18
Baga Man 18:9-22
Guŋ äbot täŋo täktäk u nämoinik yäwatneŋ
Täŋpäkaŋ Mosestä ŋode yäwetgän täŋkuk; In Anututä kome tamayäŋ täyakken u kuŋpäŋ ämawebe u nanik täŋo täktäk taräki u nämo yäwatneŋ. 10-11  * Sam 106:36-38; Apos 18:9 * Wkp 19:31 Täŋpäŋ inkät nanik kubätä anutu jopita yäŋpäŋ äperi ba nanaki kubä utpäŋ ärawata kädäp nämo pewä ijineŋ. Ba inken nanik kubätä wäbät man yäkyäk, kären yäwat-yäwat, käbopi kädet iwat-iwat, ba kon täktäk kädet nämoinik iwarek. Ba kubätä äma kumbani mäjokät man yäŋpäŋ-nadäk nämo täŋpek. 12 Äma kädet udewani iwat täkaŋ uwä Yawetä yabäwän taräkiinik täk täkaŋ. Kome korenayäŋ täkaŋ unitäŋo kome mähemtä kädet udewani täk täkaŋ unita Yawe Anutujintä api däpmäŋ yäwat kireŋpewän kuneŋ. 13  * Stt 6:9, 17:1; Sam 37:37; Mat 5:48 Täŋpäkaŋ inä Yawe Anutujin iŋamiken siwoŋigän kuŋat täneŋ.
Anututä profet pewän äbäkta yäŋkehärom taŋkuk
14 Täŋkaŋ Mosestä äneŋi kubä ŋode yäwetkuk; Kome päŋku yäpnayäŋ täkaŋken u naniktä käbopi kädet iwat-iwat ba kären yäwat-yäwat täk täkaŋ. Upäŋkaŋ Yawe Anutujintä intä kädet ude täkta yäjiwätinik täk täyak. 15  * Jon 1:45; Apos 3:22, 7:37; Hib 1:1-2 Täŋkaŋ Yawe Anutujintä inken nanik kubä profet näkŋa bumikgän kubä api iwoyäwek. Täŋpänkaŋ unitäŋo manipäŋ kaŋ buramik täŋput. 16 Nadäkaŋ? Sinai pom mebäriken äbot kubägän itkaŋ Yawe Anutujin ŋode iwetkuŋ; Gäkŋo manka kotäk wari nadänektawä, ba gäkŋo kädäp mebet pähap wari känektawä yäŋ iwetkuŋ. Ude iwetkuŋo uwä kumnek yäŋ yäŋpäŋ yäjiwätkuŋ. Ude yäŋpäŋ profet kubäta iwet yabäŋkuŋ.
17 Täŋirä Yawetä täga näwet yabäkaŋ yäŋ näwetkuk. 18 Ude yäŋpäŋ ŋode näwetgän täŋkuk; Täŋkentäŋ yämikta ini äbotken nanik profet kubä gäk udewanigän api iwoyäwet yäk. Täŋkaŋ manna biŋam meniken api pewet. Ude täŋira äma unitä man iwerayäŋ täyat u kudup ämawebe api yäwet täŋpek. 19  * Apos 3:23 Täŋpäkaŋ äma, profet unitäŋo man wäpna terak yäŋahäŋirän nämo nadänayäŋ täŋo uwä näkŋa kowata api yäŋtäreŋ yämet. 20 Upäŋkaŋ profet kubä näk wäpna terak wohutpäŋ man kubä näkken nämo yäpani yäŋahäwayäŋ täko uwä kumäkta biŋam. Ba profet kubätä anutu jopi kubä täŋo wäpi terak yäŋahäwayäŋ täko u imaka, kumäkgän api täŋpek.
21 Täŋpäkaŋ ŋode käwep api nadäneŋ; Profet ŋo Yawe täŋo man bureni nämo yäŋahätak yäŋ jide ude nadäna täreneŋ yäŋ nadäneŋ. 22 Eruk ŋode nadäwut; Profet kubätä näk wäpna terak man yäŋirän bureni nämo ahäŋirän kaŋpäŋ ŋode nadäneŋ; Man uwä Anututä nämo yäŋkuk. Profet u iniken nadäkken nanik man yäŋkuk yäŋ nadäneŋ. Täŋpäŋ äma unita umun täneŋtawä.

*18:10-11: Sam 106:36-38; Apos 18:9

*18:10-11: Wkp 19:31

*18:13: Stt 6:9, 17:1; Sam 37:37; Mat 5:48

*18:15: Jon 1:45; Apos 3:22, 7:37; Hib 1:1-2

*18:19: Apos 3:23