^
Galatians
Eto Paul na ahari erevi enda Galatia ta ekalesia tapa ta degi kajena
Duru Javotoho nei irae.
God na Paul jage eto umbuna.
Paul da Jerusalem ta pambuto Apostel nei uhoho ga ke ena.
Peter na oju ena avo Paul na kito harikena.
Judea embomeni te enda nei embo nei te na naingeto embomeni jajavotoho aisora
Ke pepeni simba arotemo God tumota aro?
God na Abraham ta degi ikau umbaja onde ena.
God ta ke pepeni amita pure.
God ta meniundi ta ke ra.
Paul na Galatia embopota onde katari ikena.
Pamone Hagar te Sarah te amita ke umbuto ate kitira ena.
Ungotena nei deina andiraera.
Ahihi ta vasiri eto hamo ta vasiri.
Ungota emo bouka avo hondate hondate ue umbuvujo.
Paul ta pekari ikena.