^
MAIKA
Kayoyu paila Sameria deli Yerusalem
Tilaula biviloubusisi Yerusalem
Ammakawala bisilagisi matausina ilamidadaisi tonamakava
Maika ikamituli si sula mina Isireli kasi tokwaraiwaga
Guyau la vakota ikubali valu komwaidona
Mina Isireli bikaimilavausi metoya okatupipi
Yaubada ikatotila bimai taitala tokwaraiwaga metoya oBedeliem
Kwala deli mipuki
Guyau la yakala baisa mina Isireli
Avaka Guyau magila
Mina Isireli si mitugaga iyuvinaki valu
Guyau bimai kasi katumova
Guyau binokapisi mina Isireli