^
YOUNA
Youna ikoulovi Guyau Yaubada
Youna la nigada
Youna ikabikuwoli Guyau la karaiwaga
Youna la gibuluwa deli Yaubada la nokapisi