kaiminingi Dupa Yapala Naeyalapape Leamo Doko
Kristene Kaiminingi Dupa Isa Pyakena Laa Naeyalapape Leamo Doko
Polome Gote Mambo Piamo Doko
Nyakamanya Patali Maki Dupa Auu Pisalapape Leamo Doko
Nyakama-Lapo Auu Kaeyao Mende Lanya-Lanya Pyoo Kalyepape Leamo Doko
Polome Akali Tata Waka Dupa Wai Pii Epe Doko Lamaiyona Leamo Doko
Polo Baa Roma Patona Lao Depa Leamo Doko
Polome Auu Pyoo Kalyepape Leamo Doko
Doko kiningi.