3
Jisas bɨ ñɨmagö kɨƚa ga ap, God nɨp sabe gep ñɨn u gö, kamɨŋ la
(Mad 12:9-14; Luk 6:6-11)
Ñɨn ap pen, Jisas kauyaŋ Juda magum gep ram u amöm nɨŋa, bɨ ñɨmagö kɨƚa ga ap ram raul mɨgan anɨbu ap mɨdeia. Nɨbi bɨ mɨdeila gau rɨmnap, Jisas nɨhön rö gö, nɨp dam manö kub hagun, a göm, bɨ anɨbu God nɨp sabe gep ñɨn i gö kamɨŋ lɨnab aka göm, agamɨj nɨŋ ij halö lɨ mɨdeila.
Jisas pen bɨ ñɨmagö kɨƚa ga u nɨp haga, “Urakmön, aui au,” a ga. Hagö, nɨpe mɨdeia au gɨlaŋ auö, Jisas nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp haga, “God nɨp sabe gep ñɨn u nɨhön gep? Aij gep aka naij gep? Nɨbi bɨ gau kalɨp mög nɨŋun gɨno kamɨŋ aröl, aka gasɨ naij nɨŋun arö gɨno, umöl?” ö ga. Hageia, kale nɨp pen manö ap hagagla. * Luk 14:3 Jisas manö udagun, a göm, nɨŋla bɨ anɨb gau, Jisas kalɨp nɨŋö, mulu luga. Jisas kalɨp gau gau nɨŋ damöm sɨƚɨk la. Anɨg göm, bɨ ñɨmagö kɨƚa ga u nɨp haga, “Ñɨmagö ne mɨlöbö lɨ!” a ga. Hageia, ñɨmagö mɨlöbö lö nɨŋöl gɨ, kamɨŋ la. Anɨg ga nɨŋöm, bɨ Perisi Juda magum gep ram u arö göm, Herod bɨ nɨpe gau mɨdeila au amöm, manö hag nɨŋ hag nɨŋ göm, “Jisas nɨp aige gun al pak lun?” ö gɨla. * Mad 22:15-16
Nɨbi bɨ iru nöp Jisas hain gɨla
7-8 Jisas pen bɨ nɨpe gau udöm, amöm Ñɨg Waŋö Galili goƚ au am mɨdeila. Pen nɨbi bɨ Galili nɨbö iru nöp nɨp hain göm aula. Nɨpe nan nɨhön nɨhön gɨmɨdöp adö u haglö gau arö nɨŋöl gɨ, Judia nɨbi bɨ rɨmnap, Jerusalem nɨbi bɨ rɨmnap, ram mɨnöŋ Idumia nɨbi bɨ rɨmnap, ñɨg Jodan böŋ lödaŋ nɨbi bɨ rɨmnap, daun kub mɨhöp Daia Saidon nɨbi bɨ rɨmnap, nɨbi bɨ iru yabɨƚ Jisas nɨp nɨŋnɨg aula. 9-10 Jisas nɨbi bɨ iru nöp gö, kamɨŋ la u me, nɨp ud nɨŋno kamɨŋ lɨnɨm, a göm, nɨbi bɨ iru nɨbanö yabɨƚ apöm, nɨp cɨro cɨro ñöl gɨ auö, bɨ nɨpe gau kalɨp hagö, ñɨg magɨb ap ud lɨla. * Mad 14:36 11 Pen nɨbi bɨ kɨjaki aiön pi nan nɨhön abaŋ ala gau, Jisas nɨp nɨŋöm, mɨnöŋ yaŋ lug paköm, manö kub hagöm, “Ne God Ñɨ nɨpe!” a gɨmɨdal. * Luk 4:41 12 Jisas pen kɨjaki aiön pi gau kalɨp manö kƚö hagöm haga, “Yad Bɨ an mɨdpin u waiö hagagmim wasö,” ga. * Mak 1:34
Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ uda
(Mad 10:14; Luk 6:12-16)
13 Pen Jisas ram mɨnöŋ nö ap amöm, bɨ nɨpe udnɨg ga gau hagö aueila haga, 14 “Yad kalöp bɨ unbö mɨgan laŋ udpin u, kale yad aip ajmim, bɨ manö yad ud arep gau mɨdmim, kalöp hag yunö, ammim nɨbi bɨ gau kalɨp God Manö aij u hag ñɨnabim. 15 Yad kalöp hagabin u me, kɨjaki aiön pi nan gau u rö nöp hag yunabim,” a ga. 16 Jisas bɨ nɨpe uda anɨb gau hib kale me, ap Saimon, hainö Jisas hib nɨpe ap Pida a ga. * Jon 1:42 17 Ap Jems, nɨmam ap Jon, nap kalpe mɨhöŋ hib u Sebedi. Jisas kalɨp mɨhöŋ Boanerges a ga. Hib anɨbu iƚ u “Rɨmu Bɨ”. * Luk 9:54 18 Bɨ nɨpe ap Edru; ap Pilip; ap Badolomyu; ap Madyu; ap Domas; ap Jems, Alpias ñɨ nɨpe; ap Padias; ap Saimon, nɨp Saimon Selod a gɨmɨdal. 19 Pen ap Judas Iskariod. Nɨpe me hainö Jisas nɨp mumug ga.
