3
Paulus isula Timoti ga ila ngan pamatuanga gid Tesalonika
* PA 17.15Tota ngan ado toaiua, lolomai ede ga ede ngan gimi ta irangrang ngan asangasanga pade mao. Gai agera lemai edap eta ngan langa pagimi mao, ta arau posanga ngan gai kekelegai adio Atens, * PA 16.1-3be asula oaeda Timoti ga ila manmanae pagimi. Timoti ei gaingada aboko kelede ngan Deo ele naurata ngan paolanga ato kemi ton Kristus. Gai asula ei ngan pamatuanga gimi ta amadid matua ngan lemi kadonga lolo matua aea. * 2Ti 3.12Toa bedaoa ta irangrang ngan gid kadonga kulupulupu toa ne ikado ga etangada ngan gimi titap ngan led kadonga lolo matua aea mao. Ngansa gimi aoatai, Deo irau posanga ngan gid kadonga kulupulupu toa ne manta iuotot ngan gita. Be ngan ado toaiua gai amamado toman ngan gimi maitne, eine aposa motean pagimi ngan gid kadonga kulupulupu bedane iuangga iuot ngan gita. Ta kadonga iuot tota bedaoa, lalaede mambe gimi aoatai na. Ngan ipu toaine nanaman mambe irangrang ngan nasanga pade mao. Tota nasula Timoti ga ila, ngansa nakim naoatai, lolomi matua ngan Iesus maitne, mao madongan? Ngansa namataud. Ngan kado ta eaba paeamao tobanga aea iparumrum gimi, ta lemai naurata pagimi ga itap sapaean.
Timoti ipalongo Paulus ngan posanga kemi, ta itin igelgel
* PA 18.5Be patautene Timoti iluai mulian ga inam pagai ta ipalongo gai ngan posanga kemi, mambe gimi amadid matua ngan lemi kadonga lolo matua aea ga kadonga kimnga aea. Ta ikeo ga somisomi matami nanan gai ta tinimi igelgel. Be lolomi ikim tau ngan geranga gai, lalaede mambe gai lolomai ikim ngan geranga gimi pade. * 2Te 1.4Tota oaeoaeg, labone lolomai kemi pade ngan gimi, ngansa rabu ngan amai ieieinga ga kadonga kulupulupu, alongo posanga kemi ngan gimi mambe lolomi matua maitne. Labone gai aoatai mambe lolomi matua ngan Maron ta gimi amadid matua, tota lolomai itarui kemi ga amamado. Gai matamai nanan gimi ta tinimai igelgel kapei tau ada Deo imatai. Ta gai anaman mambe saoa posanga kemi aoangga akado ga ila pan Deo ngan gimi, eine irangrang mao, ngansa ei ikado ga tinimai igelgel kapei tau ngan gimi. 10 Somisomi bong ga ado, gai abetabeta Deo ngan ilongean gai ta agera gimi pade. Toa bedaoa ta oangga lemi kadonga lolo matua aea imata karanga maitne, gai ga apamatua lolomi pade.
Paulus ele raring ngan luanga gid Tesalonika
11 Gai araring ga ila pan Deo Tamada, ngan ei ga ada Maron Iesus tisaoa lemai edap ila pagimi. 12 Gai abeta ei ngan ikado ga lemi kadonga kimnga aea pol ngan gimi ga ngan panua toa ngada ne manta ilalala ga idae kapei, lalaede mambe gai akim gimi pade. 13 Abeta ei ngan ipamatua lolomi, ta oangga ada Maron Iesus iluai mulian ga inam toman ngan ele panua tututui* Panua oatainga ad edengada tiuangga Paulus ikeo ngan gid panua tututui mao, be ngan gid anggelo tututui. toa ngada oa, gimi pade ga apasolan mambe ele ul ienono ngan gimi, ta lemi idil eta paeamao Deo Tamada imatai mao. Eine tautaunga.

*3:1: PA 17.15

*3:2: PA 16.1-3

*3:3: 2Ti 3.12

*3:6: PA 18.5

*3:7: 2Te 1.4

*3:13: Panua oatainga ad edengada tiuangga Paulus ikeo ngan gid panua tututui mao, be ngan gid anggelo tututui.