^
Jonɨho
Kɨma Pɨwɨma Pɨwɨha Isɨhiya Asɨtimatɨtaatɨwɨhandisɨhaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Jisaasihopɨ Ausaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Autaahaatɨhomɨ Sipɨsipɨhandɨ Mwaahomatiyahore Tisɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨhiya Jɨhapɨhiyai Namɨhainjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Piripiyɨ Natanairiyai Jisaasiho Nɨngi Nanipinjai Namɨse Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Autaahaatɨhomɨ Watɨpɨhanda Jisaasiho Watɨpɨhandɨ Wuwanɨnɨhɨ Jɨhapɨhandɨ Kaindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Taawɨ Aŋɨ Awaindɨhandaatɨhɨ Kahapaamapɨpa Nunyawɨ Nehauhɨ Jisaasiho Saiwɨ Kamaiwɨse Undatɨ Tahamanausoaasindɨhandapɨhaare
Isɨhiya Nahatiya Kiyaamɨ Maarɨhoaatɨhɨ Gwɨnyaahohɨwaiwa Jisaasiho Mmonahore
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nikodimaasihoaisatɨ Pɨwaatinjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Jonɨho Isɨhiyai Baawusisɨho Pɨwɨha Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Apopa Waatɨ Yapɨpa Samariyaahandaahapɨhaatisa Jisaasiho Pɨwaatinjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Komɨ Otɨpɨpatɨhiya Japɨhɨ Napɨwɨ Nɨwipaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Isɨhiya Samariyaahiya Taahiyɨhiya Gɨwunyaawaayopo Tahaare
Kɨma Pɨwɨma Gamanɨhomɨ Otɨpɨpatɨho Womɨ Mwaahoai Jisaasiho Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Ikwauhɨrɨ Bɨwatehoai Jisaasiho Tɨtɨhɨwisɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Autaahaatɨhomɨ Mwaaho Otɨpɨpatɨ Kaitandɨ Watɨpɨhandisahore Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Otɨpɨpatɨ Kaiwaiwa Ko Sawahopɨ Isɨhiyai Autaahaatɨhomɨ Mwaahore Tatɨ Netɨ Nunjataise Tahaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Taahiyɨhiya 5,000 handi Nusatipapɨhiyai Nandapa Numwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Durɨhɨrɨ Waapɨhaatetɨ Autaahɨ Itɨpatɨ Daindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Jisaasihopɨ Daahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Nanɨwɨ Asɨyɨhiyaimatɨtaatɨwɨ Jisaasiho Nandapa Akɨpɨpaare Tahaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Isɨhiya Asɨtimatɨwɨ Bimɨtaatɨwɨhandapɨ Pɨwɨhaisohoe Tahaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Komɨ Saingoya Wɨndɨ Gɨmaawunyaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Aŋaaŋɨ Gohaparɨhaiwaamɨ Kimbapɨho Mmosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨ Ko Isɨhiyai Japɨhɨ Numwaitandɨ Autaahaatɨho Namɨhainjɨhotindɨho Tɨwɨ Isɨhiya Nasenohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Jisaasihoai Nepɨ Wɨraitaatɨwɨ Tingaatɨhaisahiyai Natɨwusaasohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Waapoho Isɨhiyai Asɨtimatɨtaatɨwɨhandɨ Numwɨtandɨhopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihopɨnawaawɨ Isɨhiya Nepɨ Yiyandɨhɨ Tipɨtapaatohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Jisaasihopɨ Gɨmaawunyaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Apopaatɨ Maipɨhandɨ Kaihɨhaati Jisaasihoaapɨhɨ Numwaasi Nasohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Nɨnɨ Isɨhiya Yapɨpataapɨhiyai Nɨwusaatɨtandɨ Nausainjɨhonɨne Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judaahiyai Saundatɨ Nɨnɨ Naitandiyohɨpɨpɨhapɨ Sahɨ Isɨhiyaatɨ Namaapɨtaapo Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiyai Jisaasiho Sahɨ Napwɨtɨwɨ Bimohɨwaiwaatɨhapɨ Nisɨ Pɨwɨha Akaaha Nuwatɨ Nasamaatɨ Nehɨhaatesamaitaise Undatɨ Kaundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Abɨraahamɨho Sangɨ Noaipasɨhɨ Nɨnɨ Nɨwahonɨnɨ Bimohɨhonɨne Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Utaaho Ndɨha Niyotaho Sanaatɨ Gwɨsɨhaatɨhapɨ Namohoai Jisaasiho Komɨ Ndɨha Nusorɨhaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Parisihiya Jisaasiho Ndɨha Nusorɨhaasɨhoai Nunjenohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Satɨwɨ Nyahɨ Autaahaatɨhomɨhaiwaapɨ Ndɨha Niyotahiyaane Tɨwɨ Gɨmunyaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nɨnɨ Sipɨsipɨhandamɨ Satɨhonɨnɨ Gaahonɨne Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Judaahiya Mandɨtɨpɨwisohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Rasaarusiho Napwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Mariyaayɨ Mataayai Maarɨho Asɨpɨwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Rasaarusihopɨ Maarɨho Asɨpiyatɨ Gwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Rasaarusihoai Japɨhɨ Ahowimatɨ Gaatihɨ Nepasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaahiyaamɨ Awaisawɨhiya Mɨtɨhiya Jisaasihoai Tiwɨtaatɨwɨ Pɨwɨha Wɨsasohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Mariyaahaatɨ Werɨhandɨ Atɨpatɨ Iwinjaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Rasaarusihoai Tiwɨtaatɨwɨ Pɨwɨha Wɨsasohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Judaahiyaamɨ Awaisɨhoematatɨ Jerusaremɨhanda Niyatɨ Nandaasɨhɨ Isɨhiya Koai Nuwimaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Napwɨtandɨhandapɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nɨnɨ Isɨhiyaamɨ Saahonɨnɨ Jɨhonɨhi Nepɨ Autaahɨ Nanimaitaapo Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaahiya Taahiyɨhiya Jisaasihopɨ Gɨmaawunyaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Pɨwɨha Kandunjohɨha Isɨhiyai Tipɨtapa Usondaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaamɨ Auhɨrɨ Baawusindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Utaaho Wo Judaasiho Tiworisaamɨ Ikwɨraatɨhemasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma pɨwɨma Jisaasiho Koai Nɨwipinjohiyɨhiyai Pɨwɨha Wɨnɨhapɨpa Wanɨhapa Numwindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Satatɨ Pitaaho Nisɨ Ambɨpatɨ Netɨ Nanoaasɨtaise Tatɨ Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Isɨhiya Apɨhoenda Naitaatɨwɨ Nɨnɨ Daihonɨne Tatɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Itɨpɨho Gaahoai Netɨ Nandusaasɨtotindɨhatapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Ipatɨ Akɨpatɨ Wainɨhandapunɨ Amɨ Katamɨ Isɨtɨtɨ Saatɨtɨhopɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nɨwipinjohiyɨhiyai Isɨhiya Yapɨpatambɨhiya Mandɨtɨwitaapo Tahaare
Kɨma Pɨwɨma Itɨpɨhomɨ Otɨpɨpatapɨ Jisaasiho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyai Saundatɨ Wɨndɨ Otɨhɨmetanɨhɨ Samɨ Maarɨho Yaasatɨ Tisatatamatatɨhandɨ Kandɨ Japɨhɨ Masɨhonjɨtanɨhɨ Sahɨ Maaritɨtaapo Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Nɨnɨ Yapɨpatambɨ Watɨpɨhandɨ Autaahaatɨhoai Tipɨndɨtandɨ Nainaamaninjɨtɨhandi Ipɨhatindɨmataayo Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨ Gaapɨhundindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Judaasiho Jisaasihoai Komɨ Tiworisaamɨ Ikwɨraatɨmasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Anaasihoaapɨhɨ Numwaasi Niyotɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jisaasihoai Nɨnɨ Wɨndɨ Mausotɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Pɨrisihiya Isɨhiyaapɨ Nandapa Kohasɨpɨho Tɨhɨwɨ Autaahaatɨhoai Dɨpumanɨhohiyɨhiyaamɨ Pɨrisiho Mɨtɨho Jɨho Awaisɨho Jisaasihoai Nunjenatɨ Tipɨtapaatɨ Usosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Pitaaho Jɨhaatɨ Jisaasihoai Nɨnɨ Mausotɨhonɨne Tindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Pairotɨho Tipɨtapaatɨ Usosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨ Tipɨmandaitaatɨwɨ Pairotɨho Katindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Ipɨ Tɨtɨhɨ Atawɨhatetɨ Tipɨ Tipɨmandaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Napotɨ Maarɨho Napatatɨ Nusoaasindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Tunnɨwɨ Yahwɨnohiyɨhiyaamɨ Wo Jisaasihoai Komɨ Bopitatainɨ Yahotɨ Muwatɨ Nawihɨ Jɨtɨpatɨ Noaasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihomɨ Ambɨpatɨ Anɨmwaahɨpatɨ Akosɨha Wanɨhatopɨ Ahiyawɨ Yamwaahohɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Asohoematatɨ Japɨhɨ Nepasɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Mariyaahaatɨ Makɨtaraahandaahapɨhaatɨ Jisaasihoai Iwinjatɨ Nutainjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨhɨ Jisaasiho Nehɨ Akohɨ Noaipatɨ Nunjaayainjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Tomaasihoaapɨhɨ Noaipasɨhɨ Tomaasiho Jisaasihoai Usosɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jonɨho Bukɨmandɨ Kɨmandɨ Jɨpatɨpaindɨmandamɨ Tanyaahaapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Komɨ Otɨpɨpatɨhiyaapɨhɨ Noaipatɨ Iwinjatɨ Nunjainjɨtɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasiho Pitaahoai Saundatɨ Kɨnyɨ Nisɨ Sipɨsipɨhandɨ Sɨpɨpɨhohonyai Nandapa Nanunye Undindɨhandapɨhaare
Kɨma Pɨwɨma Jisaasihoai Nɨwipinjohiyɨhiyaamɨ Wo Jisaasiho Koai Maarɨho Numwisɨhopɨ Katisɨhaare