^
2 Korin
Paulus Hele Urana Lange NeHalang
Paulus Nena Inga Nenge Lange Korin Mur Lohot Ero Mule
Letemo Porekeia Mele Nenge Poia Poinga Poreke Ngana
Paulus Longe Titus Pingana Nge Troas
Hekulkulonga Mur Iri Ume Ana Hana Mur Nga Tomunga Hel Heueu Ngana
Ta Nanasia NeHalang Lemene Ngana Nga Singira
Tatu Ke Elle Mule Luluch Nge NeHalang
Hekulkulonga Mur Te Amneia Ure Meena Ngana
A Kangkanga Toto Hana Nenge Leteria Manmanna Ero Aria
Paulus Letena Iech Toto
Tunginga Nenge Halaua NeHalang Nena Hana Mur
Titus Pe Hana Nai Te Lange Korin
Ta Nanasia NeHalang Nena Poinga Nenge Tungtung
Paulus Hele Ala Ana Nga Nena Ume Nge Kristus
Paulus Pe Iri Nenge Te Pallaka Ke Iri Hekulkulonga
Paulus Heleia Ana Melmelenga Mur
Paulus Nau Opene Ngana Pe Ana Melmelenga
Helenga Toto Nga Ure Poreke Ngana Hetala Ngana
Helenga Hetala Ngana Mur