Jisas nɨp kɨjaki abaŋ alöp, a gɨla
20 Pen Jisas ram ap arö, kauyaŋ nɨbi bɨ iru nöp ap magum gɨ mɨdeila nɨŋöm, bɨ nɨpe gau aip nan ñɨŋöl rö laga. 21 Anɨg gö, nɨbi bɨ rɨmnap Jisas hauƚ alöp a gɨlö nɨŋöm, nɨme, nɨmam bɨ nɨp uɫ gɨnɨg aula.
22 Pen lo manö hag ñeb bɨ Jerusalem nɨbö aula gau hagla, “Kɨjaki aiön pi nan gau nap kale Bielsebul Jisas nɨp abaŋ alöp rö, aiön pi nan gau hag yuab,” a gɨla. Manö piral anɨbu hageila, * Mad 9:34; 10:25 23 Jisas nɨpe nɨŋöm, nɨbi bɨ gau kalɨp hagö aueila, manö adö anɨbu manö hod rɨköm haga, “Seden aige göl göm Seden nɨp hag yunab? 24 Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ añɨ ap kale ke nöp pen pen gɨnaböl u, mɨgan anɨbu asɨk ke ke lɨnaböl. 25 Pen amɨlap apɨlap gau u rö nöp pen pen gɨnaböl u, asɨk ke ke lɨnaböl. 26 Anɨb u rö, Seden nɨpe ke kɨjaki aiön pi nan nɨpe gau hag yueinab u, asɨk ke ke löm böŋ nöp lug paknab.
27 “Bɨ kal yabɨƚ ap ram nɨpe au mɨdö nɨŋöl gɨ, bɨ ap apöm, nan nɨpe gau ud aragnab; nöd bɨ kal anɨbu nɨp nagɨ adɨk löm me, am nan ram nɨpe gau mɨdöp u ud arnab.
28 “Pen nɨŋ aij gɨmim! Nɨbi bɨ gau nan si nan naij nɨhön nɨhön gɨnaböl u, God nɨŋöm arö gɨnab. God nɨp hag junaböl u, nɨpe nɨŋöm arö gɨnab. 29 Pen Ana Uɫ u nɨp hag junaböl u, God nɨŋöm arö gagnab. Nan si nan naij gɨnab anɨbu pör nöp mɨdeinab,” a ga. 30 Jisas nɨp, “Kɨjaki aiön pi nan gau nɨp abaŋ alöp,” a geila u me, anɨg haga.
Jisas nɨme nɨmam bɨ gau
31 Pen Jisas nɨme nɨmam bɨ apöm, höŋ löyaŋ mɨdöm, bɨ ap nɨp, “Ne am Jisas nɨp hagö auaŋ,” a gɨla. * Mak 6:3; Jon 2:12; Ap 1:14 32 Anɨb u, nɨbi bɨ ram raul mɨgan yaŋ Jisas nɨp bɨg gɨgabö gɨ asɨk mɨdeila gau nɨp hagla, “Name nañɨn namam bɨ gau höŋ yaŋ am mɨdöm, ‘Ne aue,’ gaböl,” a gɨla. 33 Anɨg hageila, Jisas haga, “Ami yad, mam yad bɨ an?” ö ga. 34 Anɨg hagöm, Jisas nɨbi bɨ mɨdeila gau nɨŋ padiöl gɨ haga, “Kale me ami yad, mam yad mɨdpim. 35 Nɨbi bɨ God hagöp rö gɨpal gau me, mam yad, añ yad, ami yad mɨdpal,” a ga.

*3:4: Luk 14:3

*3:6: Mad 22:15-16

*3:9-10: Mad 14:36

*3:11: Luk 4:41

*3:12: Mak 1:34

*3:16: Jon 1:42

*3:17: Luk 9:54

*3:22: Mad 9:34; 10:25

*3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Ap 1:14