^
ESEKIEL
Anôtônê lêpôŋ
Apômtau kêkalem Esekiel gebe êtu propete teŋ
Apômtau kêkêŋ Esekiel kêtu dibwaga teŋ
Esekiel oc êtôm gebe êsôm biŋ atom
Lau samob sêwê nêŋ biŋ ŋakaiŋ êndêŋ-êndêŋgeŋ
Apômtau kêkêŋ Esekiel kêtu dibwaga teŋ
Lau sêwê nêŋ biŋ ŋakaiŋ êndêŋ-êndêŋgeŋ
Ŋawae gebe Jerusalem ênaŋa
Launêŋ sec
Jaeŋ taŋ propete kêsôm naŋ ŋanô
Lau Israel nêŋ gejobwaga
Ŋacgejob ŋajam
Lau Israel sêmoa ŋajam êtiam
Gaboaŋ ŋatêkwa ŋakeleŋŋa
Juda to Israel têtu gamêŋ kiŋŋa tageŋ