^
2 PIDA
Koda꞉na꞉ wi ala꞉eki pita꞉ ma̱leke lita꞉la꞉eki yaapo
Ketisona꞉ pa̱a̱na꞉ lekema꞉ handa꞉ wilimieki
Yayapiki pi wala꞉la꞉ haliweki
Tekehalina꞉ ipula꞉ ekina꞉ pi la꞉ ula꞉eki