12
Wali mbira abagua ale mbiralanaga te ogo
Ani biagola handalu hewaria nahendene ale tara mbira hari daligani hapani haya. Hapani hayadagoni wali mbira ni aga karulagadagua karulebi ge egeni hana howa haru haga manda yakundi homberia (12) karulebi berea. Ibu waneigini gali taba honolene kaware hayagola tandaga nalu yi layago hale haru. Ais 66.7, Ga 4.19
Ani handaya ho wiwaria dege nahendene ale tara mende hari daligani hapani haya. Hapani hayadagoni abagua ale mbira timbuni daramabi haguane kariahebi haguaneni ne gayane pirahebi hea. Haguane karia urunini kininaga manda karia karule hearia handaru. Dan 7.7, Mo 13.1, 17.3, 17.9 Abagua ale biago ibunaga ereneme yakundi halu tebo tu wuwa tebonego ndogayulo baga bialu dindini ibira helaya. Ani buwa waneigini gali taba hanaraore bo nole ibugua wali biago wanakuihayagi heyu howa hondo haya. Dan 8.10, Mo 9.10, 17.8 Ani heagola wali biagome igiri mbira taba hanayago ibugua mani hongo taraore holene yu howa wali agali dindi tara tarani bu karu bibahende handame hai holebira. Ani bo nole biyaria dahuliyalime igiri biago yamialu Ngode Datagaliwabe kagoriabi ibunaga handame ho biragane dagia ngagoriabi yalu iraga haya. Iba 2.9, Ais 7.14, 66.7, Mo 2.27, 19.15 Wali biago ibu Ngode Datagaliwabehanda dindi ko yobi mbira wali agali nahagaha ibu berelo manda manda bu wiagoria ibida piya. Dindi ogoriani bedagola Ngode Datagaliwabehanda wali biago horo daosini mbira handari kirani pira waragaria (1,260) handaya ho holebira. Mo 11.2-3, 12.4
Ogoni hondowa handalu hewaria dahuliya andagani wai biya. Ani biyagola dahuliyali Maigelobi ibunaga dahuliyalirubi tigua abagua ale biagobi ibunaga andaneha hagarubi ti baba wai bialu abagua ale biagobi ibunaga andaneha hagarubi tigua wai bia dai biya. Dan 10.13, 10.21, 12.1, Yu 9, Mo 20.2 Ani buwa Maigelobi ibunaga dahuliyalirubi tigua wayali howa abagua ale biagobi ibunaga andaneha haga biarubi ti dahuliya andagani holene nawi lalu bo batagi haya. Ngode Datagaliwabenaga dahuliyali biarume abagua ale timbuni biago puya bambaore wini ibu mini dama Heyolabe dindi bibahendeni karu mo hondo hai halu ko haga biago ibuore bo batagi haya. Ibubi ibunaga andaneha haga biarubi dindini bo barali hayaria handaru. Pig 3.1, 3.4, 3.14, Lg 10.18, 22.31, Yo 12.31, Mo 9.1, 20.2-3
10 Ani biyagola i̱na hale halu hewaria dahuliya andaga howa bi mbira dalimu lalu, Ngode Datagaliwabenaga pele mulene áyu ogoni íbu nga. Ngode Datagaliwabe ibu Handame Haga Kiniore howa ibunaga hongo áyu mo walia ho nga. Ai Ngode Datagaliwabenaga Mbirali Dabo Helene kago ibunaga handame ho holene hongo walia ho nga. Irane ogoninaga mbirali Ngode Datagaliwabe wanakuihayagi howa ibugua horombe mbiragabi inanaga hamene mbaliniru ti nakarulape biaga lalu haga biago ibu dahuliya andaga howa bo batagi haya. Yob 1.9-11, Seg 3.1, Mo 11.15, 19.1 11 Inanaga hamene mbaliniru tigua Nogo Sibi Igini biagonaga daramamebi mana henene lamiyagomebi o biago bolangua halu wayali haya. Ani bulenaga tigua tininaga holene mitangi nabi homolene winiyagua homabehe haya. Lg 14.26, Lm 8.33-34, 8.37 12 Anigo dahuliya andagani kamiru-o tí turu ho halimu. Dindini kamiru iba solowaraha bedamirubi dindibi iba solowarabi tíha ko gibiore wulebiragonaga dara holene nga. Ogoni irane dama Heyolabe tí kamiria daliyago ibunaga holene horo henge emene hangu ngago manda buwa ibugua keba timbuni ho ka, lalu laya. Ais 44.23, 49.13, Mo 8.13, 10.6, 11.10, 18.20
13 Abagua ale biago ibu dindini helo bope heneyane hondowa ibugua wali igiri taba hanayago biago piyadagua talima piya. 14 Ani talima piyagola wali biago dindi ko yobi wali agali nahaga wiagoha yaga lalu pelo ega timbuni bodo hariawe alenaga babagane kira ibuhondo miya. Dindi ogoriani abagua ale biagome wali biago nabelo Ngode Datagaliwabehanda mali tebirani manegonaga bu̱ lowa handaya ho holebira. Dan 7.25, 12.7, Mo 12.6, 17.3 15 Abagua ale biagome talima piyago pialu howa iba lime wali biago yalu pelo ibunaga ne harigaha howa iba li timbuni tagira ibilaya. Ais 59.19 16 Ani berolo manda biaria dindime wali biago biamogo bialu ibunaga ne haria ha̱ lalu abagua ale biagonaga ne harigaha howa iba tagira ibiyago nai haya. 17 Ani biyagonaga abagua ale biagome wali biagola keba timbuniore halu wali biagonaga aguanene baba wai bule piya. Aguanene uruni tigua Ngode Datagaliwabehanda, Bilimu, lowini ngadagua bialu Yasuhanda mana henene mo walia hayagoria mini bilina ho karu ti bibahendeore baba wai bule piya. Pig 3.15, 1 Ko 2.1, 1 Yo 5.10, Mo 11.7, 13.7, 14.12, 20.4 18 Abagua ale biago ibu iba solowara angeni heyu haya.

12:2: Ais 66.7, Ga 4.19

12:3: Dan 7.7, Mo 13.1, 17.3, 17.9

12:4: Dan 8.10, Mo 9.10, 17.8

12:5: Iba 2.9, Ais 7.14, 66.7, Mo 2.27, 19.15

12:6: Mo 11.2-3, 12.4

12:7: Dan 10.13, 10.21, 12.1, Yu 9, Mo 20.2

12:9: Pig 3.1, 3.4, 3.14, Lg 10.18, 22.31, Yo 12.31, Mo 9.1, 20.2-3

12:10: Yob 1.9-11, Seg 3.1, Mo 11.15, 19.1

12:11: Lg 14.26, Lm 8.33-34, 8.37

12:12: Ais 44.23, 49.13, Mo 8.13, 10.6, 11.10, 18.20

12:14: Dan 7.25, 12.7, Mo 12.6, 17.3

12:15: Ais 59.19

12:17: Pig 3.15, 1 Ko 2.1, 1 Yo 5.10, Mo 11.7, 13.7, 14.12, 20.4