6
Nɨbi bɨ nagɨ wög gep gau
Krais nɨbi bɨ nɨpe rɨmnap kale nagɨ wög gep nɨbi bɨ mɨdpal gau, bɨ kub kalɨp rau daula gau ud aij göl. Anɨg geinaböl, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm, God nɨp hag juöm, Krais Jisas manö aij hag ñɨbun u hag juöm, gagnaböl. * Ep 6:5 Pen nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udpal gau, bɨ Krais nɨp nɨŋ udpal rɨmnap kalɨp nagɨ wög gɨ ñöl gɨ, gasɨ naij nɨŋöm, Krais nɨbi bɨ mam hon ke gau nɨhön gɨnɨg kalɨp nagɨ wög gabun, a göm, hagagöl. Mam aij hon Krais nɨp nɨŋ udpal gau kalɨp wög gɨ ñabun, a göm, wög kalɨp u gɨ aij yabɨƚ göl. Manö kalɨ kƚiñ rɨkabin i nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñɨ aij gö nɨŋöl. * Plm 16
Nan iru udun, a göm, gasɨ u nɨŋbal
Nɨbi bɨ rɨmnap, Bɨ Kub hon Jisas Krais nɨpe manö aij haga u abe, manö aij nɨpe pör hag ñɨbun u abe arö göm, manö ke rɨmnap hag ñɨnaböl gau, * Gal 1:6-9 hon nöp nɨbi bɨ kub mɨdpun, a göm, hauƚ alöm gasɨ mɨdagö, anɨg gɨpal. Anɨb u, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp gasɨ naij nɨŋöm, manö magö adö u nöp pen pen hag amɨl apɨl göm, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋlö mulu lugö, kal juöm, manö naij hagöm, gasɨ naij nɨŋbal. Kale Jisas manö nɨŋö nɨpe u arö göm, God adan arnabun uɫpö kɨƚno mani nan gau udnabun, a göm, gasɨ naij nöp nɨŋöm, pör pör nöp manö pen pen hagpal. * 2Di 3:8; 4:4; Dai 1:14
Pen hon Krais Jisas nɨŋ udun, nan hon hadö mɨdöp u ñɨñɨ lɨnabun u, hon nan aij yabɨƚ ap udun, mɨd aij yabɨƚ gɨnabun. * 1Di 4:8; Plp 4:11-12; Hib 13:5 Ami bɨ hanɨp yag daula ñɨn u, nan rɨmnap halö udun dauagno. Pen umnabun ñɨn u, u rö nöp nan rɨmnap halö udun aragnabun. * Job 1:21 Anɨb u, nan ñɨŋeb rɨmnap, waƚɨj hon rɨmnap mɨdainɨm, nan hon rö pro me u, a gun. Pen nɨbi bɨ nan iru udun a göm gasɨ nɨŋbal gau, hauƚ alö, gasɨ añɨ anɨbu kalɨp ɫɨp gɨ ud arö, wal nan ñɨŋnɨg aulö, hel udö, adɨŋ ilön kub udpal u rö kalɨp gɨnab. Kalɨp böŋ nöp naij gɨnab. 10 Nɨbi bɨ uɫpö kɨƚno kɨbap mani nan gau mɨdmagö lɨbal gau, nan si nan naij adö ke ke iru nöp gɨpal. Rɨmnap gasɨ anɨbu nɨŋöm, God nɨp gasɨ u arö göm, mɨd aij gagöm, kalɨp ke mög naij yabɨƚ göp. * Ep 5:5
God nan ñɨmagö adö nöp lɨ ña u, ud aij gɨmön
11 Dimodi. Ne God bɨ nɨpe mɨdpan u me, nan naij nan piral hagajɨn i magöŋhalö hil gɨmön, gɨ aij gɨmön, God hagöp rö nöp gɨmön, Krais Jisas nɨŋ udmön, nɨbi bɨ gau mɨdmagö lɨmön, kƚö gɨmön gɨ dammön, bɨ agamɨj hain rɨkmön, gɨ mɨdmön. * 2Di 2:22 12 Ne Jisas nɨŋ udpan rö, ñɨn rɨmnap mɨŋör auö, uɫham mɨdeinabön, pen ne kƚö gɨmön, Krais manö aij u hain gɨmön. Nɨbi bɨ iru nɨŋmɨdlö nɨŋöl gɨ, yad Krais Jisas nɨp nɨŋ udpin, a gɨna ñɨn anɨbu, nɨpe pör mɨdep magö u nöp ñöb. Pör mɨdep magö anɨbu ud pɨdöŋ gɨmön. * 1Ko 9:25-26; 2Di 4:7
