4
Tunga Nenge Poia NeHalang Ke Iech
Iok titik mur pe liliuk mur, imem mo hetore imo ke ulolo nga atu ngamo nenge poia NeHalang ke iech, ngana laka nenge a nananasia nem. Pe mo teke mo onteia imo pe mo hekerkereng tote imo nga Non Soke Iesus ene, ke a poi ke urana toto lange hehei pe hana ol. Mo hele ke kerkereng toto lange imo iange a eteia urelu lochloch ngana nenge mo hetoro imo ia, nga Non Soke Iesus ene ke ulolo.
1Te 5:23; 1Pi 1:16NeHalang mutena ke teke atu ke a pengpeng pe a kangkanga toto nga salaunga ana poinga. 1Ko 6:13Pe mutena ke teke imo elle pe elle a nauele singimo lemene ngana mur nga poinga nenga leinga ke nek. Ke a poia singimo ke nanasia poinga nge urana pe pengpeng. Hana nenge te eteia NeHalang ero, te heporeke singiria nga salaunga ana poinga pe imo apoi ke pomam ero. Pe a pallaka ia NeHalang nena none nga ure nei ero pe pule a poia poinga nei ero. Imem mo hele lange imo ke ulolo pe mo hele ke kerkereng toto ke mo teke, NeHalang lape poia ure meena ngana ke lohot nge iri nenge te popoia poinga nei. Hip 12:14; 1Pi 1:15-16Iange NeHalang iu ngana ia ita nem, teke tatu ke pengpeng mana pe ta salau rara ero. Luk 10:16; 2Ko 1:22Ke pomalam mele nenge lemene ero nge nanasia hengetoro nei, lemene ero ia NeHalang. Iange none nena hengetoro nei ero, NeHalang nenge tunge nena Opepengpeng lange imo nena hengetoro ia.
Ta Poia Mutenga Ana Poinga Ke Kerkereng
Ioa 13:34Iau lape e hele teu langa mutenga ana poinga nenge a poia lala nge pekngamo mur ero. Iange NeHalang hetore imo ke ulolo ke teke mutemo tau helel. 10 Ke titik mur pe liliuk mur, i manmanna ke mutemo taua pekngamo nemur nenge leteria manmanna nga kileng mur nge Mesatonia, pe mo hele ke kerkereng toto lange imo ke a poia poinga nem ke lohot ke nakuna urana toto.
11  Epe 4:28Letemo metene poinga nem ke pomanga ure nenge hetakile imo ke nek, ke a umumeia lemo ume mur pe a nanasia imo sipomo lemo poinga mur nga lemo ume, ke halaua imo nga atu ngamo ke pomanga mo hele ngamem ia lange imo ke ulolo. 12 Nenge teke apoi ke pomam, lape a hottaua ure nenge mutemo taua pe a kulele mele ke tunge lange imo ero. Pe iri nenge te eteia NeHalang ero, te renge imo pe tetal heke imo.
Non Soke At Mule Ngana
13 Titik mur pe liliuk mur, mo teke a etei ke nek nga ure nenge lape lohot nge iri nemur nenge te mete ke ulolo, pomalam lape letemo meena pe a tangia iri ero. Iri nenge te eteia NeHalang ero te popoia poinga nem. 14  Rom 14:9; 1Ko 15:3-4, 12Pe ita ta eteia ke Iesus mete pe maul haka mule pe letera manmanna ke NeHalang lape hemaul heke mule Iesus, luluch nge iri nenge te mete ke ulolo. 15  1Ko 15:51-52Helenga nei Non Soke nena helenga pe lape mo heleia lange imo. Ana helenga tang ke mai koi: Nga etue nenge Non Soke at ia, ita nenge ta maulul kura lape ita muka tala nge iri nenge te mete ero. 16 Iange haliunga palaungana lape lohot pe angkelo mur aria soke haliu pe NeHalang nena ngalum paena alnganngana pe Non Soke i sipona sio nga tapa ke at. Pe iri nenge leteria manmanna nge Kristus pe te mete lape temaul haka mukam. 17 Ke het pe ita nenge ta maulul kura nga etue nem, ta eukirau luluch nge iri ke ta saolia Non Soke nga ulu. Pe lape tatu luluch nge Non Soke ke koko. 18 Ke pomalam a hekerkereng helia imo elle pe elle nga helenga nemur.

4:3: 1Te 5:23; 1Pi 1:16

4:4: 1Ko 6:13

4:7: Hip 12:14; 1Pi 1:15-16

4:8: Luk 10:16; 2Ko 1:22

4:9: Ioa 13:34

4:11: Epe 4:28

4:14: Rom 14:9; 1Ko 15:3-4, 12

4:15: 1Ko 15:51-52