^
Yämagurani
Yämagurani 3:1-15
Yawetä Moses epän man iwetkuk
Yämagurani 6:1-13
Anututä ämawebeniye komi piäken nanik yämagutta yäŋkuk
Yämagurani 12:1-14
Pasova orekirit yäput-pekpek täŋo mebäri ŋo
Yämagurani 15:1-11
Moses täŋo oretoret kap
Yämagurani 16:1-15
Isrel ämawebetä ketemta yäŋapiŋkuŋ
Yämagurani 19:1-25
Isrel ämawebe Sinai pom gämoriken äbä itkuŋ
Yämagurani 20:1-26
Baga man 10
Yämagurani 24:1-18
Yawetä ämawebeniyekät topmäk-topmäk täŋkuk
Moses Sinai pom terak äroŋkuk
Yämagurani 32:1-14
Bulimakau wärani golpäŋ täŋkuŋ
Yämagurani 34:5-9
Yawetä iniken wäpi ba mebärini yäŋahäŋkuk