^
2 KOLINITA
Lokagutoki
Paulo ꞌina miyamwau solanaya ꞌilokagutoki Yaubada ꞌena
Paulo nuwanuwana be me Kolinita ꞌida ayausidi
ꞌEbweu tai ꞌina toꞌumalina sida nuwatau
Loina auwauna ꞌana tosimanao
Loina auwauna manuna
Maedana manuna
Yaubada ꞌina esaesa bwalada nenetadi soladiya
ꞌIda anuwa galewaya
Tomota auwauda
Paulo ꞌina ꞌelouyao
Geyaꞌabo sena guguyoi ꞌena walugulugu
Paulo ꞌigwausowala me Kolinita manudi
ꞌEbwayadaita manuna
Taito magosenao sitatauya Kolinita
ꞌEbwayadaita toekalesiyao gomagomabesodi manudi
Paulo ꞌina paisewa
Paulo ꞌina guinuwa
Paulo ꞌina ꞌelouyao
Paulo ꞌina ꞌenomataꞌitaꞌita
Paulo ꞌina nuwanuwa me Kolinita manudi
ꞌEbe losalowa