^
Piripai
Vuꞌa Anejijihina
Porura Teimani ꞌWamani Siporuijina
Keriso Onijihunaꞌe Hijiꞌi Godoni Ira Najahuna
Keriso Oni Masuani Hijiꞌinijine ꞌEe Pinanijina
Mweꞌaki Ira Punaꞌi Hanaꞌavara
Timotiho ꞌEe Ipapirotaitasi
Hia Nimaijihuni Uraijaho Nú Ariramaa Rehunijina
Ninukujahe Vaꞌe Uri Usehunijina
ꞌUnama Najahujina
Godoni Swariji Teimani ꞌWaꞌavara
Túchamaa ꞌAjoramajina