13 God nan gau magöŋhalö kamɨŋ magö ñöb u abe, Krais Jisas Podias Pailod nɨp manö kabö göl haga u abe, kale nɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, nöp kƚö gem hagabin, * Jon 18:36-37 14 manö nöp hagabin i magöŋhalö nɨŋ aij gɨmön, hain gɨmön, gɨ aij gɨmön gö arö, Bɨ Kub hon Jisas Krais ado gɨ aunab. Ne anɨg geinabön, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm nöp hag juöl rö lagnab. 15 Jisas ado gɨ aunab ñɨn anɨbu, God nɨpe ke hag la. Ñɨn hag la ñɨn anɨbu nöp Jisas nɨpe kauyaŋ ado gɨ aunab. God Bɨ aij ke yabɨƚ. Nɨpe añɨ nöp nan gau magöŋhalö abad mɨdöp. Nɨpe kiŋ gau magöŋhalö Kiŋ kale mɨdöp. Nɨpe bɨ kub gau magöŋhalö Bɨ Kub kale mɨdöp. * Rep 17:14 16 Pen nɨpe añɨ nöp umnɨm rö lagöp; pör yabɨƚ nöp mɨdeinab. Mailö aij nɨpe u ke yabɨƚ mɨdöp. Nɨbi bɨ rɨmnap nɨp amgö nɨŋagpal yabɨƚ; nɨp amgö magö nɨŋeb rö lagöp. Nɨbi bɨ ap nɨpe mɨdöp söl au aröl rö lagöp. Nɨpe God Bɨ kƚö yabɨƚ unbö ke u, nɨbi bɨ magöŋhalö nɨŋöm, hib nɨpe u pör pör nöp haglö adö araŋ. Anɨb unbö rö aij.
17 Nɨbi bɨ uɫpö kɨƚno kɨbap mani nan iru mɨdöp gau kalɨp hagaimön, hon nöp nɨbi bɨ ke yabɨƚ mɨdpun, a göm, nan yɨŋɨd hir gɨnab gau gasɨ nɨŋagöl; God hanɨp nɨbi bɨ abad mɨdöm, mɨd aij gɨnaböl, a göm, nan aij aij iru nöp hanɨp pör ñab u nöp nɨŋ udöm, gasɨ halö mɨdaiöl. * Luk 12:20 18 Anɨb u, kalɨp hagaimön, nan iru mɨdöp rö, nɨbi bɨ gau ud aij göm, kalɨp mög nɨŋöm, nan kale rɨmnap kalɨp haƚöwaƚö ñöl. Kale nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp gɨ aij göm, gɨ ud arlö ud arlö, kalɨp iru gagnɨm. 19 Anɨb unbö rö geinaböl u, kale nan aij yabɨƚ kale ap mɨdeinab God ram mɨnöŋ nɨpe kumi kabö adö laŋ au, nɨŋöm kale amöm kamɨŋ pör mɨdep magö u böŋ nöp udöm, pör nöp pör nöp kamɨŋ mɨdeinaböl. Kamɨŋ mɨdep anɨbu, kamɨŋ nɨŋö yabɨƚ. * Mad 6:20
20 Dimodi. God nan ñɨmagö adö nöp ñɨ la u, ud aij gɨmön. God nɨp gasɨ nɨŋagöm manö piral manö yɨharɨŋ pör pör hag amɨl apɨl gɨpal gau abe, manö hauƚ alö pen pen hagaböl gau abe, udagmön. 21 Nɨbi bɨ rɨmnap, manö piral kale anɨbu udöm, uri God Manö kabö rö nɨŋbun, a göm, ke padö u aramöm, Jisas manö aij nɨpe nɨŋ udla u böŋ nöp arö gɨpal.
God nöp mög nɨŋöm, abad mɨdainɨm. * 1Di 1:6; 2Di 2:18

*6:1: Ep 6:5

*6:2: Plm 16

*6:3: Gal 1:6-9

*6:5: 2Di 3:8; 4:4; Dai 1:14

*6:6: 1Di 4:8; Plp 4:11-12; Hib 13:5

*6:7: Job 1:21

*6:10: Ep 5:5

*6:11: 2Di 2:22

*6:12: 1Ko 9:25-26; 2Di 4:7

*6:13: Jon 18:36-37

*6:15: Rep 17:14

*6:17: Luk 12:20

*6:19: Mad 6:20

*6:21: 1Di 1:6; 2Di 2:18