^
Kolosi
Kristo uŋun yo morap dakon busuŋɨ. Ae Piŋkop dakon egɨp egɨp ae aŋpak morap kɨsi uŋudon tugaŋbi da toŋ
Kolosi amɨn da Yesu nandaŋ gadaŋ ɨmɨŋ kɨmakgwit
Piŋkop da Kolosi amɨn paŋteban asak do Pol da bɨsit agɨt
Kristo uŋun Piŋkop da yo morap wasagɨt dakon busuŋɨ egɨsak
Pol da Kolosi amɨn paŋpulugagɨt
Nandaŋ gadat tebai aŋek top gen pabɨŋ yopneŋ
Nin Kristo gat kɨsi kɨlɨ kɨmakgɨmaŋ, do gen teban morap da nin arɨpmɨ dɨma paŋpulugogɨ
Nin Kristo gat kɨsi kɨmoron da kɨlɨ pɨdagɨmaŋ
Kristo uŋun nin da butgwan egek uŋun da aban nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ dagagɨmaŋ
Nin mɨŋat amɨnyo kalugɨ agɨmaŋ
Nin amɨn do but dasi galak taŋ yomyom aŋpak abɨdaŋ kɨmotneŋ
Pol da Yesu yolyol amɨn yurɨ kɨnda niaŋ egɨpni do yagɨt
Pol oman amɨn gat kɨla amɨn gat do yagɨt
Bɨsit tebai aŋek aŋpak kɨlegɨ aneŋ
Pol da Tikikus gat Onesimus gat yabekban Kolosi kɨgɨmal
Pol da gɨldatni tagɨ Kolosi amɨn do yɨpban kɨgɨt