^
Kolosi
Lo oloto molaibo ha
Polokafo weninawa yagunu holito Goti lomu-lomu aibo ha
Goti aubala, monala, lamenala, muki ya Hipaladoka nebo ha
Polokafo auba ito Goti hala ukuwa lo oloto bibo ha
Hote inabo wenina mete bito Kilisto monala holifefe lanubo ha
Kilisto Yesugi mino holinune, loto emodoka kelanubo ha
Kilistogi maina fuliyonibo ha
Kilistogi maina li sinoi ledaibo ha
Kilisto luteu mino ledaibo yagunu wenina hofawa minonibo ha
Mono mona hula molanubo ha
Wenipa, wemoli, olufotina hatina
Houba-naba wenina ido wenabatina hatina
Mono wenina muki hatina
Onuwaloka ha